Crida al suport als insubmisxs que s’oposen a la guerra a Ucraïna, a Rússia i Europa (cat/cas)

Que està passant al Gimnàs Social Sant Pau? (cat/cas)
3 març, 2022
Què està passant al Gimnàs Sant Pau ? Comunicat #2
18 març, 2022

Crida al suport als insubmisxs que s’oposen a la guerra a Ucraïna, a Rússia i Europa (cat/cas)

11 març, 2022
 

 

És difícil saber quins són els moviments i la magnitud de l’oposició a la guerra, a totes les seves facetes, tant a Rússia com a Ucraïna. Les derives militaristes, autoritàries, racistes i patriarcals que està avançant a passos de gegant als països de la Unió Europea, així com en els afectats per la invasió russa, ens tenen atordits, desinformats i molt poc mobilitzats.

Les experiències de lluita de l’antimilitarisme i l’oposició a l’exèrcit i la guerra han de servir per reactivar, establir i crear xarxes que donin suport als milers de persones, que segur, es neguen a participar, col·laborar a la guerra i que pateixen per això la repressió i la solitud.

No sabem si hi ha xarxes, col·lectius i persones que s’organitzen malgrat les dificultats. Sentim que alguna cosa cal fer, que no ens podem quedar aturats davant les maquinàries de la guerra funcionant a tota velocitat: indústria, militar, empreses, exèrcits, estats.

Els interessos de l’imperialisme de l’estat rus en lluita contra el seu propi poble davant dels interessos de l’imperialisme occidental i al mig dels pobles patint i morint. Una altra vegada, no en el nostre nom, volem saber i recolzar els que estiguin resistint davant la barbàrie. Ja s’han establert canals de suport autoorganitzats, volem també fer una crida a fer-los entre els qui optem per altres maneres d’activar davant la guerra i la mort.

Esperem propostes, iniciatives urgents per anar donant resposta i suport a aquests moviments que en la invisibilitat estan passant per practicar el suport mutu i la solidaritat.

Llamada de apoyo a lxs insumisxs que se oponen a la guerra en Ucrania, en Rusia y en Europa

Es difícil saber cuales son los movimientos y la magnitud de la oposición a la guerra, en todas sus facetas, tanto en Rusia como en Ukraina. Las derivas militaristas, autoritarias, racistas y patriarcales que está avanzando a pasos agigantados en los países de la Unión Europea, así como en los afectados por la invasión rusa, nos tienen aturdidos, desinformados y muy poco movilizados.

Las experiencias de lucha del antimilitarismo y la oposición al ejército y a la guerra han de servir para reactivar, establecer y crear redes que den apoyo a las miles de personas, que seguro, se niegan a participar, colaborar en la guerra y que sufren por ello la represión y la soledad.

No sabemos si existen redes, colectivos y personas apoyando, que se organizan a pesar de las dificultades. Sentimos que algo hay que hacer, que no podemos quedarnos parados ante las maquinarias de la guerra funcionando a toda velocidad: industria, militar, empresas, ejércitos, estados.

Los intereses del imperialismo del estado ruso en lucha contra su propio pueblo frente a los intereses del imperialismo occidental y en medio los pueblos sufriendo y muriendo. Otra vez, no en nuestro nombre, queremos saber y apoyar a quienes estén resistiendo ante la barbarie. Ya se han establecido canales de apoyo autoorganizados, queremos también llamar a hacerlos entre quienes optamos por otras maneras de activar frente la guerra y la muerte.

Esperamos propuestas, iniciativas urgentes para ir dando respuesta y apoyo a esos movimientos que en la invisibilidad están ocurriendo para practicar el apoyo mutuo y la solidaridad.

Comments are closed.