El Lokal se queda en el Raval

El Lokal es queda al Raval!

L'Associació Cultural el Raval neix el juny del 1987 amb el propòsit d'establir un local al centre de la ciutat per produir, distribuir, intercanviar i vendre materials alternatius i antiautoritaris. Va ser creada per vuit persones procedents de l'Ateneu Llibertari del Poble-sec que juntament amb companyes de l'Ateneu Llibertari de Reus publicàvem la Revista La Lletra A. Aquell mateix any, a l’octubre, obrim El Lokal. Perquè fos realment útil a les lluites del barri i de la ciutat, vam decidir que funcionés de forma assembleària i autogestionada, sense subvencions ni patrocinis, finançant-ho mitjançant l'activitat generada a l'espai, les quotes de les persones sòcies i les activitats que fossin necessàries . I així, durant 37 anys, malgrat les dificultats, s’ha demostrat que és possible. Més enllà dels materials que produïm i difonem, El Lokal és un espai de referència per a les lluites locals, però també en la creació de xarxes de solidaritat internacional. Una de les nostres activitats principals és proveir de materials i infraestructures a moviments per a la transformació social. I ens agradaria continuar fent-ho. Enguany finalitza el contracte de lloguer i la propietat no el renovarà. Per això, davant la urgència de blindar-nos perquè l'especulació no ens faci fora del barri, hem decidit comprar el local.

Pots col·laborar a través de:

 • Goteo: Les aportacions per Goteo tenen recompenses i una important desgravació fiscal (fins al 80% els primers 250€ i 40% la resta, aquí t'ho expliquem), però també un cost per El Lokal.
 • Donació directa: Si no et pots beneficiar de cap desgravació, també pots fer una donació directa mitjançant:
  • • Transferència a Associació Cultural el Raval - IBAN: ES37 1491 0001 2121 5504 2522
  • • PayPal:
   • > adreça: proj.lokal@gmail.com
   • > tipus: com a amigx

El Lokal se queda en el Raval!

La Associació Cultural el Raval nace en junio de 1987 con el propósito de establecer un local en el centro de la ciudad para producir, distribuir, intercambiar y vender materiales alternativos y antiautoritarios. Fue creada por ocho personas procedentes del Ateneu Llibertari del Poble Sec que junto con compañeras del Ateneu Llibertari de Reus publicábamos la Revista La Lletra A. Abrimos El Lokal en octubre de ese mismo año. Para que fuera realmente útil a las luchas del barrio y de la ciudad, decidimos que funcionara de forma asamblearia y autogestionada, sin subvenciones ni patrocinios, financiándolo mediante la actividad generada en el espacio, las cuotas de las personas socias y las actividades que fueran necesarias. Y así ha ocurrido durante 37 años, demostrando que es posible a pesar de las dificultades. Más allá de los materiales que producimos y difundimos, El Lokal es un espacio de referencia para las luchas locales, pero también en la creación de redes de solidaridad internacional. Una de nuestras principales actividades es proveer de materiales e infraestructuras a movimientos para la transformación social. Y nos gustaría seguir haciéndolo. Este año finaliza el contrato de alquiler y la propiedad no va a renovarlo. Por eso, ante la urgencia de blindarnos para que la especulación no nos eche del barrio, hemos decidido comprar el local.

Puedes colaborar a través de:

 • Goteo: Las aportaciones por Goteo tienen recompensas y una importante desgravación fiscal (hasta el 80% los primeros 250€ y 40% el resto, aquí te lo explicamos), pero también un coste para El Lokal.
 • Donación directa: Si no puedes beneficiarte de ninguna desgravación, también puedes hacer una donación directa mediante:
  • • Transferencia a Asociación Cultural el Raval - IBAN: ES37 1491 0001 2121 5504 2522
  • PayPal:
   • > dirección: proj.lokal@gmail.com
   • > tipo: como amigx