Sobre la Cinétika, sobre els espais lliures i autogestionaris (cat/cas)

El CAP ja a la Misericòrdia. Exigim un calendari i compromisos a les administracions
3 febrer, 2020
Sobre Pedro Alvarez, el 4F, Juan Andrés Benítez, Ester Quintana…, i la brutalitat i impunitat dels diferents cossos policials (cat/cas)
6 febrer, 2020

Sobre la Cinétika, sobre els espais lliures i autogestionaris (cat/cas)

5 febrer, 2020
 

Sobre la Cinétika, sobre els espais lliures i autogestionaris + Info

La nostra solidaritat, suport mutu i reconeixement a la feina diària, humil, conseqüent, viu i generós que fa la Cinétika des d’una posició anticapitalista, feminista, llibertària incloent, oberta a totes les veïnes i a totes les lluites de barri i de la ciutat. Un treball de resistència i construcció d’alternatives des de l’acció directa i l’autoorganització. També des de la cultura crítica, el debat constant. No hi ha millor discurs que la pràctica i ja són uns quants anys d’haver recuperat de diners, de mercat un espai, ocupant-, fent-ho públic sense que sigui institucional. Demostrant que és pot fer en ordre sense autoritat, que pot funcionar sense subvencions. Un espai per a la creació, per experimentar de forma lliure.

Cada vegada hi ha més, i es poden mirar experiències com la Cinétika. Ens donen ànim saber que existeixen, que els podem utilitzar, que ens podem donar suport creant xarxes de persones i llocs on oganitzarnos. No és casual que a Barcelona i en tants altres neixin i es mantinguin enfront de la mediocritat cultural i política de tants diners malgastats des de les institucions, de tant buròcrata i professional de l’entreteniment. Experiències de lliure pensament, de contracultura, de comunitats lliures. Assaigs del món que volem construir.

I davant de tot això, des de la institució sempre la desconfiança, la tutela, l’amenaça. Els dos mons enfrontats i confrontats. A què ve l’avís, a què ve la possibilitat de posar en qüestió tot això apel·lant a un procés participatiu? A mobilitzar a tothom, a fer visible la potència de la Cinétika, el reconeixement i la capacitat de mobilització d’una comunitat viva, organitzada i mobilitzada.

Qui sap les raons, el que si sabem és que només el primer avís ha rebut una resposta admirable, una convocatòria urgent, ràpida que qui coneix el que es mou, sàvia previsible. Una demostració de força davant de qualsevol abús o malpàs que es pretengui donar.

L’alternativa, el treball diari, el que canvia les coses, el que val. La cinétika no té preu, s’escapa a la lògica institucional o de mercat, és de la gent i per la gent. És lliure i per la llibertat.

Gràcies per ser-hi i per ser com sou.

Sobre la cinétika, sobre los espacios libres y autogestionarios

Nuestra solidaridad. apoyo mutuo y reconocimiento al trabajo diario, humilde, consecuente, vivo y generoso que hace la Cinétika desde una posición anticapitalista, feminista, libertaria incluyente, abierta a todas las vecinas y a todas las luchas del barrio y de la ciudad. Un trabajo de resistencia y construcción de alternativas desde la acción directa y la autoorganización. También desde la cultura crítica, el debate constante. No hay mejor discurso que la práctica y ya son unos cuantos años de haber recuperado del dinero, del mercado un espacio, ocupándolo, haciéndolo público sin que sea institucional. Demostrando que se peda hacer en orden sin autoridad, que puede funcionar sin subvenciones. Un espacio para la creación, para experimentar de forma libre.

Cada vez hay más, y se pueden mirar en experiencias como la Cinétika. Nos dan ánimo saber que existen, que los podemos utilizar, que nos podemos apoyar creando redes de personas y lugares donde organizarnos. No es casual que en Barcelona y en tantos otros nazcan y se mantengan frente a la mediocridad cultural y política de tanto dinero malgastado desde las instituciones, de tanto burócrata y profesional del entretenimiento. Experiencias de librepensamiento, de contracultura, de comunidades libres. Ensayos del mundo que queremos construir.

Y frente a todo eso, desde la institución siempre la desconfianza, la tutela, la amenaza. Los dos mundos enfrentados y confrontados. ¿A qué viene el aviso, a qué viene la posibilidad de poner en cuestión todo esto apelando a un proceso participativo? A movilizar a todo el mundo, a hacer visible la potencia de la Cinétika, el reconocimiento y la capacidad de movilización de una comunidad viva, organizada y movilizada.

Quién sabe las razones, lo que si sabemos es que solo el primer aviso ha recibido una respuesta admirable, una convocatoria urgente, rápida que quien conoce lo que se mueve, sabia previsible. Una demostración de fuerza frente a cualquier abuso o malpaso que se pretenda dar.

La alternativa, el trabajo diario, el que cambia las cosas, el que vale. La cinétika no tiene precio,se escapa a la lógica institucional o del mercado, es de la gente y para la gente. Es libre y para la libertad.

Gracias por estar ahí y por ser como sois.

Comments are closed.