Felicitats a l’Àgora Juan Andrés i tota la gent que l’ha fet possible en el seu 6è Aniversari (cat/cas)

6è Aniversari de l’Àgora + 7 anys sense Justicia Juan Andrés
2 octubre, 2020
Salut, sort i encert. Reflexions en veu alta sobre dubtes i preguntes (cat/cas)
5 octubre, 2020

Felicitats a l’Àgora Juan Andrés i tota la gent que l’ha fet possible en el seu 6è Aniversari (cat/cas)

3 octubre, 2020
 

No és gens fàcil mantenir un espai ocupat al Raval durant tant de temps. Malgrat tot, segueix sent reconegut per la majoria de veïnes i de col·lectius i organitzacions de barri i de la ciutat com un espai útil, lliure, bonic, al servei de la gent i de les lluites. Autogestionat pels seus propis mitjans.

Ha passat i viu les seves crisis, les conegudes i les no visibles, de totes elles ha après i s’ha enriquit. Ha generat felicitat i dolor, s’ha pagat un preu alt que, sembla, ha valgut la pena i aquí segueix.

Va néixer en el primer aniversari de la Campanya Justícia Juan Andrés, es va ocupar en la seva memòria com Àgora per donar vida a un espai que era un solar ple de merda al servei de l’especulació. Amb l’ocupació es va salvar del negoci per passar a ser un espai obert, un jardí enmig d’una zona superpoblada, sense espais oberts.

Va suposar un repte demostrar que es podia gestionar i gestionar bé entre els mateixos veïns. Donar-li vida des dels nostres propis mitjans i desitjos i així ha estat. Gràcies a molta gent, des de diferents formar de pensar i de fer, en conflicte moltes vegades. Un aprenentatge per fer les coses d’una altra manera.

Un espai artístic fora de mercat, un espai per reunir-se, per jugar, per estar la gent que no té diners. Per donar suport a tantes lluites de barri, de la ciutat i del món que han passat per l’Àgora i han deixat la seva empremta.

Un espai que no és de ningú i és de totes. En el qual algunes han cuidat per a tothom. Que manté viva la memòria de Juan Andrés Benítez contra la impunitat i la brutalitat policial. Un espai per a la memòria, per a la festa, per a la lluita i per a la resistència.

Des del lokal hem pretès acompanyar el seu recorregut, amb més o menys encert i amb la millor voluntat. Salut i ànims.

Felicidades al Agora Juan Andrés y a toda la gente que lo ha hecho posible en su 6 aniversario

No es nada fácil mantener un espacio ocupado en el Raval durante tanto tiempo. A pesar de todo, sigue siendo reconocido por la mayoría de vecinas y de colectivos y organizaciones del barrio y de la ciudad como un espacio útil, libre, bonito, al servicio de la gente y de las luchas. Autogestionado por sus propios medios.

Ha pasado y vive sus crisis, las conocidas y las no visibles, de todas ellas ha aprendido y se ha enriquecido. Ha generado felicidad y dolor, se ha pagado un precio alto que, parece, ha valido la pena y ahí sigue.

Nació en el primer aniversario de la Campanya Justicia Juan Andrés, se ocupó en su memoria como Àgora para dar vida a un espacio que era un solar lleno de mierda al servicio de la especulación. Con la ocupación se salvó del negocio para pasar a ser un espacio abierto, un jardín en medio de una zona superpoblada, sin espacios abiertos.

Supuso un reto demostrar que se podía gestionar y gestionar bien entre los propios vecinos. Darle vida desde nuestros propios medios y deseos y así ha sido. Gracias a mucha gente, desde diferentes formar de pensar y de hacer, en conflicto muchas veces. Un aprendizaje para hacer lqas cosas de otra manera.

Un espacio artístico fuera del mercado, un espacio para reunirse, para jugar, para estar la gente que no tiene dinero. Para dar apoyo a tantas luchas del barrio, de la ciudad y del mundo que han pasado por el Agora y han dejado su huella.

Un espacio que no es de nadie y es de todas. En el que algunas han cuidado para todos. Que mantiene viva le memoria de Juan Andrés Benítez contra la impunidad y la brutalidad policial. Un espacio para la memoria, para la fiesta, para la lucha y para la resistencia.

Desde el lokal hemos pretendido acompañar su recorrido, con mayor o menor acierto y con la mejor voluntad. Salud y ánimos.

Comments are closed.