Quan ens ataquen, no saben que ens poden fer més forts i units…El Lokal es queda! (cat/cas)

Sobrepassades d’amor i seguim. El Lokal es queda al Raval
8 maig, 2024
Estimo el Lokal perquè va d’això de generar col·lectivitat
13 maig, 2024

Quan ens ataquen, no saben que ens poden fer més forts i units…El Lokal es queda! (cat/cas)

12 maig, 2024
 

 

 

Com deia un company, al vídeo de la campanya de recollida de fons: “Des que era un nen, existeix El Lokal. Des de sempre. És com els pares, sempre hi és. Qualsevol cosa que tinguis o necessitis vas al Lokal“.

Efectivament, ha estat i és així, i més per a aquells que no vam tenir ni uns pares/mares ni una llar agradable.

Vaig trepitjar per primera vegada El Lokal quan tenia 15 anys (avui he acabat de fer els 48): una assemblea, al segon pis, de col·lectius i organitzacions, em va portar allà, per respondre a l’empresonament de dos companys per les respostes organitzades contra les agressions feixistes el dia de la Hispanitat; si no em falla la memòria, era 1991.
A leshores, jo era un jovenet, agafat de la mà dels meus tiets, que anava per Radio Bronka i a través de la qual vaig tenir notícia d’aquella trobada.

Per mi, com a adolescent d’un barri obrer i aluminòsic, en un districte perifèric, passar el llindar de la porta del Lokal va significar obrir un món de llavors infinit, del qual podríem dir que no n’he sortit encara.

Infinitat de fanzines, d’adhesius, de revistes, butlletins, xapes, cartells, convocatòries, assemblees, col·lectius, llibres, roba estampada en tallers artesans de serigrafia, cassets, discos …Una cascada de coneixement, pensament, idees, crítica, dibuixos, expressions, saviesa, (contra)-informació, d’il·lusions irreverents…

Un altre món, aquest que hem de portar als nostres cors, el qual em va ajudar a créixer i pensar, a actuar, no exempt d’equívocs i errors.

Infinitat de moments, des d’aleshores, de visites al Lokal, il·lusionat d’haver-lo conegut, un referent que em provocava curiositat i em donava escalfor.

Recordo molts dels companys i companyes que vaig conèixer entre les seves parets, en aquell tràfec de persones que entraven i sortien. Vaig participar fins i tot en el “desmuntatge” de la barra de bar que hi havia llavors al carrer de la Cera 1 bis.

La memòria em porta a recordar al Juanito, la Txell, el Juanma, el Miguel, el Michele, el Javi, la Glória, el Gerardo, el Nando, l’Iñaki, la Marga, el Pascual, l’Adolfo, el Juantxo,la Marta, el Charli, el Gero…..i d´altres dels quals no recordo els noms, però sí les seves cares…, companys i companyes que em van influenciar d’una o d’una altra manera.

Però no escric i sento només des del passat, sinó també des del presen;el meu cor està amb El Lokal, i amb l’Iñaki, especialment; sempre han estat casa, han estat aquestes mares i pares que necessitem, aquell “adult” que busquem com a guia, exemple, refugi, la llar i el suport incondicional que anhelem, com tot mamífer.

Ens costa reconèixer, ens costa sentir-nos vulnerables, ens costa dir: gràcies per estar, per resistir, per mantenir, per suportar i per la infinitat de vegades que tot i no saber cuidar-nos, l’endemà, la porta es torna a obrir i de nou oneja la bandera negra, la bandera llibertària.

El Lokal i tot allò que s’ha generat en 37 anys d’autogestió (amb lo bó i el dolent) ha estat i és un planter, un viver invisible, però present i constant. Infinitat de persones s’han nodrit, ens hem nodrit dels fruits de les llavors; infinitat d’editorials (al Lokal va néixer Virus editorial), de capçaleres de publicacions, infinitat de xarxes de suport en els moments més durs i més alegres, infinitat de bandes han comptat amb El Lokal.

