Xiringo lokal a la IV Fira de Consum responsable i economía alternativa a la Plaça de Catalunya, fins el 4 de gener
28 desembre, 2018
Coses que veus i aprens als xiringuitos (cat/cas)
3 gener, 2019

Salut i llibertat (cat/cas)

31 desembre, 2018
 

Passem els 31 anys i ja anem cap als 32, a poc a poc i madurant. Gràcies a tota la gent que l’ha fet i ho fa possible, la que es veu i la que no es veu, Són moltes persones que consideren important el lokal, que volen el que es fa i que aporten alguna cosa perquè es mantingui. Des de la confiança, des del compromís que cadascú accepta, sense carnets, ni quotes, ni subvencions. Des de la crítica, des de la pràctica, des del suport a les lluites i a les persones, sempre prioritzant els més petits, els més febles, fent-nos forts junts.

Obrint cada dia, muntant xiringuitos, editant materials, fent concerts, manifestacions, publicacions, fregant el lavabo. Muntant servidors, compartint paelles, megàfons, equips de so, generadors, usant infraestructures per a les lluites sempre reutilitzables, poques vegades noves, arreglades però en bon estat per a la rebel·lia. Donant vida espais morts, lluitant contra els que ens volen fer fora de casa nostra, impedir la nostra vida, volen dominar-nos i explotar-nos. Confiant més sense flipar quan més baix millor i renunciant als programes i receptes que prometen mons millors. Observant i intentant millorar com resolem els nostres conflictes sense humiliar, derrotar, expulsar a l’altre, a l’altra i demostrant que es poden fer les coses sense copiar al que mana i defensant-nos dels que ens agredeixen.

Irreverents contra el poder i l’autoritat, construint mons nous a cada pas i cridant amb els nostres actes: Som molts i el planeta no és vostre. Soles no podem i de qualsevol manera no val. Per un món on càpiguen molts mons. Salut i llibertat.

en castellano

Pasamos los 31 años y ya vamos hacia los 32, poco a poco y madurando. Gracias a toda la gente que lo ha hecho y lo hace posible, la que se ve y la que no se ve, Son muchas personas que consideran importante el lokal, que quieren lo que se hace y que aportan algo para que se mantenga. Desde la confianza, desde el compromiso que cada cual acepta, sin carnets, ni cuotas, ni subvenciones. Desde la crítica, desde la práctica, desde el apoyo a las luchas y a las personas, siempre priorizando los más pequeños, los más débiles, haciéndonos fuertes juntos.

Abriendo cada día, montando xiringuitos, editando materiales, haciendo conciertos, manifestaciones, publicaciones, fregando el lavabo. Montando servidores, compartiendo paellas, megáfonos, equipos de sonido, generadores, usando infraestructuras para las luchas siempre reutilizables, pocas veces nuevas, arregladas pero en buen estado para la rebeldía. Dando vida espacios muertos, peleando contra quienes nos quieren echar de nuestra casa, impedir nuestra vida, quieren dominarnos y explotarnos. Confiando más sin flipar cuando más abajo mejor y renunciando a los programas y recetas que prometen mundos mejores. Observando e intentando mejorar como resolvemos nuestros conflictos sin humillar, derrotar, expulsar al otro, a la otra y demostrando que se pueden hacer las cosas sin copiar al que manda y defendiéndonos de quienes nos agreden.

Irreverentes contra el poder y la autoridad, construyendo mundos nuevos a cada paso y gritando con nuestros actos: Somos muchos y el planeta no es vuestro. Solas no podemos y de cualquier manera no vale. Por un mundo donde quepan muchos mundos. Salud y libertad.

Comments are closed.