Cassolada davant el Districte de Ciutat Vella – dilluns 27 d’octubre, 20h /cat/cas)

Agora Juan Andrés i Mega Mani 11/10/2014
8 octubre, 2014
Entramos en crisis
21 octubre, 2014

Cassolada davant el Districte de Ciutat Vella – dilluns 27 d’octubre, 20h /cat/cas)

14 octubre, 2014
 

Convoquem una cassolada per al proper dia 27 d’octubre a les 20 hores a la seu del districte de Ciutat Vella, enfront de l’imminent desallotjament del Centre Social Autogestionat La Dispersa el proper 4 de novembre.
cacerolada (1)Barcelona, la ciutat-marca s’ha constituït com el paradigma de la ciutat invivible, de l’espai públic que no ha de ser gaudit pels seus habitants tret que puguis consumir i participar en algun tipus de negoci. D’un model que té com a premisa condemnar a la pobresa i expulsar a tot aquell que no sigui rendible o que es mostri dissident amb aquest patró de ciutat.
Només superada per Londres i París, és ja la tercera ciutat europea en negocis hotelers. Fons d’inversió recorren la ciutat, frenèticament, buscant edificis per convertir-los en hotels o pisos turístics. Entre ells, va haver-hi un al Carrer Príncep de Viana 14 al barri del Raval, que avui dia es coneix com La Dispersa.

La Dispersa va néixer com un espai popular, autogestionat i abans de res, lliure de les mans de especuladors com el Gremi d’Hotelers de Barcelona que decideixen què fer amb la ciutat lliurant a capitals i fons d’inversió qualsevol metre quadrat que considerin propici per generar riqueses que només gaudissin els seus accionistes.

Amb la idea de contribuir a aquesta altra Barcelona que considera que les ciutats i els seus barris siguin espais per a la vida i les persones, no una marca amb decorats propis d’un espot televisiu. Resistim a un model imposat pel poder i el capital, que condemna mitjançant la violència, l’especulació i la repressió a la pobresa i la misèria, El barri del Raval és clar exemple, tan sols cal recordar episodis tan dramàtics i tristos com la mort de Juan Andrés Benitez a les mans dels mossos d’esquadra, o les denúncies per casos de mobbing que han sofert i sofreixen les veïnes del barri.
En definitiva, els espais alliberats conformen un exemple de pràctica d’una altra via i model de ciutat solidari i de suport mutu, basat en l’autogestió. Una vegada més l’especulació i els responsables d’aquesta estafa majúscula enomenada crisi, ens volen arrabassar els barris de Barcelona. Fent-ho de l’única manera que saben, mitjançant la violència i la repressió. No només al Raval, altres centres socials a Barcelona han estat desallotjats, i molts altres estan en perill com el Banc Expropiat i el Casal Popular Tres Lliris del barri de Gràcia. Apel·lem a la solidaritat de tots els barris, els col·lectius, entitats, associacions de veines a caminar amb nosaltres per respondre amb determinació a l’amenaça que ens imposen des d’adalt i demostrar que no tenim por. Perque no podem seguir permetent que l’especulació immobiliària ens segueixi arrabassant els carrers i els barris, perque el propòsit de tota protesta és l’abolició de la injustícia, perque torni la vida als barris.
Prou d’especulació! Els espais alliberats no es toquen!
Defensem l’autogestió, defensem els barris!
Cassolada. 27 d’octubre. 20:00 hores.
Seu del Districte de Ciutat Vella, Plaça de Vicenç Martorell – <M> L3, Liceu
La Dispersa – Asamblea del Raval – Plataforma “El Raval No Está En Venta”- El Lokal
#DefensemElsBarris
Cacerolada ante el Distrito de Ciutat Vella – lunes 27 de octubre, 20h
Convocamos una cacerolada para el próximo día 27 de octubre a las 20 horas en la sede del distrito de Ciutat Vella, frente al inminente desalojo del Centro Social Autogestionado La Dispersa el próximo 4 de noviembre.
Barcelona, la ciudad-marca se ha constituido como el paradigma de la ciudad invivible, del espacio público que no debe ser disfrutado por sus habitantes a menos que puedas consumir y participar en algún tipo de negocio. De un modelo que tiene como premisa condenar a la pobreza y expulsar, a todo aquel que no sea rentable o que se muestre disidente con dicho patrón de ciudad.
Sólo superada por Londres y París, es ya la tercera ciudad europea en negocios hoteleros. Fondos de inversión recorren la ciudad, frenéticamente, buscando edificios para convertirlos en hoteles. Entre ellos hubo uno en la calle Príncep de Viana 14 en el barrio del Raval, que hoy en día se conoce como La Dispersa.
La Dispersa nació como un espacio popular, autogestionado y ante todo libre de las manos especuladores como el Gremio de Hoteleros de Barcelona, que deciden que hacer con la ciudad, entregando a capitales y fondos de inversión cualquier metro cuadrado que consideren propicio para generar riquezas que sólo disfrutaran sus accionistas.
Con la idea de contribuir a esa otra Barcelona que considera que las ciudades y sus barrios sean espacios para la vida y las personas, no una marca con decorados propios de un spot televisivo. Resistimos a un modelo impuesto por el poder y el capital, que condena mediante la violencia, la especulación y la represión a la pobreza y la miseria, El barrio del Raval es un claro ejemplo, tan sólo hay que recordar episodios tan dramáticos y tristes como la muerte de Juan Andrés Benitez a manos de los mossos d’esquadra, o las denuncias por casos de mobbing que han sufrido y sufren las vecinas del barrio.
En definitiva los espacios liberados conforman un ejemplo de practica de otra via y modelo de ciudad solidario y de apoyo mutuo, basado en la autogestión. Una vez más la especulación y los responsables de esta estafa mayúscula llamada crisis, quieren arrebatar los barrios de Barcelona. Haciéndolo de la única manera que saben, mediante la violencia y la represión. No solo en el Raval, otros centros sociales en Barcelona han sido desalojados, y muchos otros están en peligro como el Banc Expropiat y el Casal Popular Tres Lliris del barrio de Gracia. Apelamos a la solidaridad de todos los barrios, los colectivos, entidades, asociaciones de vecinas a caminar con nosotras para responder con determinación a la amenaza que nos imponen desde arriba y demostrarles que no tenemos miedo. Porque no podemos seguir permitiendo que la especulación inmobiliaria nos siga arrebatando las calles y los barrios, porque el propósito de toda protesta es la abolición de la injusticia, para que vuelva la vida a los barrios.
¡Basta de especulación! ¡Los espacios liberados no se tocan!
Defensem l’autogestió, defensem els barris!
Cacerolada. 27 de octubre. 20:00 horas.
Seu del Districte de Ciutat Vella, Plaça de Vicenç Martorell – <M> L3, Liceu
La Dispersa – Asamblea del Raval – Plataforma “El Raval No Está En Venta”- El Lokal
#DefensemElsBarris

Comments are closed.