Sobre el Raval: la lluita per la vida (cat/cas)

#Riereta3SeQueda. BBVA i Cerberus ens volen desnonar
11 gener, 2021
Sobre la relación con los partidos, las instituciones, las subvenciones y los precios que se pagan
16 gener, 2021

Sobre el Raval: la lluita per la vida (cat/cas)

15 gener, 2021
 

A la salut d’en Miquel que ha sigut capaç de veure venir la malaltia i fins i tot vença-la

La realitat no és una línia recta, és com un cargol en el qual passat i present es confonen. Apareix com a nou el de sempre. Aquesta vegada a la situació d’excepcionalitat, se sumen les del moment i ens tornen bojos, ens porten a l’extrem per trencar-nos. Miquel té molt a veure amb les històries de Raval, la col·lecció de llibrets fets de forma autogestionada i lliure. Amb el suport de la gent en la qual comptem les lluites i resistències dels moviments, de la gent de Raval contra tota mena d’explotació, en condicions miserables sempre rebels, confrontant amb intel·ligència, creativitat i força a tots els poders que els feien la vida impossible i construint mons nous segons les seves possibilitats en cada oportunitat. D’aquestes memòries aprenem per a les nostres lluites d’avui.

Ens pugen la llum alhora que ens la tallen i ens culpen del seu mal servei. Ens desnonen els grans propietaris en nom del «bé comú», de l’ordre i la llei amb tota la força de l’estat: jutges i policies i la incapacitat, amb mala o bona fe o connivència de les diferents administracions.

Fan lleis en el nostre favor que abans de fer-se efectives queden inhabilitades en la seva major part per la lletra petita, els protocols o algun aparell partidari que presenta recurs i la inhabila. I mentre la lluita per la vida treu el cap de mil maneres, com sempre ha passat al Raval i als barris, ciutats i comunitats de tot el món, la gent senzilla, la que no té res o té molt poc, que lluita en condicions molt difícils contra la Màquina.

Si el que hi ha no serveix o no compleix, la gent es busca la vida i construeix noves formes, adaptades als temps. Els aspirants a funcionaris o per cobrar sous, subvencions i prebendes, intentant representar als de baix, hauran d’apartar-se i deixar lloc a l’autoorganització de la gent, que no s’ha de confondre amb què la gent es faci del meu espai, sinó que construeixi el seu o s’hi sumi a d’altres, i ens posem d’acord des d’aquesta diferència.

Aquesta carrera per guanyar a l’altre, per representar-los a tots, per fer la millor campanya, per créixer, amaga la veritable lluita que com les dones de la Revoltà de 1918, del Motí de la fàbrica Morell i Murillo, del Viver de Revolucionaris dels anys 20, de l’Epicentre del moviment obrer barceloní que ha estat el barri, lluites que es van construint dia a dia, en cada conversa, en cada acció per la vida enfront dels diners i del poder.

Cada petita victòria, cada intent, cada esforç ens fa avançar en la lluita, la de veritat. No els contes que ens volen fer empassar.

Salut i ànims i a veure si som capaços, com Miquel, de veure’ls venir i trobar la manera de confrontar-los. El Raval és nostre, de la gent que l’habita, el món és nostre i aprendrem a defensar-lo, a cuidar-lo i a cuidar-nos.

Sobre el Raval: la lucha por la vida

A la salud de Miquel que ha sido capaz de ver venir la enfermedad y vencerla

La realidad no es una línea recta, es como un caracol en el que pasado y presente se confunden. Aparece como nuevo lo de siempre. Esta vez a la situación de excepcionalidad, se suman las del momento y nos vuelven locos, nos llevan al extremo para rompernos. Miquel tiene mucho que ver con las historias del Raval, la colección de libritos hechos de forma autogestionada, libre. Con el apoyo de la gente en la que contamos las luchas y resistencias de los movimientos, de la gente del Raval contra todo tipo de explotación, en condiciones miserables siempre rebeldes, confrontando con inteligencia, creatividad y fuerza a todos los poderes que les hacían la vida imposible y construyendo mundos nuevos según sus posibilidades en cada oportunidad. De esas memorias aprendemos para nuestras luchas de hoy.

Nos suben la luz a la vez que nos la cortan y nos culpan de su mal servicio. Nos desahucian los grandes propietarios en nombre del «bien común», del orden y la ley con toda la fuerza del estado: jueces y policías y la incapacidad, con mala o buena fe y/o connivencia de las diferentes administraciones.

Hacen leyes en nuestro favor que antes de hacerse efectivas quedan inhabilitadas en su mayor parte por la letra pequeña, los protocolos o algún aparato partidario que presenta recurso y las inhabilita. Y mientras la lucha por la vida asoma la cabeza de mil maneras, como siempre ha ocurrido en el Raval y en los barrios, ciudades y comunidades de todo el mundo, la gente común, la que no tiene o tiene muy poco. Lucha en condiciones muy difíciles contra la Máquina.

Si lo que hay no sirve o no cumple, la gente se busca la vida y construye nuevas formas, las de siempre adaptadas a los tiempos. Los aspirantes a funcionarios o a cobrar sueldos, subvenciones y prebendas, intentando representar a los de abajo, tendrán que apartarse y dejar sitio a la autoorganización de la gente, que no se debe confundir con que la gente se haga de lo mio, sino que construya lo suyo, se sume a otras y nos pongamos de acuerdo desde esa diferencia.

Esa carrera por ganar al otro, por representarlos a todos, por hacer la mejor campaña, por crecer, esconde la verdadera lucha que como las mujeres de la Revuelta de 1918, del Motín de la fábrica Morell y Murillo, del Viver de revolucionaris de los años 20, del Epìcentro del movimiento obrero revolucionario barcelonés que ha sido el barrio, luchas que se van construyendo dia a dia, en cada conversación, en cada acción por la vida frente al dinero y al poder.

Cada pequeña victoria, cada intento, cada esfuerzo nos hace avanzar en la lucha, la de verdad. No los cuentos que nos quieren hacer tragar.

Salud y ánimos y a ver si somos capaces, como Miquel, de verlos venir y encontrar la manera de confrontarlos. El Raval es nuestro, de la gente que lo habita, el mundo es nuestro y aprenderemos a defenderlo, a cuidarlo y a cuidarnos.

Salud y ánimos.

Comments are closed.