Dissabte 19, cercavila manifestació #CAPalaMisericòrdiaJa, 2on Aniversari Acció Raval i més…
15 gener, 2019
Qué fem davant un fet tan greu: Un mort sense nom a la comissaria de Mossos de Ciutat Vella.
22 gener, 2019

“La Batalla de la Misericòrdia”

22 gener, 2019
 

Columna d’opinió de la Montse Santolino a la Directa

Video #CAPalaMIsericordiaJa amssubstítols en català

La Salut al Raval, un dret arraconat. Revista Masala nª 77

Estem recollint signatures de persones, entitats, col·lectius per un CAP Nou al Raval Nord ja a la Misericòrdia.

Campanya per una CAP Nou a la Misericòrdia Ja
Incloure, com a punt específic de l’ordre del dia del Plenari del Consell Municipal, una proposició d’impuls instant el govern municipal a iniciar els tràmits pertinents per extingir la concessió de l’espai de la Capella de la Misericòrdia, atorgada en el seu dia a favor del MACBA, amb la finalitat de destinar aquest espai a la construcció del nou Cap Raval Nord.
El pla d’equipaments sanitaris 2016 (Generalitat de Ctalunya-Ajuntament de Barcelona) situa com a prioritari trobar un nou emplaçament del CAP Lluís SAyé (EAP Raval Nord) al districte de Ciutat Vella.
Després d’avaluar diferents emplaçaments per a la seva ampliació des del CatSalut s’ha determinat que el millor lloc és la Capella de la Misericòrdia, actualment cedida gratuïtament per a l’Ajuntament de Barcelona al MACBA.
D’acord amb l’article 9 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona de 6 d’octubre de 2017, demanem que en el Plenari del Consell Municipal de forma urgent prengui la decisió de cedir l’espai de la Capella de la Misericòrdia per a la ubicació del nou CAP Raval Nord.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS QUE EN DEMANEN L’APROVACIÓ
El CAP Dr. Lluís Sayés, seu de l’Equip d’Atenció Primària Raval Nord. No compleix les condicions mínimes d’accessibilitat, salubritat i seguretat pel pacient i els professionals. Portem molts anys en aquesta situació, s’han estudiat diferents espais però cap d’ells complia els requisits establerts per la normativa vigent.
L’edifici que ocupa l’EAP Raval Nord es va reformar per convertir-lo en un Centre d’Atenció Primaria (CAP) el 1992 i des de llavors la població del barri no només ha augmentat sinó que ha canviat molt: en l’actualitat el 46% de la nostra població són persones migrades, ha disminuït la renda familiar i l’esperança de vida, han augmentat els embarassos en adolescents i la mortalitat prematura. El Raval és un dels barris que més envestides ha rebut a nivell econòmic, urbanñistic, d’aplicació de polítiques i ordenances. Les veïnes i veïns del Raval sabem què é sla gentrificació, l’explulsió i l’elitizació dels nostres carrers. Sabem què són les retallades i com ens ha anat afectant i ofegant com veïns/es i com a treballadors/res. Tot per crear una ciutat aparador, una ciutat on la sanitat sembla que ha deixat de ser un dret fonamental. El Raval és un dels barris de Barcelona amb pitjors condicions de vida i amb una esperança de vida que cau fins 6 anys per sota dels barris més benestants de la ciutat.
El CAP Raval Nord dóna actualment servei a un barri d’alta complexitat sociodemogràfica, cultural i de salut. La població que hi viu té característique que la fan especialment vulnerable: barreres idiomàtiques i culturals, solitud en gent gran afavorida per barreres arquitectòniques, ciutadans sense sostres, etc. Per tal de poder atendre dignament a aquesta població, s’ha augmentat progressivament el nombre de professionals de l’equip de Raval Nord. Les moltes necessitats que te la població requereix de més professionals que el centre actual no pot ubicar per manca d’espais.
Des del 2006 el CatSalut està buscant una solució s’han estudiat diferents projectes d’ampliació o creació d’un nou CAP a espais públics proposats per l’Ajuntament de Barcelona, cap d’ells complia els requisits necessaris per un CAP. L’únic de tots els espais oferts i estudiats pels tècnics especialitstes del CatSalut ha estat l’espai que acutalment ocupa la Capella de la Misericòridia.
Hem arribat a una situació límit en que és urgent tenir un nou CAP pel Raval Nord.

Comments are closed.