Sobre raons, fets, mentides, suports en la “Batalla de la Misericòrdia”, A propòsit del manifest en favor del futur del MACBA (cat/cas)

Qué fem davant un fet tan greu: Un mort sense nom a la comissaria de Mossos de Ciutat Vella.
22 gener, 2019
Manifest a favor de la Campanya per una CAP Nou a la Misericòrdia Ja (més de 5000 signatures de suport)
25 gener, 2019

Sobre raons, fets, mentides, suports en la “Batalla de la Misericòrdia”, A propòsit del manifest en favor del futur del MACBA (cat/cas)

25 gener, 2019
 


Estaria bé parlar de les raons que impulsen a la urgència d’aprovar el projecte del CAP a l’antiga capella de la Misericòrdia. Urgència que no es deu a interessos electorals, que no sorgeixen d’un conflicte entre Ajuntament, Cultura i Salut de la Generalitat. Costa tant entendre que les veïnes del Raval i els treballadors del CAP, farts de la incapacitat de les institucions des de fa ja 13 anys per donar solució a una necessitat que salta a la vista i sobre la qual no cal insistir que és la necessitat dramàtica de construir un CAP Nou i que segons informes tècnics, discussions, reunions i treballs s’arriba a la conclusió que l’únic lloc que reuneix les condicions és l’Antiga Capella de la Misericòrdia i que no hi ha un altre. Ho hem argumentat mitjançant reunions amb els partits polítics. Hem convidat al MACBA, als mateixos partits, als mitjans i la gent a debats públics. Hem assistit i debatut en un Consell de Barri amb el director del museu i la directora de la fundació. Hem estat respectuosos, hem escoltat, hem esperat i ara resulta que l’opció que se cita en el manifest MACBA Cultura en defensa del MACBA com a nova per a la construcció del CAP ja va ser presentada, estudiada i rebutjada.

Ens dol que es presentin 100 firmes de galeristes i artistes i molt poca gent del barri que dubtem tinguin tota la informació sobre el tema davant de més de 4500 de veïnes i veïns del barri majoritàriament i d’altres cent entitats, artistes i personalitats. Fa mal a discriminació el pes que es dóna a unes, relacionades amb els negocis de la cultura enfront de les veïnes normals i corrents del Raval que lluitem cada dia, que vam crear cultura cada dia, que defensem els drets universals de tots i que després d’anys , esforços, patiments i mort se’ns menyspreï com a persones manipulades per interessos espuris, polítics. Que sàpiguen els signants i els promotors de la iniciativa que mai ens hem oposat a que aquesta ciutat desenvolupi la cultura, que les grans infrestructures culturals instal·lades al Raval es van fer a costa de l’expulsió de moltes veïnes de tota la vida i sense alternativa, que és molt el territori del Raval dedicat a aquesta cultura institucional, si volen els donem dades i de saltar d’aquesta manera quan defensem l’única opció possible el considerem classista, arrogant i mentider. Si, hi ha alternatives per al MACBA i no hi ha altra alternativa per al CAP.

No pot ser que en aquesta ciutat les coses segueixin passant així. El seu manifest ens ha demostrat la necessitat de guanyar aquesta batalla, de guanyar-la per la nostra dignitat i la de totes les persones de la ciutat. Han hechon una batalla simbòlica per saber qui mana aquí, si la gent de la cultura amb majúscules, els “famosos” o la gent comuna i corrent i no ho acceptarem. Ens un problema entre salut i cultura és un conflicte entre el MACBA i la gent del Raval. No hi ha alternativa i ho saben vostès i ho sabem nosaltres. Així que sàpiguen que com ens va en joc la salut i la dignitat, ho defensarem amb més ganes encara, perquè tenim la raó i som majoria.

Si volen posar sobre la taula un debat obert i públic encantats de poder fer-ho. De fet ja els hem convidat. Un debat amb tècnics, veïnes i si volen venir les personalitats i el món de l’art i de la cultura seran benvinguts. Anem a veure qui té la raó.

en castellano

Sobre razones, hechos, mentiras, apoyos en la “Batalla de la Misericordia”, A propósito del manifiesto en favor del futuro del MACBA.

Estaría bien hablar de las razones que impulsan a la urgencia de aprobar el proyecto del CAP en la antigua capilla de la Misericordia. Urgencia que no se debe a intereses electorales, que no surgen de un conflicto entre Ajuntament, Cultura y Salut de la Generalitat. Cuesta tanto entender que las vecinas del Raval y los trabajadores del CAP, hartos de la incapacidad de las instituciones desde hace ya 13 años para dar solución a una necesidad que salta a la vista y sobre la que no hay que insistir que es la necesidad dramática de construir un CAP Nou y que según informes técnicos, discusiones, reuniones y trabajos se llega a la conclusión de que el único lugar que reúne las condiciones es la Antigua Capilla de la Misericordia y que no hay otro. Lo hemos argumentado mediante reuniones con los partidos políticos. Hemos invitado al MACBA, a los mismos partidos, a los medios y a la gente a debates públicos. Hemos asistido y debatido en un Consell de Barri con el director del museo y la directora de la fundación. Hemos sido respetuosos, hemos escuchado, hemos esperado y ahora resulta que la opción que se cita en el manifiesto MACBA Cultura en defensa del MACBA como nueva para la construcción del CAP ya fue presentada, estudiada y rechazada.

Nos duele que se presenten 100 firmas de galeristas y artistas y muy poca gente del barrio que dudamos tengan toda la información sobre el tema frente a más de 4500 de vecinas y vecinos del barrio mayoritariamente y de otras cien entidades, artistas y personalidades. Duele a discriminación el peso que se da a unas, relacionadas con los negocios de la cultura frente a las vecinas normales y corrientes del Raval que luchamos cada dia, que creamos cultura cada dia, que defendemos los derechos universales de todos y que después de años, esfuerzos, sufrimientos y muerte se nos desprecie como personas manipuladas por intereses espúreos, políticos. Que sepan los firmantes y los promotores de la iniciativa que nunca nos hemos opuesto a que esta ciudad desarrolle la cultura, que las grandes infrestructuras culturales instaladas en el Raval se hicieron a costa de la expulsión de muchas vecinas de toda la vida y sin alternativa, que es mucho el territorio del Raval dedicado a esta cultura institucional, si quieren les damos datos y que saltar de esta manera cuando defendemos la única opción posible lo consideramos clasista, arrogante y mentiroso. Si, hay alternativas para el MACBA y no hay otra alternativa para el CAP.

No puede ser que en esta ciudad las cosas sigan ocurriendo así. Su manifiesto nos ha demostrado la necesidad de ganar esta batalla, de ganarla por nuestra dignidad y la de todas las personas de la ciudad. Han hechon una batalla simbólica por saber quien manda aquí, si la gente de la CUltura con mayúsculas, los “famosos” o la gente común y corriente y no lo vamos a aceptar. Nos un problema entre salud y cultura es un conflicto entre el MACBA y la gente del Raval. No hay alternativa y lo saben ustedes y lo sabemos nosotros. Así que sepan que como nos va en juego la salud y la dignidad, lo vamos a defender con más ganas aún, porque tenemos la razón y somos mayoría.

Si quieren poner sobre la mesa un debate abierto y público encantados de poder hacerlo. De hecho ya les hemos invitado. Un debate con técnicos, vecinas y si quieren venir las personalidades y el mundo del arte y de la cultura serán bienvenidos. Vamos a ver quien tiene la razón.

Comments are closed.