Jornades de suport a la Campanya, 2 anys sense #JusticiaJuanAndres