“Si no vols que un problema es resolgui, crea una comissió per estudiar-lo” CAP Raval Nord Digne (cat/cas)

El Lokal no participarà en actes organitzats o realitzats al MACBA mentre no es resolgui el conflicte amb el CAP (cat/cas)
4 març, 2019
Cuidado con despreciar a la gente, la dignidad nos hace más fuertes. A propósito de la lucha per un CAP Nou al Raval Nord Ja
20 març, 2019

“Si no vols que un problema es resolgui, crea una comissió per estudiar-lo” CAP Raval Nord Digne (cat/cas)

15 març, 2019
 

Volem un CAP Nou al Raval Nord Ja. De les bones paraules a la sospita que jugaran amb la nostra necessitat ajornant la decisió per al proper mandat. Tot de bon rotllo. (cat/cas)

Ens veiem en la necessitat de parlar amb claredat, ja que semblen públiques les estratègies i ens juguem la salut i els drets de les veïnes del Raval que no és qualsevol cosa. Ja no és moment de qüestionar públicament la necessitat de construir el nou CAP, ja s’accepta si és simultània la seva construcció a l’ampliació del MACBA.

Ja queda poc temps per complir la voluntat majoritària expressada per les 6500 signatures recollides per portar al Ple de l’Ajuntament la revocació del conveni signat per l’anterior consistori, votada en el ple del mes de febrer i acceptada per la mínima sense que fos vinculant. Recolzada per les firmes d’entitats i persones del món de la Cultura en el manifest: “La cultura amb el CAP”.

Ja ho han repetit fins a l’avorriment els tècnics del CATSalut que “l’únic” espai (no el millor, no el més adequat) que reuneix les condicions per construir el CAP és la capella de la Misericòrdia. Ja hi ha consens en què no es tracta d’una guerra entre cultura i salut sinó en prioritzar la construcció del CAP per raons en què no cal insistir per davant de l’ampliació del MACBA que es farà, no hi ha dubte, però no a costa d’ajornar sine die, com ha passat des de fa 15 anys, a costa del CAP Raval Nord.

La decisió depèn dels partits, són els que han de votar una opció: la revocació del conveni i la construcció del CAP en un termini de dos anys, segons els tècnics, ja que està pressupostada. Des del primer moment Comuns i la CUP han votat a favor de la revocació, en contra s’han manifestat clarament el PP, Ciutadans i el PSC i Ardanuy, regidor no adscrit s’han abstingut ERC, Pdcat i Puigcorbé, regidor no adscrit. És d’assenyalar la actitud d’ERC que ha passat de donar suport obertament la construcció del CAP com a prioritat també des de la mateixa Consellera de Salut Alba Vergés militant d’ERC. Des que és regidora d’ERC a l’Ajuntament Gemma Sendra Planas que va ser gerent del MACBA i cap de llista per Barcelona Ernest Maragall, la posició del partit ha variat clarament i ha posat en qüestió la revocació del conveni i com a conseqüència la construcció de forma ràpida del nou CAP. Per descomptat que no hi ha oposició oberta però si propostes, l’última plantejant la construcció a la UB sense haver-ho consultat amb la mateixa Universitat, proposta inviable i sense cap sentit més que obligar a estudiar-la i impedir que el dimarts dia 19 de març es voti a la Comissió d’Economia de l’Ajuntament la revocació, aquest cop si vinculant a ratificar en el ple del mes de març, única opció amb garanties de fer viable l’acord.

No hi ha dubte que seria el millor per al Raval, per a la ciutat, per respectar la voluntat, la decisió i la dignitat del veïnat i les treballadores del CAP i per no ampliar la bretxa que ja existia i que segur s’ampliarà entre el MACBA, la població del Raval i els sectors de la cultura i moviments socials de la ciutat que entén clarament quines són les prioritats, interessos i decisions que es vagin a manifestar. No acceptarem que s’imposi mitjançant ajornaments i subterfugis la construcció d’un CAP Nou al Raval Nord Ja, i ja vol dir abans del final del mandat municipal.

Plataforma per un CAP Nou al Raval Nord Ja

“Si no quieres que un problema se resuelva, crea una Comisión para estudiarlo”

Volem un CAP Nou al Raval Nord Ja. De las buenas palabras a la sospecha de que van a jugar con nuestra necesidad aplazando la decisión para el próximo mandato. Todo de buen rollo.

Nos vemos en la necesidad de hablar con claridad pues parecen públicas las estrategias y nos jugamos la salud y los derechos de las vecinas del Raval que no es cualquier cosa. Ya no es momento de cuestionar públicamente la necesidad de construir el nuevo CAP, ya se acepta si es simultánea su construcción a la ampliación del MACBA.

Ya queda poco tiempo para cumplir la voluntad mayoritaria expresada por las 6500 firmas recogidas para llevar al Pleno del Ayuntamiento la revocación del convenio firmado por el anterior consistorio, votada en el pleno del mes de febrero y aceptada por la mínima sin que fuera vinculante. Apoyada por las firmas de entidades y personas del mundo de la Cultura en el manifiesto : “La cultura amb el CAP”.

Ya lo han repetido hasta la saciedad los técnicos del CATSalut que el “único” espacio (no el mejor, no el más adecuado) que reúne las condiciones para construir el CAP es la capilla de l Misericórdia. Ya hay consenso en que no se trata de una guerra entre cultura y salud sino en priorizar la construcción del CAP por razones en las que no hace falta insistir por delante de la ampliación del MACBA que se hará, no hay duda, pero no a costa de aplazar sine die, como ha ocurrido desde hace 15 años, a costa del CAP Raval Nord.

La decisión depende de los partidos, son quienes han de votar una opción: la revocación del convenio y la construcción del CAP en un plazo de dos años, según los técnicos, pues está presupuestada. Desde el primer momento COMUNS y la CUP y un regidor independendiente han votada a favor de la revocación, en contra se han manifestado claramente el PP, Ciutadans y el PŜC y se han abstenido ERC, Pdcat y otro regidor independiente. Es de señalar ala actitud de ERC que ha pasado de apoyar abiertamente la construcción del CAP como prioridad también desde la propia Consellera de Salut Alba Vergés militante de ERC . Desde que es regidora de ERC en el Ayuntamiento Gemma Sendra Planas que fue gerente del MACBA, la posición del partido ha variado claramente y ha puesto en cuestión la revocación del convenio y como consecuencia la construcción de forma rápida del nuevo CAP. Por supuesto que no hay oposición abierta pero si propuestas, la última planteando la construcción en la UB sin haberlo consultado con la propia Universidad, propuesta inviable y sin ningún sentido más que obligar a estudiarla e impedir que el próximo martes día 19 de marzo se vote en la Comisión de Economía del Ayuntamiento la revocación, esta vez si vinculante a ratificar en el pleno del mes de marzo, única opción con garantías de hacer viable el acuerdo.

No hay duda que sería lo mejor para el Raval, para la ciudad, para respetar la voluntad y la decisión de la ciudadania y para no ampliar la brecha que ya existia y que seguro se ampliará entre el MACBA, la población del Raval y los sectores de la cultura y movimientos sociales de la ciudad que entiende claramente cuales son las prioridades, intereses y decisiones que se vayan a manifestar. No vamos a aceptar que se imponga mediante aplazamientos y subterfugios la construcción de una CAP Nou al Raval Nord Ja, y ya quiere decir antes del final del mandato municipal.

Plataforma per un CAP Nou al Raval Nord Ja

Comments are closed.