Ha valgut la pena, cal celebrar i seguir lluitant (cat/cas)

La revolución ya es feminista #8M#9M (texto publicado en México)
25 febrer, 2020
Ara més que mai, la lluita continua. Ara toca ENDERROCAR-LOS
26 febrer, 2020

Ha valgut la pena, cal celebrar i seguir lluitant (cat/cas)

26 febrer, 2020
 

Es compleix un any de l’ocupació de la Capella de la Misericòrdia. Una acció que va donar un tomb i va ampliar la lluita de la Plataforma per un CAP Nou al Raval Nord, abans vam provar la recollida de signatures, la presentació per primera vegada al ple de l’Ajuntament d’una proposta. Ens va servir per guanyar espai, per tenir veu i credibilitat, per a ser constants i demostrar que teníem la raó. Vam respondre a tots els atacs de l’MACBA amb imaginació i reforçant-nos. Davant el parany del conflicte entre salut i cultura, vam respondre amb cultura a favor del CAP. Vam demostrar que érem els petits davant dels grans i vam aconseguir canviar les coses. I no va ser perquè quatre il·luminats el veiessin, va ser per la construcció d’una força entre veïnes, treballadores, col·lectius i organitzacions que van donar suport de forma generosa sense marcar el camí. Així vam anar sumant i així vam guanyar, potser una petita victòria a la qual de seguida intenten donar la volta, minimitzar-la però va ser i és molt important. No passa tantes vegades que els Ningú s’imposen als que manen posant-los en evidència públicament. Posteriorment entren en acció els tècnics, els despatxos, els protocols, la burocràcia per posar ordre i que els interessos de l’MACBA passin per sobre en temps i pressupostos. Ens tindran davant, vigilants i denunciant aquestes trampes perquè el CAP estigui com més aviat millor.

Hem de celebrar-ho, primer perquè poques vegades podem fer-ho. Segon perquè no ha estat fàcil i ha estat un esforç col·lectiu. Un esforç rebel que ha de donar aire a moltes més lluites. Ha demostrat el que és evident, que al Raval i la ciutat som més, ens organitzem d’una altra manera i per això no és tan visible, no ens mana ningú i això molta gent no ho entén. Actuem de forma autònoma, valent, directa i responsable i sorprenem. Tenim moltes amigues, còmplices que ens acompanyen perquè saben que així també es reforcen.

Us convidem a venir, a celebrar-ho en comú i seguirà lluitant juntes, cadascú a la seva manera, sense protagonismes, amb força i aportant el millor de si. Anem aprenent a lluitar millor, a ser millors. + Info

Ha valido la pena, hay que celebrar y seguir luchando

Se cumple un año de la ocupación de la Capilla de la Misericòrdia. Una acción que dio un vuelco y amplió la lucha de la Plataforma por un CAP Nou al Raval Nord, antes probamos la recogida de firmas, la presentación pòr primera vez al pleno del Ayuntamiento de una propuesta. Nos sirvió para ganar espacio, para tener voz y credibilidad, para ser constantes y demostrar que teníamos la razón. Respondimos a todos los ataques del MACBA con imaginación y reforzándonos. Ante la trampa del conflicto entre salud y cultura, respondimos con cultura a favor del CAP. Demostramos que éramos los pequeños frente a los grandes y conseguimos cambiar las cosas. Y no fue porque cuatro iluminados lo vieran, fue por la construcción de una fuerza entre vecinas, trabajadoras, colectivos y organizaciones que apoyaron de forma generosa sin marcar el camino. Así fuimos sumando y así ganamos, quizás una pequeña victoria a la que enseguida intentan dar la vuelta, minimizarla pero fue y es muy importante. No ocurre tantas veces que los Nadie se imponen a los que mandan ponińédoles en evidencia públicamente. Posteriormente entran en acción los técnicos, los despachos, los protocolos, la burocracia para poner orden y que los intereses del MACBA pasen por delante en tiempos y presupuestos. Nos tendrán enfrente, vigilantes y denunciando esas trampas para que el CAP esté lo más pronto posible.

Tenemos que celebrarlo, primero porque pocas veces podemos hacerlo. Segundo porque no ha sido fácil y ha sido un esfuerzo colectivo. Un esfuerzo rebelde que ha de dar aire a muchas más luchas. Ha demostrado lo que es evidente, que en el Raval y en la ciudad somos más, nos organizamos de otra manera y por eso no es tan visible, no nos manda nadie y eso mucha gente no lo entiende. Actuamos de forma autónoma, valiente, directa y responsable y sorprendemos. Tenemos muchas amigas, cómplices que nos acompañan porque saben que así también se refuerzan.

Os invitamos a venir, a celebrarlo en común y a seguir luchando juntas, cada cual a su manera, sin protagonismos, con fuerza y aportando lo mejor de si. Vamos aprendiendo a luchar mejor, a ser mejores. + Info

Comments are closed.