Sobre les revoltes. La repressió no és la solució (cat/cas)

Concentració Vida abans que capital (cat/cas)
18 febrer, 2021
30 anys de Virus. Els inicis i l’agraïment a tothom que ho ha fet possible (cat/cas)
24 febrer, 2021

Sobre les revoltes. La repressió no és la solució (cat/cas)

18 febrer, 2021
 

Sobre les revoltes. La repressió no és la solució

Que Barcelona hagi estat coneguda des de sempre com La Rosa de Foc abans que la “Millor botiga del món” fa que la memòria es faci present sempre que es donen les condicions. De forma inesperada, sense que ningú ho endevini. Quan cal, salta, la revolta al carrer. I ara s’està fent present, a Barcelona com a tants d’altres llocs.

El cúmul dels abusos policials i judicials. Impunes, brutals, amb acarnissament, a la brava. En un moment de crisi duríssima, de fractura del consens social, cada vegada en més sectors de la societat, fa que una espurna encengui el foc. L’empresonament de Pablo Hasel i l’atac a la llibertat d’expressió en la defensa de monarca, totalment desacreditat (una altra vegada la memòria recorda que amb els Borbons sempre ha estat així). Una persona que ha assumit amb dignitat i força la seva paraula, sense enganys, despullant al sistema, ha aconseguit que molta gent s’hagi indignat el límit i hagi sortit a protestar.

La brutalitat i impunitat de les forces policials, és igual que sigui policia nacional o Mossos d’Esquadra, que carreguen i colpegen per norma. La utilització de bales de goma i projectils foam, fins i tot de munició (utilitzada per error, diuen), ferint i mutilant a la gent, detenint, processant i multant a milers de persones en desnonaments i protestes.

Els mitjans aparenten que és la gent la violenta, la incívica. Professionals de la violència són les forces de l’ordre i la llei. Ningú els posa fre i fan que la gent es rebel·li. És normal, sempre ha estat així i aquestes revoltes augmentaran si no hi ha canvis. Per contra sembla que els canvis van a pitjor amb la qua cosa les protestes aniran a més.

Caldrà cuidar ja que el cost sempre ho paguem la gent. Caldrà donar suport , caldrà organitzar-se i caldrà practicar l’única cosa que el poder té por: la lluita al carrer de forma autònoma, legítima. Els altres costos són materials, es poden substituir i no passa res greu, els cops, els ulls trencats, les detencions i la presó, aquests sí que són greus i no es poden substituir.

Si volen pau social, hauran d’atacar els problemes de fons i atendre les protestes populars, La repressió no és la solució, només fa créixer el problema. La Rosa de Foc al llarg de la seva història sempre ha sortit al carrer en la defensa de la seva gent i en la lluita pels seus drets.

Sobre las revueltas. La represión no es la solución

Que Barcelona haya sido conocida desde siempre como La Rosa de Foc antes que la “millor botiga del mon” hace que la memoria se haga presente siempre que se dan las condiciones. De forma inesperada, sin que nadie lo adivine. Cuando hace falta, salta, la revuelta en la calle. Y ahora se está haciendo presente, en Barcelona como en tantos otros lugares.

El cúmulo de los abusos policiales y judiciales. Impunes, brutales, con saña, a la brava. En un momento de crisis durísima, de fractura del consenso social, cada vez en más sectores de la sociedad, hace que una chispa encienda el fuego. El encarcelamiento de Pablo Hasel y el ataque a la libertad de expresión en la defensa del monarca, totalmente desacreditado (otra vez la memoria recuerda que con los borbones siempre ha sido así). Una persona que ha asumido con dignidad y fuerza su palabra, sin engaños, desnudando al sistema, ha conseguido que mucha gente se haya indignado al límite y haya salido a protestar.

La brutalidad e impunidad de las fuerzas policiales, es igual que sea policía nacional o mossos d’esquadra, que cargan y golpean por norma. La utilización de balas de goma y proyectiles foam, incluso de munición (utilizada por error, dicen), hiriendo y mutilando gente, deteniendo, procesando y multando a miles de personas en desahucios y protestas.

Los medios aparentan que es la gente es la violenta, la incívica. Profesionales de la violencia son las fuerzas del orden y la ley. Nadie les pone freno, campan a sus anchar y hacen que la gente se rebele. Es normal, siempre ha sido así y estas revueltas aumentarán si no hay cambios. Al contrario parece que los cambios van a peor con los que las protestas irán a más.

Habrá que cuidarse pues el coste siempre lo pagamos la gente. Habrá que apoyarse, habrá que organizarse y habrá que practicar lo único que el poder teme: la lucha en la calle de forma autónoma y solidaria, legítima. Los otros costes son materiales, se pueden sustituir y no pasa nada grave, los golpes, ojos rotos, detenciones y prisión, esos si que son graves y no se pueden sustituir.

Si quieren paz social, tendrán que atacar los problemas de fondo y atender las protestas populares, La represión no es la solución, solo hace que crecer el problema. La Rosa de Foc a lo largo de su historia siempre ha salido a la calle en la defensa de su gente y en la lucha por sus derechos.

Comments are closed.