A 110 anys de la Setmana Tràgica, memòria i oblit (cat/cas)
26 juliol, 2019
Crónica desde la cocina: Este año nos hemos venido arriba: ¡vasos compostables y bocadillos calientes!
29 juliol, 2019

Agraïments i primeres reflexions sobre les XVII Festes alternatives del Raval (cat/cas)

29 juliol, 2019
 

Van passar les XVII Festes Alternatives i Populars del Raval against the machine i van passar força bé, cansades per no dir rebentades les persones que ens ho treballem. Millor organitzades, ja ens coneixem i amb molt bon ambient. Agraïments a totes les persones que l’han fet possible. A l’Àgora juan andrés com a espai central, estimat, respectat i cura per la majoría dels milers de persones que per allí van passar. Aquest any amb més festes que mai en més carrers, fins fa poc érem les úniques, ara ja, afortunadament més espais i col·lectius que s’han animat, així que més descentralitzades i en una altra mesura, el que ens satisfà i obliga a plantejar-les per a l’any que ve d’una altra manera.

La defensa de l’autogestió, de l’autoorganització, dels espais lliures d’actituds repressives, dedicant els beneficis a les lluites, a infraestructures per tots i totes i enguany i per primera vegada als gots compostables, una inversió per anar desterrant el plàstic i el petroli de les nostres vides. Un gest que cal fer pràctica quotidiana.

Menys beneficis per majors costos i més compartits que ens fan replantejar per a l’any que ve i intentar coordinar-nos millor i baixar la programació de les alternatives per fer-la créixer en més carrers i amb més col·lectius i així poder portar-les sense tant cost personal i amb més alegria i diversitat. Contentes per haver activat i mantingut durant 17 anys i feliços perquè hi ha relleus als quals cal donar espai. Fer créixer les xarxes solidàries i de suport mutu del Raval Rebel.

Agradecimientos y primeras reflexiones sobre las XVII Festes alternatives del Raval

Pasaron las XVII Festes Alternatives i Populars del Raval against the machine y pasaron bastante bien, cansadas por no decir reventadas las personas que nos lo curramos. Mejor organizadas, ya nos conocemos y con muy buen ambiente. Agradecimientos a todas las personas que la han hecho posible. En el âgora juan andrés como espacio central, querido, respetado y cuidado por la amayoría de las miles de personas que por allí pasaron. Este año con más fiestas que nunca en más calles, hasta hace poco éramos las únicas, ahora ya, afortundamente más espacios y colectivos que se han animado, así que más descentralizadas y en otra medida, lo que nos satisface y obliga a plantearlas para el año próximo de otra manera.

La defensa de la autogestión, de la autoorganización, de los espacios libres de actitudes represivas, dedicando los beneficios a las luchas, a infraestructuras para todxs y este año y por primera vez a los vasos compostables, una inversión para ir desterrando el plástico y el petróleo de nuestras vidas. Un gesto que hay que hacer práctica cotidiana.

Menos beneficios por mayores costes y más compartidos que nos hacen replantearnos para el año próximo e intentar coordinarnos mejor y bajar la programación de las alternativas para hacerla crecer en más calles y con más colectivos y así poder llevarlas sin tanto coste personal y con más alegria y diversidad. Contentas por haber activado y mantenido durante 17 años y felices por que hay relevos a los que hay que dar espacio. Hacer crecer las redes solidarias y de apoyo mutuo del Raval Rebel.

Comments are closed.