Comunicat 28JAutònom denunciant actitud racista i LGTBFòbia dels mossos d’esquadra