La Recollida de signatures va … CAPalaMIsericordiaJa (cat/cas)

IV Fira de Consum responsable a Pça Catalunya
19 desembre, 2018
Xiringo lokal a la IV Fira de Consum responsable i economía alternativa a la Plaça de Catalunya, fins el 4 de gener
28 desembre, 2018

La Recollida de signatures va … CAPalaMIsericordiaJa (cat/cas)

21 desembre, 2018
 


El dia 14 de desembre vam recollir els 120 primers plecs per omplir les signatures per presentar al ple de gener de l’Ajuntament de Barcelona a realitzar l’últim divendres les 3750 signatures necessàries per interpelar als partits polítics de cara a revocar el conveni que cedia la capella de la Misericòrdia per a la ampliació del MACBA, Després de saber que l’únic espai que reuneix condicions per construir el nou CAP és aquest espai, no hi ha altra alternativa. Els veïns estem farts que passin per davant de les nostres necessitats d’altres que poden trobar alternativa en altres espais, ja són molts anys d’estudis i alternatives que no avancen per a la solució d’un problema impostergable.

Ara estem organitzats, ara sabem de la nostra força i de les nostres possibilitats i és per això que hem pres la iniciativa. Des de principis d’estiu crearem la Plataforma Per Un CAP Nou Ja al raval Nord juntament amb les treballadores del Centre i després de fer la campanya pública vam decidir aprofitar aquest espai de participació des de l’Ajuntament per aconseguir un acord abans del final del mandat i s’ha de dir que va millor del que esperàvem. En només una setmana hem hagut de demanar 50 plecs més de 56 signatures cadascun doncs la distribució i recollida i signatures va vent en popa. Hem aconseguit la complicitat de la majoria de entitats i col·lectius del barri, dels CAPs del districte i de Barcelona i d’un mun d’entitats i col·lectius que comparteixen la nostra lluita per una salut pública i en condicions per a tothom.

La campanya de recollida de signatures finalitzarà el 15 de gener per donar temps a fer el recompte i presentar la iniciativa amb tots els requisits complerts per al divendres 25 de gener. Mentre seguim amb la campanya al carrer i entrevistant-nos amb els partits polítics per presentar els nostres arguments i demanar-los el suport per a la revocació ja que són els únics capaços de fer-ho legalment. Necessitem una majoria al ple que esperem coneguir i així demostrar que si ens autoorganizamos i ens mobilitzem podem aconseguir el que semblava impossible.

Visca el Raval Rebel

en castellano

La recollida de signatures va… CAPalaMIsericordiaJa

El dia 14 de diciembre recogimos los 120 primeros pliegos para conseguir las firmas para presentar en el pleno de enero del Ajuntament de Barcelona a realizar el último viernes las 3750 firmas necesarias para interpelar a los partidos políticos cara a revocar el convenio que cedia la capilla de la Misericordia para la ampliación del MACBA, Tras saber que el único espacio que reúne condiciones para construir el nuevo CAP es este espacio, no hay otra alternativa. Los vecinos estamos hartos que pasen por delante de nuestras necesidades otras que pueden encontrar alternativa en otros espacios, ya son muchos años de estudios y alternativas que no avanzan para la solución de un problema impostergable.

Ahora estamos organizados, ahora sabemos de nuestra fuerza y de nuestras posibilidades y es por eso que hemos tomado la iniciativa. Desde principios de verano creamos la Plataforma Por Un CAP Nou Ja al raval Nord junto con las trabajadoras del Centro y tras hacer la campaña pública decidimos aprovechar este espacio de participación desde l’Ajuntament para conseguir un acuerdo antes del final del mandato y hay que decir que va mejor de lo que esperábamos. En solo una semana hemos tenido que pedir 50 pliegos más de 56 firmas cada uno pues la distribución y recogida e firmas va viento en popa. Hemos conseguido la complicidad de la mayoría de entidades y colectivos del barrio, de los CAPs del distrito y de Barcelona y de un momtón de entidades y grupos que comparten nuestra lucha por una salud pública y en condiciones para todos.

La campaña de recogida de firmas finalizará el 15 de enero para dar tiempo a realizar el recuento y presentar la iniciativa con todos los requisitos cumplidos para el viernes 25 de enero. Mientras seguimos con la campaña en la calle y entrevistándonos con los partidos políticos para presentarles nuestros argumentos y pedirles el apoyo para la revocación ya que son los únicos capaces de hacerlo legalmente. Necesitamos una mayoría en el pleno que esperamos conseguir y así demostrar que si nos autoorganizamos y nos movilizamos podemos conseguir lo que parecía imposible.

Visca el Raval Rebel

Comments are closed.