Que està passant al Gimnàs Social Sant Pau? (cat/cas)

Presentació d’Històries del Raval a la Social
2 març, 2022
Crida al suport als insubmisxs que s’oposen a la guerra a Ucraïna, a Rússia i Europa (cat/cas)
11 març, 2022

Que està passant al Gimnàs Social Sant Pau? (cat/cas)

3 març, 2022
 

Diversos col·lectius ens hem organitzat per reclamar un Gimnàs que es mantingui com a projecte social, amb la confiança, la transparència i la dignitat del treball obligades pel compromís amb el barri i la ciutat.

Manifest i recollida de signatures: Que està passant al Gimnàs Social Sant Pau?

Com a persones, col·lectius i entitats del Raval i de Ciutat Vella, volem manifestar la nostra preocupació per la situació actual i el futur del Gimnàs Social Sant Pau.

La campanya de Salvem el Sant Pau va aconseguir el suport de gran part del barri que va entendre que el manteniment del Gimnàs era un benefici per la població, especialment la més necessitada, i que la gestió per part de la cooperativa i l’acord signat entre l’Ajuntament de Barcelona, empresa privada i el Gimnàs semblava garantir el seu futur tot evitant la gentrificació d’un espai més del Raval.

Sempre sota la preocupació de què, en la mesura en què el barri fes el seguiment dels acords es garantiria que els objectius es complirien.

Actualment, s’han conegut diferents situacions, si més no anòmales, en la gestió, mitjançant acomiadaments, abusos e irregularitats comeses amb anterioritat,

Situacions i accions que impliquen a l’anterior direcció; al mateix temps que treballadores del Gimnàs, organitzades en la secció sindical de CGT, han denunciat un acomiadament i noves sancions, actualment pendents de judici. L’última novetat ha estat l’acomiadament disciplinari de dues companyes sindicades més.

La possibilitat d’un diàleg i negociació entre la gestora i les treballadores afectades, no ha estat possible, motiu per el qual la situació està encallada i sense solució a curt termini. Entenem que si no es busca una sortida justa es posa en perill el futur del gimnàs, la confiança i la transparència del projecte, que compta, a més, amb important finançament públic.

Tant d’esforç col·lectiu no es pot posar en qüestió, és per això que cridem a les parts implicades: cooperativa, propietat i Ajuntament de Barcelona, a fer tot el possible per buscar una solució satisfactòria, especialment per les més desfavorides.

L’objectiu és que el Gimnàs se mantingui com a projecte social, amb la confiança, la transparència, la dignitat del treball obligades pel compromís amb el barri i la ciutat.

Assumint el nostre compromís d’acompanyament en la cerca de soluciones justes i dignes pel barri, la cooperativa i les treballadores afectades.

Per la nostra part ens comprometem a fer tots els esforços possibles perquè això passi.

Ciutat Vella, març de 2022

Acció Raval,

Associació Cultural el Raval – El Lokal

CUP Ciutat Vella

Guerrilla Raval

Habitem les Drassanes

la Negreta

Les Vilaretes

Putas indignadas del Raval

Putas libertarias del Raval

Raval Rebel

Resistim al Gòtic

Xarxa Veïnal del Raval

Zig Action (Ibrahima Seydi)

 

Manifesto y recogida de firmas: Que està passant al Gimnàs Social Sant Pau?

Como personas, colectivos y entidades del Raval y de Ciutat Vella, queremos manifestar nuestra preocupación por la situación actual y el futuro del Gimnàs Social Sant Pau.

La campaña de Salvem el Sant Pau consiguió el apoyo de gran parte del barrio que entendió que el mantenimiento del Gimnasio era un beneficio para la población, especialmente la más necesitada, y que la gestión por parte de la cooperativa y el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Barcelona, ​​empresa privada y el Gimnasio parecía garantizar su futuro evitando la gentrificación de un espacio más del Raval. Siempre bajo la preocupación de que, en la medida en que el barrio hiciera el seguimiento de los acuerdos, se garantizaría que los objetivos se cumplirían.

Actualmente, se han conocido diferentes situaciones, al menos anómalas, en la gestión, mediante despidos, abusos e irregularidades cometidas con anterioridad, Situaciones y acciones que implican a la anterior dirección; al tiempo que trabajadoras del Gimnasio, organizadas en la sección sindical de CGT, han denunciado un despido y nuevas sanciones, actualmente pendientes de juicio. La última novedad ha sido el despido disciplinario de otras dos compañeras sindicadas.

La posibilidad de un diálogo y negociación entre la gestora y las trabajadoras afectadas, no ha sido posible, por lo que la situación está encallada y sin solución a corto plazo. Entendemos que si no se busca una salida justa se pone en peligro el futuro del gimnasio, la confianza y la transparencia del proyecto, que cuenta además con importante financiación pública. Tanto esfuerzo colectivo no puede ponerse en cuestión, es por eso que llamamos a las partes implicadas: cooperativa, propiedad y Ayuntamiento de Barcelona, ​​a hacer todo lo posible por buscar una solución satisfactoria, especialmente para las más desfavorecidas.

El objetivo es que el Gimnasio se mantenga como proyecto social, con la confianza, la transparencia, la dignidad del trabajo obligadas por el compromiso con el barrio y la ciudad.

Asumiendo nuestro compromiso de acompañamiento en la búsqueda de soluciones justas y dignas por el barrio, la cooperativa y las trabajadoras afectadas. Por nuestra parte nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos posibles para que esto ocurra.

Ciutat Vella, marzo de 2022

Acció Raval,

Associació Cultural el Raval – El Lokal

CUP Ciutat Vella

Guerrilla Raval

Habitem les Drassanes

la Negreta

Les Vilaretes

Putas indignadas del Raval

Putas libertarias del Raval

Raval Rebel

Resistim al Gòtic

Xarxa Veïnal del Raval

Zig Action (Ibrahima Seydi)

Comments are closed.