Sobre informació de les convocatòries. Pensar la millor manera. Agenda actualitzada (cat/cas)

El Raval, la lluita pel territori: les oligarquies i les lluites populars. La fundació MACBA com a evidència de manar amb impunitat (cat/cas)
25 juliol, 2021
Horario de agosto y las cosas diarias
29 juliol, 2021

Sobre informació de les convocatòries. Pensar la millor manera. Agenda actualitzada (cat/cas)

28 juliol, 2021
 

Normalment cada col·lectiu o organització fa les seves convocatòries i les fa visibles pels seus propis canals, normalment per xarxes socials: twitter, facebook, grups de washapp, Telegram webs. Això fa que, moltes vegades, la gent que no està lligada a aquesta organització o espai no sàpiga, ni conegui aquestes convocatòries. I més quan moltes són d’urgència i també quan en barris com el nostre, hi hagi gent que no fa servir xarxes socials, que parla diferents llengües. Tampoc ajuda d’estar en grups de washapp suposi aguantar cadenes de missatges interminables i conflictes pel que molta gent se surt.

És per això que cal tenir en compte això per ampliar les possibilitats a convocar per trucades telefòniques o de forma directa, amb cartells quan sigui necessari. Moltes vegades ens queixem de falta de convocatòria responsabilitzant a la gent, cosa que passa, durant possiblement no ha estat bé convocada l’acció.

El cas és buscar instruments que ho facin més fàcil. Al lokal, al nostre web, vam crear una agenda en la qual anem pujant les convocatòries, sobretot de i al barri o al centre perquè qualsevol tingui accés fàcil i rebi la informació de manera senzilla. Des de fa molts anys és un tema de discussió recurrent.

L’anirem pensant i millorant perquè compleixi millor el seu objectiu i animem a la resta a fer-ho. És molt important fer-ho fàcil, àgil i creïble.

Sobre información de las convocatorias. Pensar la mejor manera. Agenda actualizada

Normalmente cada colectivo u organización hace sus convocatorias y las hace visibles por sus propios canales, normalmente por redes sociales: twitter, facebook, grupos de washapp, telegram webs. Eso hace que, muchas veces, la gente que no está ligada a esa organización o espacio no sepa, ni conozca esas convocatorias. Máxime cuando muchas son de urgencia y también cuando en barrios como el nuestro, haya gente que no usa redes socilaes, que habla diferentes lenguas. Tampoco ayuda que estar en grupos de washapp suponga aguantar cadenas de mensajes interminables y conflictos por lo que mucha gente se sale.

Es por eso que hay que tener en cuenta esto para ampliar las posibilidades a convocar por llamadas telefónicas o de forma directa, con carteles cuando sea necesario. Muchas veces nos quejamos de falta de convocatoria responsabilizando a la gente, cosa que ocurre, cuando posiblemente no haya estado bien convocada la acción.

El caso es buscar instrumentos que lo hagan más fácil. En el lokal, en nuestra web, creamos una agenda en la que vamos subiendo las convocatorias, sobre todo de y en el barrio o en el centro para que cualquiera tenga acceso fácil y reciba la información de manera sencilla. Desde hace muchos años es un tema de discusión recurrente.

La iremos pensando y mejorando para que cumpla mejor su objetivo y animamos al resto a hacerlo. Es muy importante hacerlo fácil, ágil y creíble.

Comments are closed.