A un any de l’1 i el 3 d’octubre, com ho vam viure i com seguim (cat/cas)

Jornada de Lluita. El Raval defensa la seva gent i els seus espais
2 octubre, 2018
Tarde del 2 de octubre de 1968, hace 50 años por Toni Alvaro
4 octubre, 2018

A un any de l’1 i el 3 d’octubre, com ho vam viure i com seguim (cat/cas)

3 octubre, 2018
 

A un any de l’1 i el 3 d’octubre, com ho vam viure i com seguim

Un any molt llarg, ple d’esdeveniments, processos i conflictes que es poden llegir com el que ja sap, ratificant el que un vol que passi o com a moments complexos, contradictoris que obren portes i ens obliguen a adaptar el nostre pensament i la nostra acció des del que som i hem sigut a les noves situacions per veure per on anem i per on van.

Hi ha moltes interpretacions en un sol sentit i no són les que nosaltres hem viscut. Va costar molt entrar-li al referèndum, vam posar com a condició que fos desobedient, com més desobedient més ens interessava i sense cap dubte ho va ser. La jornada de l’1 es veia venir des de primera hora que seria imprevisible: la defensa dels col·legis, la resposta de la gent va sortir d’ella mateixa i en tots els llocs, no obeïa a una ordre de ningú, es va forjar com a resposta antirepressiva i com afirmació de: tenim dret a donar la nostra opinió i no ho aconseguiran evitar per la força. Es va pagar molt car però en el nostre barri, a la ciutat i a tot Catalunya van passar coses semblants.

El dia 27 de setembre es va crear el CDB Comitè de defensa del Barri del Raval, ja existia el CDR Gòtic Raval, vam voler fer un que no fos estrictament independentista, que ampliés espais perquè poguéssim entrar tots i totes i així va ser, vam actuar en comú en el que ens enteníem i cadascú a la seva manera quan no i va funcionar.

Al Raval i en molts barris la jornada va ser autoorganitzada amb un objectiu comú, desobeir la força i la raó de l’estat i imposar pels fets la voluntat popular. Gran part de la població del Raval no va poder votar perquè es va aplicar el cens i les condicions d’una elecció que restringeix els drets a participar de moltes persones. Molta gent deia que era una altra cosa més que una votació i aquest sentiment es va produir. Ja s’han vist les imatges i s’han descrit els fets des de molts punts de vista. Malgrat el fred i la pluja, els dubtes, de la repressió brutal i dels intents de rendabilitzar la jornada i els resultats, a moltes ens va quedar un somriure rebel i la satisfacció d’haver participat en una cosa que havíem fet nostre malgrat tot.

Després va venir la Vaga general, uns dies abans els sindicats alternatius havien plantejat la convocatòria, van tenir visió i va ser un encert, va ser patètic l’intent d’apropiarse de la convocatòria fins i tot canviant-li el nom, de vaga general a aturada de país. Ha estat la má seguida i és cert que des dels mitjans així com des de molta gent d’ordre es va donar suport però també va tenir un aire desobedient i rebel al costat d’un intent d’institucionalitzar aquesta rebel·lia buidantla o rebaixantla de contingut.

I van passar moltes coses, aquestes mobilitzacions van fer créixer espais desobedients i autoorganitzats, van alimentar per moltes vies, també la confiança en els dirigents i en les autoritats no hi ha dubte, van reforçar opcions estatals i partidàries. Van posar en qüestió l’estat i polititzar a molta gent. Un any després hi ha cansament i decepció però també mobilització. Tot segueix obert i en la memòria ha quedat gravat que és possible desbordar el previst i que és possible encara que sigui de forma puntual conquerir els carrers. No és poca cosa tal com està el pati.

Castellano

A un año del 1 y el 3 de octubre, como lo vivimos y como seguimos

Un año muy largo, lleno de acontecimientos, procesos y conflictos que se pueden leer como lo ya sabido, ratificando lo que uno quiere que ocurra o como momentos complejos, contradictorios que abren puertas y nos obligan a adaptar nuestro pensamiento y nuestra acción desde lo que somos y hemos sido a las nuevas situaciones para ver por donde vamos y por donde van.

Hay muchas interpretaciones en un solo sentido y no son las que nosotros hemos vivido. Costó mucho entrarle al referéndum, pusimos como condición que fuera desobediente, cuanto más desobediente más nos interesaba y sin ninguna duda lo fue. La jornada del 1 se veia venir desde primera hora que sería imprevisible: la defensa de los colegios, la respuesta de la gente salió de ella misma y en todos los lugares, no obedecia a una orden de nadie, se fraguó como respuesta antirepresiva y como afirmación de: tenemos derecho a dar nuestra opinión y no lo conseguirán evitar por la fuerza. Se pagó muy caro pero en nuestro barrio, en la ciudad y en toda Catalunya ocurrieron cosas parecidas.

El dia 27 de setiembre se creó el CDB Comité de defensa del Barri del Raval, ya existía el CDR Gòtic Raval, quisimos hacer uno que no fuera estrictamente independentista, que ampliara espacios para que pudiéramos entrar tod@s y así fue, actuamos en común en lo que nos entendíamos y cada cual a su manera cuando no y funcionó.

En el Raval y en muchos barrios la jornada fue autoorganizada con un objetivo común, desobedecer la fuerza y la razón del estado e imponer por los hechos la voluntad popular. Gran parte de la población del Raval no pudo votar porque se aplicó el censo y las condiciones de una elección que restringe los derechos a participar de muchas personas. Mucha gente decia que era otra cosa más que una votación y ese sentimiento se produjo. Ya se han visto las imágenes y se han descrito los hechos desde muchos puntos de vista. A pesar del frio y la lluvia, de las dudas, de la represión brutal y de los intentos de rentabilizar la jornada y los resultados, a muchas nos quedó una sonrisa rebelde y la satisfacción de haber participado en algo que habíamos hecho nuestro a pesar de todo.

Después vino la Huelga general, ya unos días antes los sindicatos alternativos habían planteado la convocatoria, tuvieron visión y fue un acierto, fue patético el intento de apropiarse la convocatoria incluso cambiándole el nombre, de huelga general a paro de país. Ha sido la má seguida y es cierto que desde los medios así como desde mucha gente de orden se apoyó pero también tuvo un aire desobediente y rebelde al lado de un intento de institucionalizar esta rebeldía vaciándola o rebajándola de contenido. Desde el principio ha sido así y así sigue pero no es verdad que solo exista desde el lado institucional.

Y pasaron muchas cosas, esas movilizaciones hicieron crecer espacios desobedientes y autoorganizados, alimentaron por muchas vias, también la confianza en los dirigentes y en las autoridades no hay duda, reforzaron opciones estatales y partidarias. Pûsieron en cuestión al estado y politizaron a mucha gente. Un año después hay cansancio y decepción pero también movilización. Todo sigue abierto y en la memoria ha quedado grabado que es posible desbordar lo previsto y que es posible aunque sea de forma puntual conquistar las calles. No es poca cosa tal como está el patio.

Comments are closed.