Narcopisos i especulació. Nova data de desnonament per Riereta 3 (9 de setembre) (cat/cas)

Solidaridad y apoyo mutuo con las víctimas de los incendios en Grecia (cas/eng)
11 agost, 2021
Presentació del llibre: “Josep Barceló i el robatori de Sant Jaume”, a la Casa de Cultura d’Olesa
13 agost, 2021

Narcopisos i especulació. Nova data de desnonament per Riereta 3 (9 de setembre) (cat/cas)

12 agost, 2021
 

Ja fa gairebé quatre anys que, després d’anys de queixes i protestes contra la inacció de les institucions davant els narcopisos, algunes veïnes van decidir afrontar el problema amb els seus propis mitjans: si els habitatges buits eren un problema potencial, s’encarregarien que deixessin d’estar.

Gràcies a l’acció veïnal, mitjançant l’okupació de narcopisos es va aconseguir frenar la seva proliferació en moltes zones de Raval. La de Riereta 3 va ser una de les okupacions que va aconseguir revertir la situació de sorolls, amenaces, entre altres problemes que al llarg del temps van anar escalant en intensitat, al nucli de distribució que s’havia conformat des de 2012 a Riereta i Vistalegre.

Durant aquest temps, han canviat moltes coses, però d’altres no tant. Malgrat la seva patent irresponsabilitat en la gestió dels seus immobles, BBVA, Cerberus i Divarian, propietaris i gestors del nostre habitatge en Riereta 3, han tornat a exigir l’execució judicial de desnonament. Sense tan tan sols accedir a negociar pels danys generats, dos dels majors responsables de la proliferació de narcopisos al Raval, segueixen pressionant per buidar el nostre habitatge.

Per tot això, exigim indefectiblement a BBVA, Cerberus i Divarian:
– Que aturin el desnonament de Riereta 3 amb data de 9 de setembre de 2021
– Que es facin càrrec de les seves responsabilitats com a propietaris i destinin els seus immobles buits a lloguer social per a famílies de barri.

Narcopisos y especulación. Nueva fecha de desahucio para Riereta 3 (9 de septiembre)

Hace ya casi cuatro años que, tras años de quejas y protestas contra la inacción de las instituciones frente a los narcopisos, algunas vecinas decidieron enfrentar el problema con sus propios medios: si las viviendas vacías eran un problema potencial, se encargarían de que dejaran de estarlo.

Gracias a la acción vecinal, mediante la okupación de narcopisos se logró frenar su proliferación en muchas zonas del Raval. La de Riereta 3 fue una de las okupaciones que consiguió revertir la situación de ruidos, amenazas, entre otros problemas que a lo largo del tiempo fueron escalando en intensidad, en el núcleo de distribución que se había conformado desde 2012 en Riereta y Vistalegre.

Durante este tiempo, han cambiado muchas cosas, pero otras no tanto. A pesar de su patente irresponsabilidad en la gestión de sus inmuebles, BBVA, Cerberus y Divarian, propietarios y gestores de nuestra vivienda en Riereta 3, han vuelto a exigir la ejecución judicial de desahucio. Sin tan siquiera acceder a negociar por los daños generados, dos de los mayores responsables de la proliferación de narcopisos en el Raval, siguen presionando para vaciar nuestra vivienda.

Por todo esto, exigimos indefectiblemente a BBVA, Cerberus y Divarian:
– Que detengan el desahucio de Riereta 3 con fecha de 9 de setiembre de 2021
– Que se hagan cargo de sus responsabilidades como propietarios y destinen sus inmuebles vacíos a alquiler social para familias del barrio.

 

Comments are closed.