Per la humanitat, contra el capitalisme. No a l’ampliació de l’aeroport (cat/cas)

Horario de agosto y las cosas diarias
29 juliol, 2021
En reconocimiento a los 10 años de la FAGC. La presencia y la vitalidad de las anarquistas y de todas las que luchan
5 agost, 2021

Per la humanitat, contra el capitalisme. No a l’ampliació de l’aeroport (cat/cas)

3 agost, 2021
 

Com sempre, a l’agost. S’anuncia l’acord entre la Generalitat i el Govern central per ampliar l’aeroport de Barcelona. Una petició consensuada per les oligarquies de la ciutat, el país i l’estat. Presentada com una emergència i acordada en una reunió a porta tancada.

Quan les emergències són la climàtica i la humana. Les propostes tornen a ser desenvolupistes i en benefici del model capitalista: turisme, infraestructures i transferència de diners a públic a les grans corporacions.

Quan es tracta del Negoci, es posen d’acord totes les administracions i es mobilitzen tots els recursos. El govern més progressista de la història, el govern de la república catalana i veurem si també els ajuntaments del canvi es posen d’acord en un projecte impresentable, que destrossa el territori, ja en situació límit, precaritza la vida i posa com a alternativa als responsables de les crisis que suportem: el capitalisme més ferotge: financer, la indústria turística i la construcció.

El que no arriben a mesurar és la capacitat d’indignació i de resposta. La impunitat i l’arrogància, els fan creure que no hi haurà resistència, que s’imposarà com l’única manera de progrés. S’acumulen ja molts malestars i anuncien una resposta en la defensa del territori, de la vida i per altres formes de produir, consumir i organitzar-se.

No ens salvarà la Comissió Europea, no ens salvaran les administracions. Haurem de ser la gent organitzada, fent una altra vegada enormes esforços per lluitar amb imaginació contra els projectes del capitalisme i en la defensa de les prioritats socials.

Sempre s’ha fet i es tornarà a fer.

Por la humanidad, contra el capitalismo. No a la ampliación del aeropuerto

Como siempre, en agosto. Se anuncia el acuerdo entre la Generalitat y el Govern Central para ampliar el aeropuerto de Barcelona. Una petición consensuada por las oligarquías de la ciudad, el país y el estado. Presentada como una emergencia y acordada en una reunión a puerta cerrada.

Cuando las emergencias son la climática y la humana. Las propuestas vuelven a ser desarrollistas y en beneficio del modelo capitalista: turismo, infraestructuras y transferencia de dinero a público a las grandes corporaciones.

Cuando se trata del Negocio, se ponen de acuerdo todas las administraciones y se movilizan todos los recursos. El gobierno más progresista de la historia, el govern de la república catalana y vamos a ver si también los ayuntamientos del cambio se ponen de acuerdo en un proyecto impresentable, que destroza el territorio, ya en situación límite, precariza la vida y pone como alternativa a los responsables de las crisis que soportamos: el capitalismo más feroz: financiero, la industria turística y la construcción.

Lo que no alcanzan a medir es la capacidad de indignación y de respuesta. La impunidad y la arrogancia, les hacen creer que no habrá resistencia, que se impondrá como la única manera de progreso. Se acumulan ya muchos malestares y anuncian una respuesta en la defensa del territorio, de la vida y por otras formas de producir, consumir y organizarse.

No nos salvará la Comisión europea, no nos salvarán las administraciones. Tendremos que ser la gente organizada, haciendo otra vez enormes esfuerzos para luchar con imaginación contra los proyectos del capitalismo y en la defensa de las prioridades sociales.

Siempre se ha hecho y se volverá a hacer.

Comments are closed.