El lokal seguirà obert, per ajudar, informar, contactar, actuar (cat/cas)

+ Info sobre el coronavirus: La doctrina del shock. Cuidarse y cuidarnos, organizarse para resistir…
12 març, 2020
+ Info sobre coronavirus: Responsabilidades, engaños y alarmas
14 març, 2020

El lokal seguirà obert, per ajudar, informar, contactar, actuar (cat/cas)

13 març, 2020
 

Estem veient que es tanquen espais, se suspenen activitats mentre molta gent de barri està desbordada, sense saber ben bé què fer i mentre, l’acomiaden es queda aïllada a casa sense xarxa de suport.

Necessitem activar el que ja tenim, xarxes de suport mutu i solidaritat, llocs de contacte, accions que siguin útils i segures perquè la gent sàpiga els seus drets, sàpiga que és el millor o el menys dolent i es trobi sola, sobretot la més vulnerable.

Molt no podrem fer però si ser-hi per informar directament o virtualment per posar en contacte necessitats i possibilitats.

Confiem en la responsabilitat de molta gent que no necessiten que li diguin el que ha de fer però també sabem que molta gent no té on agafar-se. Cal concretar i facilitar les cures perquè es donin.

A la gent dels CAPs, de serveis socials a les veïnes de la teva escala, a qui hagin acomiadat o li donin vacances o li imposin sense informació ni contacte recordar que hi ha sindicats i col·lectius, organitzacions que prioritzen la necessitat de la gent davant de les pròpies.

Així que solidaritat, suport mutu, creativitat, seguretat i a construir en els fets la humanitat enfront de diners.

Qui tingui informacions, contactes, físics o virtuals, possibilitats o necessitats, les posi en comú i sobre la marxa les fem possibles.

Salut i suport mutu.

El lokal seguirá abierto, para ayudar a informar, contactar, actuar

Estamos viendo que se cierran espacios, se suspenden actividades mientras mucha gente del barrio está desbordada, sin saber bien qué hacer y mientras, la despiden se queda aislada en casa sin red de apoyo.

Necesitamos activar lo que ya tenemos, redes de apoyo mutuo y solidaridad, lugares de contacto, acciones que sean útiles y seguras para que la gente sepa sus derechos, sepa que es lo mejor o lo menos malo y nos e encuentre sola, sobre todo la más vulnerable.

Mucho no podremos hacer pero si estar ahí para informar directamente o virtualmente para poner en contacto necesidades y posibilidades.

Confiamos en la responsabilidad de mucha gente que no necesitan que le digan lo que tiene hacer pero también sabemos que mucha gente no tiene donde agarrarse. Hay que concretar y facilitar los cuidados para que se den.

A la gente de los CAPs, de serveis socials a las vecinas de tu escalera, a quien hayan despedido o le den vacaciones o le impongan sin información ni contacto recordar que hay sindicatos y colectivos, organizaciones que priorizan la necesidad de la gente frente a las propias.

Así que solidaridad, apoyo mutuo, creatividad, seguridad y a construir en los hechos la humanidad frente al dinero.

Quien tenga informaciones, contactos, físicos o virtuales, posibilidades o necesidades, las ponga en común y sobre la marcha las hagamos posibles.

Salud y apoyo mutuo.

Comments are closed.