Proposta servei jurídic comunitari Raval

Defensem Cals Flares. En lluita contra la Sareb (del Raval al Partidor)
10 novembre, 2020
Calendari lokal 2021. Any pandèmic!!! No pasarán!
17 novembre, 2020

Proposta servei jurídic comunitari Raval

13 novembre, 2020
 

Fem nova proposta des de Iacta amb la finalitat de continuar d’alguna manera col·laborant
amb els Col·lectius i les persones del Raval però amb l’objectiu de que la participació sigui
sostenible per a nosaltres, sobretot pensant en què pugui perdurar en el temps.

Per això us proposem l’assistència mensual (el primer dimarts de cada mes) en horari de
tardes (de 16h a 19h) i concretar per matèries cada mes.

Pensem en un format de taller de 2h, on les advocades puguem explicar qüestions
pràctiques als/les assistents per tal que posteriorment puguin acompanyar a altres
persones. D’allò explicat en el mateix taller en sortirà un document a mode de manual, per
tal que aquesta documentació pugui ser accessible per a tothom. Caldrà que aquests
documents tinguin un llenguatge clar i entenedor perquè pugui ser seguit fàcilment. A
propostes de la última trobada amb alguns dels col·lectius, aquesta documentació podria ser
traduïda a diversos idiomes per tal de fer-la encara més accessible.

Durant la última hora restant, us proposem fer assessoria per a temes/casos concrets. Tant
podria ser una assessoria col·lectiva (de un cas recurrent o d’un cas puntual que en aquell
moment s’estigui lluitant/acompanyant) com individual d’algunes de les persones assistents
al taller.

Al respecte de les temàtiques escollides, ho han estat per nosaltres per l’experiència en les
diferents assessories; a banda d’això, també vam recollir algunes suggerencies en la última
trobada amb vosaltres. Per suposat, són modificables/ampliables i totes les suggerències
seran benvingudes.

Dimarts 1 de desembre 2020: Estrangeria: des de la irregularitat.
Dimarts 5 de gener 2021: Extinció i modificació del contracte de treball.
Acomiadaments. Què ha de passar amb els ERTOS?
Dimarts 2 de febrer 2021: Desnonaments i procediments
Dimarts 2 de març 2021: Com accedeixo a advocat/da d’ofici
Dimarts 6 d’abril 2021:Violències diverses, en atenció especial a la violència de
gènere.
Dimarts 4 de maig 2021: Règims d’estrangeria i renovació de permisos de residència
i treball. Procediment administratiu: com aconseguir certificat digital per a fer
presentacions telemàtiques.
Dimarts 1 de juny 2021: Com es castiga la protesta?
Dimarts 6 de juliol 2021: Mobbing immobiliari

Hem extret els temes que també van comentar a la trobada de setembre, també perquè
sapiguem de què estem parlant quan ho formulem. Si creieu que els títols son dubtosos,
mirem de reformular, però he fet servir bastant tal i com es va plantejar.

Creiem que podem treure materials molt interessants, tant d’accés general com d’accés a
activistas o persones que acompanyen i que arribi a tothom.Amb tot el que fa referència a dret a l’habitatge, comptem amb la col·laboració (si ells
s’avenen) d’Oasi, que van venir a la trobada i creiem podem fer un bon equip.

Comments are closed.