Només tindrem un CAP Nou Digne al Raval Nord si és a la Capella de la Misericòrdia (cat/cas)

Aniversari del lokal, 32 anys 1987-2019
8 setembre, 2019
6 anys sense Justicia Juan Andrés, 5 anys d’Àgora Juan Andrés
12 setembre, 2019

Només tindrem un CAP Nou Digne al Raval Nord si és a la Capella de la Misericòrdia (cat/cas)

8 setembre, 2019
 

Va passar l’estiu, abans les eleccions municipals després de l’últim ple de l’ajuntament de Barcelona en què el llavors govern municipal va retirar la votació per revocar l’acord de cedir a l’MACBA l’antiga capella de la Misericòrdia, ho va fer perquè era evident que s’anava a perdre la votació, ja que la majoria de partits, excepte Comuns i la CUP anaven a votar en contra. Alhora l’oposició va acceptar la proposta del grup municipal d’ERC, un acord pel qual es comprometien les institucions: Departament de Salut, Diputació i Ajuntament de Barcelona a concretar la proposta trucada del Cub com a alternativa per a la construcció del Nou CAP a l’espai al costat del museu plantejat pel Districte de Ciutat Vella com a alternativa per a l’ampliació del MACBA. ERC i el PDeCAT prioritzen opcions partidistes per sobre de les necessitats col·lectives. La Plataforma i totes les entitats del Raval que li donen suport, les veïnes que van signar la proposta per a la revocació, més de 6800 signatures i les signants del Manifest la Cultura amb el CAP vam defensar una vegada més la Capella com a única alternativa viable per la urgència i les possibilitats de fer-la de forma immediata sense que el Raval perdés espai públic. La proposta d’Esquerra va aconseguir la foto i els vots del consistori per defensar el Cub com, fins i tot, millor solució per al CAP.

Ho vam dir i el temps ho ha confirmat, el Cub no és ni tan sols una solució, les negociacions entre Diputació de Barcelona, ​​que sapiguem, no s’han fet públiques però no han avançat, el govern de la Diputació anterior en nom de la generositat que ha manifestat, aquesta si públicament, per intercanviar el CUB per l’actual CAP i cedir-lo al CCCB (al que sapiguem no li cal espai), a l’hora de concretar va demanar una quantitat de diners inacceptable per a la mateixa Conselleria de Salut i el tema va quedar pendent un cop més. El tornem a repetir, no hi ha alternativa a la Capella per a la construcció del Nou CAP, són 13 anys buscant espais. Davant la nostra insistència se’ns va dir que si el Cub no es concretava com a alternativa immediata només quedava com a possibilitat la Capella i que les institucions així ho assumirien.

En comptes d’això la consellera de Salut s’ha despatxat en unes declaracions públiques responsabilitzant l’Ajuntament perquè d’una vegada cedeixi l’espai per a construcció del nou CAP, quan ella va ser una de les que va defensar públicament el Cub com a alternativa. Del regidor de districte son també unes declaracions en què es trobava a faltar una posició més contundent en la defensa de la Capella com a alternativa.

Nosaltres els facilitem les coses. El diagnòstic sobre la urgència i la necessitat del Nou Cap ningú ho posa en qüestió. L’alternativa “perfecta” per construir-lo en l’espai anomenat “Cub” no és viable, si és que hi ha algun acord real i algun pla per fer-ho efectiu, és urgent que es faci públic. L’única alternativa real, possible i immediata és la que ja vam acordar en el seu moment: Plantejar la votació en el primer ple del nou Ajuntament que sigui possible per revocar l’acord de cessió de la Capella del MACBA i en nom del consens, que sigui l’ampliació del MACBA que no és tan urgent en un altre espai.

No es pot perdre més temps per resoldre el conflicte amb l’únic sentit de preservar l’espai de la Capella per al MACBA, un privilegi que no es pot acceptar i que el temps ha revelat com inviable. Són els interessos col·lectius, de la majoria davant del privilegi d’uns pocs.

Gràcies a l’ocupació de la Capella s’han fet infinitat d’actes, reunions, debats, exposicions culturals i artístiques que han demostrat que Salut i cultura formen part d’aquest, que la construcció del Nou CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia passarà més tard que d’hora i cobrirà una necessitat i un desig de les treballadores i veïnes del barri suport de la majoria de treballadors del sector, veïnes i organitzacions de la ciutat si se salva l’escull que suposa que una majoria de partits continuen defensant l’ampliació del MACBA com a prioritat. No hi ha alternativa, parlarem amb els partits, parlarem amb les institucions, interpel·larem a tots i ens mobilitzarem amb urgència, intel·ligència i creativitat per aconseguir-ho. Serà una victòria del Raval, de tots, que ningú podrà apropiar excepte la mobilització de les treballadores i veïnes del Raval i de la ciutat.

