El tancament de Nissan com a precedent per lluitar juntes davant el que vindrà (cat/cas)

Vamos lentos porque vamos lejos (a cuento también de la situación actual) (cas/cat)
27 maig, 2020
Raval / Minneapolis, Solidarity against police violence, that suffocates our neighborhoods (eng/cat/cas)
30 maig, 2020

El tancament de Nissan com a precedent per lluitar juntes davant el que vindrà (cat/cas)

28 maig, 2020
 


Era un tancament esperat. A ningú ha sorprès l’abús, arrogància i prepotència de l’empresa i la complicitat de les administracions per fer negoci i marxar tot just començar.

No han comptat amb la resposta dels i les treballadores de l’empresa ni amb la complicitat i suport de moviments i lluites, que s’ha manifestat de seguida. A Nissan hi ha experiència de moviment sindical autònom i combatiu. Cal articular una resposta social prou gran per donar-li la volta als plans de l’empresa i la tímida resposta de les administracions (molta declaració i poc compromís).

Ja estem articulant des de baix i de forma autònoma, la vaga de lloguers, l’autogestió per cobrir les necessitats urgents quan l’estat i els seus subvencionats no arriben. Caldrà veure si som capaços d’inventar-formes de resposta comuns àgils, eficaços. Caixes de resistència moviments amplis, solidaritat, aliances i lluita comuna per canviar els plans que ens preparen.

Des dels barris, des de les organitzacions, des de la gent. Sense sectarismes ni protagonismes, de forma generosa reconeixent els que se la juguen, apartant als que no deixin fer i denunciant als que es posin en contra.

Salut i sort.

El cierre de Nissan como precedente para luchar junt@s ante lo que viene

Era un cierre esperado. A nadie ha sorprendido el abuso, arrogancia y prepotencia de la empresa y la complicidad de las administraciones para hacer negocio y marcharse a las primeras de cambio.

No han contado con la respuesta de los y las trabajadoras de la empresa ni con la complicidad y apoyo de movimientos y luchas, que se ha manifestado enseguida. En Nissan hay experiencia de movimiento sindical autónomo y combativo. Hay que articular una respuesta social lo suficientemente grande para darle la vuelta a los planes de la empresa y a la tímida respuesta de las administraciones (mucha declaración y poco compromiso).

Ya estamos articulando desde abajo y de forma autónoma, la huelga de alquileres, la autogestión para cubrir las necesidades urgentes cuando el estado y sus subvencionados no llegan. Habrá que ver si somos capaces de inventarnos formas de respuesta comunes ágiles, eficaces. Cajas de resistencia movimientos amplios, solidaridad, alianzas y lucha común para cambiar los planes que nos preparan.

Desde los barrios, desde las organizaciones, desde la gente. Sin sectarismos ni protagonismos, de forma generosa reconociendo quienes se la juegan, apartando a quienes no dejen hacer y denunciando a quienes se pongan en contra.

Salud y suerte.

Comments are closed.