No en el nostre nom i som del Raval (+ abajo en cast)

Jornada de Memòria i Lluita: L’Agora es queda al barri 6/10/2018 (abajo en castellano)
10 setembre, 2018
Concentració per la defensa d’un CAP Nou Digne al Raval Nord Ja!
13 setembre, 2018

No en el nostre nom i som del Raval (+ abajo en cast)

12 setembre, 2018
 

Ja fa dies anem sentint de la convocatòria sense gaire claredat i sense una informació pública de qui convoca i quins són els objectius. Avui ens han cridat persones i col·lectius doncs al posar el Raval a la convocatòria entenen que nosaltres convoquem i els hem explicat que no, que no hem estat cridats a participar i que posar Raval sense especificar qui del Raval genera confusió, suposem que també passarà a altres barris.

Cadascú és lliure de convocar amb el seu criteris, objectius i en nom de qui ho fa. Fer-ho en nom de diversos barris no és bona manera i amb objectius tan genèrics menys. Sobretot davant l’emergència habitacional, l’expulsió de veïnes, el malestar diari de cada vegada més gent sentim i la voluntat de lluita diària per afrontar-los i intentar resoldre’ls, des de les diferents visions, de vegades confrontades. És des de la mobilització i el debat on ens posarem en comú ja que cada un pel seu compte no aconseguirem vèncer els responsables que Barcelona no funcioni o funcioni només per al negoci i els grans poders i no per a la gent.

en castellano

Ya hace días vamos oyendo de la convocatoria sin mucha claridad y sin una información pública de quien convoca y cuales son los objetivos. Hoy nos han llamado personas y colectivos pues al poner el Raval en la convocatoria entienden que nosotros convocamos y les hemos explicado que no , que no hemos sido llamados a participar y que poner Raval sin especificar quien del Raval genera confusión, suponemos que también pasará en otros  barrios.

Cada cual es libre de convocar con su criterios, objetivos y en nombre de quien lo hace. Hacerlo en nombre de varios barrios no es buena manera y con objetivos tan genéricos menos. Sobre todo ante la emergencia habitacional, la expulsión de vecinas, el malestar diario de cada vez más gente sentimos y la voluntad de lucha diaria para afrontarlos e intentar resolverlos, desde las diferentes visiones, a veces encontradas. Es desde la movilización y el debate donde nos pondremos en común pues cada uno por su cuenta no conseguiremos vencer a los responsables de que Barcelona no funcione o funcione solo para el negocio y los grandes poderes y no para la gente.

Animos y suerte

2 Comments

  1. […] que és tot menys espontània, horitzontal o “de base”. Tal i com denuncien diverses entitats, es va iniciar una convocatòria que, bàsicament prové de la dreta  barcelonesa espanyola i […]