Va ser i segueix sent un referent com a llibreria política, mirall per a la vasta xarxa que ha crescut des d’aquell 1987 per tota la península ibèrica i més enllà…

Creixem (o seguim creixent, seria el desitjable) i per això hem de seguir reflexionant, aprenent a guardar silenci i callar per aprendre a créixer junts i, sobretot, davant d’un món en guerra; cuidar-nos per seguir aixecant barricades humanes, barricades de foc o de complicitats que superin les misèries que ens fan mal i ens impedeixen veure la nostra força. Hem de seguir aprenent a teixir comunitats en lluita, complicitats, amistats, companyonia; seguir aprenent a aportar, a ser generosxs, a ser col·laboratius, aprendre a (auto)organitzar-nos per defensar el que és nostre, a somiar, a millorar el que ja tenim, ja sigui en l’àmbit material, l’organitzatiu o l’emocional.

Però no oblidem que la nostra idea, les nostres idees de justícia social i defensa de la vida, de la terra, es materialitzen dedicant temps, esforç i constància: triem el camí de l’autogestió i del suport mutu, i això és tot al contrari a la delegació i a la subvenció que compra silencis i ens distancia de les persones comunes, de les precarietats, dels racismes, de les violències institucionals, patriarcals, econòmiques… perquè som persones comunes que hem decidit viure humilment entre i amb la gent humil.

I quan ens enfrontem a la vida amb una injustícia, en aquest cas especulativa, l’esgarrif que ens recorre el cos, podria ser negatiu, paralitzant, però no és aquest el cas. El Lokal i les seves idees són presents en mil conflictes, mobilitzacions i atacs, en infinitat d’abraçades i records, d’imatges, de coneixements i recursos socialitzats, de conspiracions, de tristeses, de somriures, d’altres mons i futurs possibles, i en el que és més important: en infinitat de cors allà on ens trobem!!

Reconeixement a tots els companys que han aportat les seves energies i il·lusions per què El Lokal hagi resistit i arribat fins avui.

Llarga vida a El Lokal!

Honor i glòria a tots els companys i companyes que avui no ens acompanyen en vida o que estan segrestats a les presons de l’Estat o a l´exili.

Salut i suport mutu

fran
09/05/2024

Cuando nos atacan, no saben que nos pueden hacer más fuertes y unidxs…¡El Lokal se queda!

Como decía un compañero, en el video de la campaña de recogida de fondos: “Desde que era un niño, existe El Lokal. Desde siempre. Es como los padres, siempre está ahí. Cualquier cosa que tengas o necesites vas al Lokal“.

Efectivamente, ha sido y es así, y más para aquellxs que no tuvimos ni unos padres/madres ni tampoco un hogar agradable.

Pisé por primera vez El Lokal, cuando tenía 15 años (hoy recién cumplidos los 48): una asamblea, en el segundo piso, de colectivos y organizaciones, me llevó allí para responder al encarcelamiento de dos compañeros por las respuestas organizadas contra las agresiones fascistas en el Día de la Hispanidad; sino me falla la memoria, era 1991.
Por aquel entonces, yo era un jovenzuelo, cogido de la mano de mis tixs, que me movía por Radio Bronka, gracias a la cual me enteré de dicho encuentro…

Para mí, como adolescente de un barrio obrero y aluminósico, en un distrito periférico, pasar el umbral del portón de El Lokaln significó que se me abriera un mundo de semillas infinito, del cual podríamos decir que aún no he salido.

Infinidad de fanzines, de pegatinas, de revistas, boletines, chapas, carteles, convocatorias, asambleas, colectivos, libros, ropa estampada en talleres artesanos de serigrafía, cassettes, discos…Una cascada de conocimiento, de pensamiento, de ideas, de crítica, de dibujos, de expresiones, de sabiduría, de (contra)información, de ilusiones irreverentes…

Otro mundo, ese que debemos llevar en nuestros corazones, el cual me ayudo a crecer y pensar, a actuar,no exento de equívocos y errores.

Infinidad de momentos, desde entonces, de visitas por El Lokal, ilusionado de haberlo conocido, un referente que me provocaba curiosidad y me daba calor.

