Coses que veus i aprens als xiringuitos (cat/cas)

Salut i llibertat (cat/cas)
31 desembre, 2018
Dissabte 19, cercavila manifestació #CAPalaMisericòrdiaJa, 2on Aniversari Acció Raval i més…
15 gener, 2019

Coses que veus i aprens als xiringuitos (cat/cas)

3 gener, 2019
 


Que el material més venut és el feminisme autònom i crític: samarretes de la Pipi (Rebel·la’t, Sé tu misma), xapes feministes, textos de la Vasallo, Emma Goldman de Editorial Antipersona, els follets de la Neurosis o las Barricadas, d’editorial Calúmnia, Virus editorial els fanzines. Després Azagra / Revuelta, recolzats en les signatures però sempre en forma, els TBEos populars. Els anarquismes que parlen de l’actualitat i afronten els problemes de les suposades “minories” i els col·lectius “exclosos” i les formes d’autoorganitzar-se enfront del capitalisme. Les samarretes de Bansky. El tema de l’independentisme, En general totes les qüestions que estan en debat, sobre la taula i des de diferents postures. És un bon moment per a la creació i la difusió per als materials crítics, antiautoritaris. Els textos d’Evaristo i Larga vida a RIP, el punk no ha mort. El zapatisme i el confederalisme democràtic, les agendes llibertàries i els calendaris de Fotomovimiento.

Triomfa la recollida de signatures per una CAP Nou alRaval Nord #CAPalaMIsericordia. La gent ho entén i ho recolza però cal estar al carrer, cal sortir i mobilitzar-se, informar, debatre, parlar. I a la gent li agrada fer-ho sense dogmes, sense sectarismes. Surten materials barats, autèntics i ben fets. És bonic veure que funciona, que es pot, que dóna molta feina i pocs diners però que val la pena l’esforç.

El carrer, la plaça és lliure, cal treballar-la, ha de ser la nostra. Cal recolzar-se, cal moure no només el d’un sinó el que ajudi a pensar, a lluitar i a construir. Salut i rebel·lia

en castellano

Cosas que ves y aprendes en los xiringuitos

Eue el material más vendido es el feminismo autónomo y crítico: camisetas de la Pipi (Rebélate, Sé tu misma), chapas feministas, textos de la Vasallo, Emma Goldman de Editorial Antipersona, los folletos de la Neurosis o las barricadas, de editorial Calumnia, Virus editorial, los fanzines. Después Azagra/Revuelta, apoyados en las firmas pero siempre en forma, los TBEos populares. Los anarquismos que hablan de la actualidad y afrontan los problemas de las supuestas “minorias” y los colectivos “excluidos” y las formas de autoorganizarse frente al capitalismo. Las camisetas de Bansky. El tema del independentismo, En general todas las cuestiones que están en debate, sobre la mesa y desde diferentes posturas. Es buen momento para la creación y la difusión para los materiales críticos, antiautoritarios. Los textos de Evaristo y Larga vida a RIP, el punk no ha muerto. El zapatismo y el confederalismo democrático, les agendes llibertàries, el calendario de Fotomovimiento.

Triunfa la recogida de firmas por una CAP Nou alRaval Nord #CAPalaMIsericordia. La gente lo entiende y lo apoya pero hay que estar en la calle, hay que salir y movilizarse, informar, debatir, hablar. Y a la gente le gusta hacerlo sin dogmas, sin sectarismos. Salen materiales baratos, auténticos y bien hechos. Es bonito ver que funciona, que se puede, que da mucho trabajo y poco dinero pero que vale la pena el esfuerzo.

La calle, la plaza es libre, hay que trabajarla, ha de ser nuestra. Hay que apoyarse, hay que mover no solo lo de uno sino lo que ayude a pensar, a luchar y a construir. Salud y rebeldía

Comments are closed.