Sobre la nostra activitat diària (cat/cas)

Què està passant al Gimnàs Sant Pau ? Comunicat #2
18 març, 2022
Llevamos un mundo nuevo en nuestra memoria (ya en imprenta)
24 març, 2022

Sobre la nostra activitat diària (cat/cas)

22 març, 2022
 

 

Des de l’inici de la pandèmia, vam obrir, a més de la botiga física, la botiga en línia. Ens va doblar la feina ajudant que el funcionament econòmic del lokal, mitjançant l’autogestió, pogués garantir-se, a un cost elevat de tasques burocràtiques i treball personal i col·lectiu. Gràcies als que ens donen un cop de mà hem pogut actualitzar-la i millorar-la.

Les visites al local no paren, no només s’han normalitzat sinó que han augmentat. Les publicacions, fanzins, fulletons, llibres, música i roba, cada cop són més. La cerca d’alternatives, la crítica i resposta als abusos del poder. Les necessitats econòmiques antirepressives així com el préstec d’aparells per al suport mutu: cassoles, altaveus, equip de so, paelles, focs, megàfons… es donen cada dia, caps de setmana inclosos. Sumats a la necessitat d’expressar una contracultura antisistema contra el capital i el mercat.

Aquest racó llibertari del Raval encara és viu i estressat. Donant suport a les lluites, aguantant els temps. Aprenent de les seves experiències per aportar-les i adaptar-les. La insubmissió a la guerra, la desobediència. L’autonomia política de les persones, les lluites i les organitzacions. L’autogestió econòmica i la política. L’antiautoritarisme i la responsabilitat davant la vida i el món.

La lliure federació de persones i comunitats lliures, des del barri a tot el planeta. Com sempre, mitjançant la pràctica, malgrat les dificultats. Des de les nostres contradiccions, les nostres limitacions i les nostres infinites possibilitats.

Compartint, de vegades sense tenir-ne gaire cura, la comunitat del lokal. La que ens permet existir, crear i resistir la que no es veu i ens impulsa. Salutacions i abraçades.

 

Sobre nuestra actividad diaria

Desde el inicio de la pandemia, abrimos además de la tienda física, la tienda online. Nos dobló el trabajo ayudando a que el funcionamiento económico del lokal, mediante la autogestión, pudiera garantizarse, a un costo elevado de tareas burocráticas y trabajo personal y colectivo. Gracias a quienes nos echan una mano hemos podido actualizarla y mejorarla.

Las visitas al lokal no paran, no solo se han normalizado sino que han aumentado. Las publicaciones, fanzines, folletos, libros, música y ropa, cada vez son más. La búsqueda de alternativas, la crítica y respuesta a los abusos del poder. Las necesidades económicas antirepresivas así como el préstamo de aparatos para el apoyo mutuo: cacerolas, altavoces, equipo de sonido, paellas, fuegos, megáfonos… se dan todos los días, fines de semana incluidos. Sumados a la necesidad de expresar una contracultura antisistema contra el capital y el mercado.

Ese rincón libertario del Raval, sigue vivo y estresado. Apoyando las luchas, aguantando los tiempos. Aprendiendo de sus experiencias para aportalas y adaptarlas. La insumisión a la guerra, la desobediencia. La autonomía política de las personas, las luchas y las organizaciones. La autogestión económica y política. El antiautoritarismo y la responsabilidad frente a la vida y frente al mundo.

La libre federación de personas y comunidades libres, desde el barrio a todo el planeta. Como siempre, mediante la práctica, a pesar de las dificultades. Desde nuestras contradicciones, nuestras limitaciones y nuestras infinitas posibilidades.

Compartiendo, a veces sin cuidarla demasiado, la comunidad del lokal. La que nos permite existir, crear y resistir, la que no se ve y nos impulsa. Saludos y abrazos.

Comments are closed.