Recuerdo muchxs de lxs compañerxs, que conocí entre sus paredes, en aquel ajetreo de personas que entraban y salían. Llegué a participar incluso en el “desmontaje” de la barra que había por entonces en la calle de la Cera 1 bis…

La memoria me lleva a recordar a Juanito, Txell, Pastor, Juanma, Miguel, Michele, Javi, Gloria, Nando, Iñaki, Marga, Pascual, Adolfo,Juantxo, Marta, Charli, Gero…y muchxs otrxs cuyo nombre no recuerdo. pero sí sus rostros, compañerxs que me influenciaron de una u otra manera.

Pero no escribo y siento solo desde el pasado, sino también desde el presente; mi corazón está con El Lokal (y con Iñaki especialmente); siempre ha sido mi casa, ha sido esos padres (y madres) que necesitamos, ese “adulto” que buscamos como guía, ejemplo, refugio, ese hogar y apoyo incondicional que anhelamos, como todo mamífero.

Nos cuesta reconocer, nos cuesta sentirnos vulnerables, nos cuesta decir, gracias por estar, por resistir, por mantener, por soportar y por la infinidad de veces que no sabiendo cuidarnos, al día siguiente, el portón se vuelve abrir y de nuevo ondea la bandera negra, la bandera libertaria.

El Lokal y todo aquello que se ha generado en 37 años de autogestión (con sus errores), ha sido y es, un semillero, un plantel, un vivero invisible, pero presente y constante. Infinidad de personas se han nutrido —nos hemos nutrido— de los frutos de sus semillas, infinidad de editoriales (en el Lokal nació Virus editorial), de cabeceras de publicaciones, infinidad de redes de apoyo en los momentos más duros y más alegres, infinidad de bandas han contado con El Lokal.

Fue y sigue siendo un referente como librería política, espejo para la vasta red que ha crecido desde aquel 1987 por toda la península ibérica y más allá.

Crecimos (o seguimos creciendo, eso sería lo deseable) y por ello debemos seguir reflexionando, aprendiendo a guardar silencio y callar para aprender a crecer juntxs y, sobre todo, ante un mundo en guerra, cuidarnos para seguir levantando barricadas humanas, barricadas de fuego o de complicidades que superen las miserias que nos lastiman y nos impiden ver nuestra fortaleza. Debemos seguir aprendiendo a tejer comunidades en lucha, complicidades, amistades, compañerismo…; seguir aprendiendo a aportar, a ser generosxs, a ser colaborativxs, aprender a (auto)organizarnos para defender lo nuestro, a soñar, a mejorar lo que ya tenemos, bien sea en lo material, en lo organizativo o en lo emocional.

Pero, no olvidemos, que nuestra idea, nuestras ideas de justicia social y defensa de la vida, de la tierra, se materializan dedicando tiempo, esfuerzo y constancia: elegimos el camino de la autogestión y del apoyo mutuo, y ello es todo lo contrario a la delegación y a la subvención que compra silencios y nos distancia de las personas comunes, de las precariedades, los racismos, las violencias institucionales, patriarcales, económicas, etc., porque somos personas comunes que hemos decido vivir humildemente entre y con la gente humilde.

Y cuando nos enfrentamos en la vida a una injusticia, en este caso especulativa, el escalofrió que nos recorre el cuerpo podría ser negativo, paralizante, pero no es este el caso. El Lokal y sus ideas están presentes en mil conflictos, movilizaciones y ataques, en infinidad de abrazos y recuerdos, de imágenes, de conocimientos y recursos socializados, de conspiraciones, de tristezas, de sonrisas, de otros mundos y futuros posibles, y en lo más importante:¡¡en infinidad de corazones allí donde nos encontremos!!

Reconocimiento a todxs y cada unx de lxs compañerxs que han aportado sus energías e ilusiones para que El Lokal haya resistido y llegado hasta hoy.

Larga vida a El Lokal.

Honor y gloria a todxs lxs compañerxs que hoy no nos acompañan en vida o que están secuestradxs en las prisiones del Estado o en el exilio.

Salud y apoyo mutuo

fran
09/05/2024

 

 

Comments are closed.