Sant Jordi a l’Àgora Juan Andrés, del carrer ens volen fer fora. La bellesa es a la llibertat, el suport mutu i la solidaritat (cat/cas)

[Nota de premsa] Llibertat per a les set persones empresonades per les protestes del 27 de febrer
19 abril, 2021
Convocatóries al Raval pel cap de setmana
24 abril, 2021

Sant Jordi a l’Àgora Juan Andrés, del carrer ens volen fer fora. La bellesa es a la llibertat, el suport mutu i la solidaritat (cat/cas)

21 abril, 2021
 

Ja ve de lluny, però cada vegada és pitjor. Per raons administratives i burocràtiques, ens fan la vida més difícil, ens treuen del carrer, ens volen invisibles (ja va passar amb l’Ordenança de civisme). Els diners manen i es manifesta mitjançant llicències, taxes i permisos. L’espontani, el que no és institució, el diferent, es deixa per a espais tancats, privats mitjançant la marginalitat i el càstig.

Amb multes, quan no de forma més contundent, se’ns reprimeix. Sant Jordi sempre havia estat una manifestació popular en la qual la gent, col·lectius i organitzacions grans i petites podíem utilitzar l’espai públic, espai de tots, juntament amb llibreries i editorials. Un gran negoci que deixava cert espai per «els altres», amb força èxit per cert.

En comptes de potenciar-lo, cada vegada s’estreny una mica més. Les mesures de seguretat necessàries, ja es practiquen en els espais alternatius i no són excusa. No permeten per decret que muntem parades la mateixa gent que ja ho feiem per Sant Jordi. Cal eliminar de cop als reconeguts, però sense llicència pertinent, sense papers: venedors ambulants , distris i editorials alternatives, fanzins, col·lectius, no podem estar al carrer perquè l’autoritat competent no vol.

Encara queden espais alternatius, espais comuns i populars (aquells que encara no han desallotjat) en els quals poder celebrar Sant Jordi, en què exposar el pensament i la cultura antiautoritària, autogestionària, rebel. Doncs això farem a última hora. En el nostre barri, a l’Àgora. Convidem als col·lectius que puguin venir, a la gent a passar-se, a participar i a demostrar que podem fer les coses bé, i sense permís.

Salut.

DECRET D’ALCALDIA de 15 d’abril de 2021 «Són destinataris d’aquest permís excepcional les persones titulars d’establiments de la ciutat de Barcelona que disposin de la preceptiva llicència o títol habilitant de venda de llibres i/o flors. Aquest permís no és extensible a cap altra tipus d’establiment, associació o entitat»

Sant Jordi a l’Ágora Juan Andrés, del carrer ens volen fer fora. La bellesa està a la llibertat, el suport mutu i la solidaritat

Ya viene de tiempo pero cada vez es peor. Por razones administrativas y burocráticas nos hacen la vida más difícil, nos sacan de la calle, nos quieren invisibles (ya pasó con la Ordenanza del civismo). El dinero manda y se manifiesta mediante licencias, tasas y permisos. Lo espontáneo, lo no insitucionalizado, lo diferente, se deja para espacios cerrados, privados mediante la marginalidad y el castigo.

Con multas, cuando no de forma más tajante, se nos reprime. Sant Jordi siempre había sido una manifestación popular en la que la gente, colectivos y organizaciones grandes y pequeñas podíamos utilizar el espacio público, espacio de todos, junto con librerías y editoriales. Un gran negocio que dejaba cierto espacio para «los otros», con bastante éxito por cierto.

En vez de potenciarlo, cada vez se aprieta un poco más. Las medidas de seguridad necesarias, ya se practican en los espacios alternativos y no son excusa. No permiten por decreto que montemos paradas la misma gente que lo haciamos en Sant Jordi. Hay que eliminar de un plumazo a los reconocidos, pero sin licencia pertinente, sin papeles: vendedores ambulantes, distris y editoriales alternativas, fanzines, colectivos, no podemos estar en la calle porque la autoridad competente no quiere.

Aún quedan espacios alternativos, espacios comunes y populares (aquellos que aún no han desalojado) en los que poder celebrar Sant Jordi, en los que exponer el pensamiento y la cultura antiautoritaria, autogestionaria, rebelde. Pues eso vamos a hacer a última hora. En nuestro barrio, en el Àgora Juan Andrés. Invitamos a los colectivos que puedan venir, a la gente a pasarse, a participar y a demostrar que podemos hacer las cosas bien, y sin permiso.

Salud.

DECRET D’ALCALDIA de 15 d’abril de 2021 «Són destinataris d’aquest permís excepcional les persones titulars d’establiments de la ciutat de Barcelona que disposin de la preceptiva llicència o títol habilitant de venda de llibres i/o flors. Aquest permís no és extensible a cap altra tipus d’establiment, associació o entitat»

Comments are closed.