El Lokal ja és propietat col·lectiva… seguim (cat/cas)

XIV Aniversari del Bar Makinavaja
7 juny, 2024
Concert Punk XX Festes Alternatives del Raval
7 juny, 2024

El Lokal ja és propietat col·lectiva… seguim (cat/cas)

7 juny, 2024
 

 

Gràcies al suport de més de 400 persones, grups i col·lectius el dia 16 de maig vam firmar davant de notari l’escriptura de compravenda del Lokal.

Estem desbordades d’amor per la generositat i rapidesa de la resposta del barri, del món llibertari, anticapitalista i solidari que una vegada més han demostrat que, amb suport mutu, podem aconseguir qualsevol cosa que ens proposem.

En aquest sentit, volem esmentar tota la gent de COOP 57, que a més de finançar l’operació, ens han acompanyat i assessorat durant tot aquest procés, fent-ho viable des del primer moment.

Complets els mínims que asseguren la compra i el retorn dels microcrèdits de socis i amics, la campanya continua per recaptar els fons necessaris per fer les obres de millora imprescindibles que requereix el Lokal i, si sobra, amortitzar una part del préstec de COOP57.

Ara sí que podem dir que el Lokal es queda al Raval per continuar sent aquest racó llibertari de suport per a les lluites i de difusió de la cultura antiautoritària que ens ha de portar a un món millor, aquell que portem a la nostra memòria i als nostres cors.

Salutacions i ànims

El Lokal ya es propiedad colectiva … seguimos

Gracias al apoyo de más de 400 personas, grupos y colectivos ayer día 16 de mayo firmamos ante notario la escritura de compraventa del Lokal.

Estamos desbordadas de amor por la generosidad y la rapidez de la respuesta del barrio, del mundo libertario, anticapitalista y solidario que una vez más han demostrado que, con apoyo mutuo, podemos conseguir cualquier cosa que nos propongamos.

En este sentido, queremos mencionar a toda la gente de COOP 57, que además de financiar la operación, nos han acompañado y asesorado durante todo este procéso, haciéndolo viable desde el primer momento.

Cumplidos los mínimos que aseguran la compra y el retorno de los microcréditos de socixs y amigxs, la campaña continúa para recaudar los fondos necesarios para realizar las obras de mejora imprescindibles que requiere el Lokal y, si sobra, amortizar una parte del préstamo de COOP57.

Ahora sí podemos decir que el Lokal se queda en el Raval para seguir siendo ese rincón libertario de apoyo para las luchas y de difusión de la cultura antiautoritaria que nos ha de llevar a un mundo mejor, ese que llevamos en nuestra memoria y en nuestros corazones.

Saludos y ánimos

Comments are closed.