Xiringo lokal a la IV Fira de Consum responsable i economía alternativa a la Plaça de Catalunya, fins el 4 de gener