Sobre les lluites antidesnonaments al Raval (cat/cas)

El lokal no obrirà el dia 21, però les vagues i les lluites es convoquen des de baix (cat/cas)
19 febrer, 2019
Segueix la batalla de la Misericòrdia, entre diferents cultures, necessitats del barri, autoorganització, institucions, partits i poders il·lustrats (cat/cas)
27 febrer, 2019

Sobre les lluites antidesnonaments al Raval (cat/cas)

26 febrer, 2019
 


Els conflictes, les lluites i les resistències evolucionen constantment, experimenten i proven segons les necessitats i interessos de qui les pateixen i s’organitzen per resistir. Al Raval en aquest moment hi ha dos espais que funcionen de forma regular en la lluita contra els desnonaments: Raval Rebel que manté una permanència tots els dimarts de 18 a 20h al Lokal i a les 20h realitza una assemblea de persones afectades a la Casa de la Solidaritat, i el Sindicat d’Habitatge del Raval que es reuneix els dimecres a les 18,15h. a la Casa de la Solidaritat. Stop desnonaments Raval queda com un instrument d’alerta mitjançant un grup de whatsapp i el mapa amb els desnonaments que publiquem el dia abans. L’activitat quotidiana la porten els dos espais assemblearis citats.

Cal dir que sempre es compta amb el suport mutu de la gent de Gòtic i Casc Antic, Sindicat de Barri del Poble Sec, Oficina d’Habitatge de Sants, de Gràcia, la PAH que fa possible afrontar la lluita per l’habitatge contra les expulsions de veïnes del barri. El mapa es fa només del Raval per raons d’espai i ens agrada que es completi amb altres mapes i convocatòries del districte i d’altres barris de Barcelona.

També és important reconèixer que aquests espais formen part d’aquestes xarxes de base actives al Raval contra els narcopisos, en defensa del CAP, per la defensa de l’ocupació de pisos de grans propietaris per exigir un lloguer social que faci efectiu el dret a l’habitatge.

Cadascú s’organitza on es senti a gust: en comú anem creant els instruments per reaccionar amb més força i així resistim davant dels interessos dels poderosos i construïm un barri i un món millor per a totes.

en castellano

Sobre las luchas antidesahucios en el Raval

Los conflictos, las luchas y las resistencias evolucionan constantemente, experimentan y prueban según los deseos, intereses de quienes las padecen y se organizan para resistir. En el Raval en este momento existen dos Espacios que funcionan de forma regular en la lucha contra los desahucios: Raval Rebel que mantiene una permanencia todos los martes de 118 a 20h. en el lokal y a las 20h. realiza una asamblea de personas afectadas en la Casa de la Solidaridad y el Sindicat dhabitatge del Raval que se reúne los miércoles a las 18,15h. en la Casa de la Solidaridad. Stop desahucios Raval queda como un instrumento de alerta mediante un grupo de washapp y el mapa con los desahucios que publicamos el día antes. La actividad cotidiana la desarrollan los dos espacios asamblearios citados.

Hay que decir que siempre se cuenta con el apoyo mutuo de la gente del Gótic y Casc Antic, Sindicat de barri de Poble Sec, oficina de vivienda de Sants, de Gràcia, la PAH que hace posible afrontar la lucha por la vivienda contra las expulsiones de vecinas del barrio. El mapa se hace solo del Raval por razón de espacio y nos gusta que se complete con otro mapas y convocatorias del distrito y de otros barrios de Barcelona.

También es importante reconocer que estos espacios forman parte del tejido social, de las redes de base, activas en el Raval contra los narcopisos, en defensa del CAP, por la defensa de la ocupación de pisos de grandes propietarios para exigir un alquiler social que haga efectiva el derecho a la vivienda.

Cada cual se organiza donde se sienta a gusto, en común creamos los instrumentos para reaccionar con más fuerza y ​​así resistimos frente a los intereses de los poderosos y construimos un barrio y un mundo mejor para todas.

Comments are closed.