Volem un CAP Nou al Raval Nord ja i a la Capella de la Misericòrdia.

Només  tindrem un CAP Nou Digne al Raval Nord si és a la Capella de la Misericórdia (castellano)

Pasó el verano, antes las elecciones municipales tras el último pleno de l’ajuntament de Barcelona en el que el entonces gobierno municipal retiró la votación para revocar el acuerdo de ceder al MACBA la antigua capella de la Misericórida, lo hizo porque era evidente que se iba a perder la votación pues la mayoría de partidos, salvo Comuns y la CUP iban a votar en contra. A la vez la oposición aceptó la propuesta del grup municipal d’ERC, un acuerdo por el que se comprometían las instituciones: Departament de Salut, Diputació i Ajuntament de Barcelona a concretar la propuesta llamada del Cub como alternativa para la construcción del Nou CAP en el espacio al lado del museo planteado por el Districte de Ciutat Vella como alternativa para la ampliación del MACBA. ERC y el PDCAT priorizan opciones partidistas por encima de las necesidades colectivas.  La Plataforma y todas las entidades del Raval que le dan apoyo, las vecinas que firmaron la propuesta para la revocación, más de 6800 firmas y las firmantes del Manifest la Cultura amb el CAP defendimos una vez más la Capella como única alternativa viable por la urgencia y las posibilidad de hacerla de forma inmediata sin que el Raval perdiera espacio público. La propuesta de Esquerra consiguió la foto y los votos del consistorio para defender el Cub como, incluso, mejor solución para el CAP.

Lo dijimos y el tiempo lo ha confirmado, el Cub no es ni siquiera una solución, las negociaciones entre Diputació de Barcelona, que sepamos, no se han hecho públicas pero no han avanzado, el govern de la Diputació anterior en aras de la generosidad que manifestó, esta si publicamente, para intercambiar el CUB por el actual CAP y cederlo al CCCB (al que sepamos no le hace falta espacio), a la hora de concretar pidió una cantidad de dinero inaceptable para la propia Conselleria de Salut y el tema quedó pendiente una vez más. Lo volvemos a repetir, no hay alternativa a la Capella para la construcción del Nou CAP, son 13 años buscando espacios. Ante nuestra insistencia se nos dijó que si el Cub no se concretaba como alternativa inmediata solo quedaba como posibilidad la Capella y que las instituciones así lo asumirían.

En vez de ello la Consellera de Salut se ha despachado en unas declaraciones públicas responsabilizando a l’Ajuntament para que de una vez ceda el espacio para construcción del nou CAP, cuando ella fue una de las que defendió públicamente el Cub como alternativa.El regidor de districte hacia también unas declaraciones en las que se echaba en falta una posición más contundente en la defensa de la Capella como alternativa.

Nosotros les facilitamos las cosas. El diagnóstico sobre la urgencia y la necesidad del Nou Cap nadie lo pone en cuestión. La alternativa “perfecta” para construirlo en el espacio llamado “Cub” no es viable, si es que hay algún acuerdo real y algún plan para hacerlo efectivo, es urgente que se haga público. La única alaternativa real, posible e inmediata es la que ya acordamos en su momento: Plantear la votación en el primer pleno del nou Ajuntament que sea posible para revocar el acuerdo de cesión de la Capella al MACBA y en aras del consenso,que sea la ampliación del MACBA que no es tan urgente en otro espacio.

No se puede perder más tiempo para resolver el conflicto con el único sentido de preservar el espacio de la Capella para el MACBA, un privilegio que no se puede aceptar y que el tiempo ha desvelado como inviable. Son los intereses colectivos, de la mayoría frente al privilegio de unos pocos.

Gracias a la ocupación de la Capella se han hecho infinidad de actos, reuniones, debates, exposiciones culturales y artísticas que han demostrado que Salut i cultura forman parte de lo mismo, que la construcción del Nou CAP Raval Nord en la Capella de la Misericórdia ocurrirá más tarde que temprano y cubrirá una necesidad y un deseo de las trabajadoras y vecinas del barrio apoyada por la mayoría de trabajadores del sector, vecinas y organizaciones de la ciudad si se salva el escollo que supone que una mayoría de partidos continúne defendiendo la ampliación del MACBA como prioridad. No hay alternativa, hablaremos con los partidos, hablaremos con las instituciones, interpelaremos a todos y nos movilizaremos con urgencia, inteligencia y creatividad para conseguirlo. Será una victoria del Raval, de todos, que nadie podrá apropiarsela salvo la movilización de las trabajadoras y vecinas del Raval y de la ciudad.

Volem un CAP Nou al Raval Nord ja i a la Capella de la Misericórdia.

Comments are closed.