1 d’octubre 2020. Stop desnonaments Raval/Ciutat Vella. La lluita per Barcelona (cat/cas)

Actives una altra vegada la web i la botiga online del lokal (cat/cas)
30 setembre, 2020
6è Aniversari de l’Àgora + 7 anys sense Justicia Juan Andrés
2 octubre, 2020

1 d’octubre 2020. Stop desnonaments Raval/Ciutat Vella. La lluita per Barcelona (cat/cas)

30 setembre, 2020
 

1 d’octubre 2020. Stop desnonaments Raval / Ciutat Vella. La lluita per Barcelona

Cada dia es juguen moltes lluites al carrer. Sempre el mateix els grans propietaris contra la gent. Al Raval ia Ciutat Vella, i en tota la ciutat l’ofensiva des dels jutjats per desnonar a la brava, és a dir per la violència,  com més gent millor, enfront de la mentida d’una moratòria de desnonaments que deixa fora més famílies que dins.

Molt simbolisme, moltes lluites i resistències que vénen de lluny s’enfronten als desnonaments. Riereta 3, exemple de pacificació d’una zona aconseguida per les veïnes, amb el seu propi esforç i valor més el suport de la gent. El desnonament obert de l’Espai de l’Immigrant, del Sindicat de Manters, de la Caracola, lloc de dones grans migrants. Maite la veïna que resisteix a les Rambles, les famílies del C / Codols al gòtic. Totes en un mateix dia. Elogi de ‘locupació com forma de resistència i de solucionar problemes de forma justa davant de la incapacitat de la llei i de les institucions per aconseguir-ho.

Organitzacions migrants que ocupen un espai que era també un narcopís i aconsegueixen donar-li vida, donar-li vida al raval i defensar els més desfavorits. Fet amb el seu propi esforç, de forma autònoma, amb totes les dificultats que puguem imaginar.

Lluites legitimades, generoses, reconegudes, visibles i dignes davant dels que han deixat a la deriva aquests edificis, responsables de molt dolor i que només esperen el benefici econòmic.

No ho tindran fàcil per fer-ho. Demà ens juguem molt, hi ha molta gent disposada a lluitar perquè no s’executin els desnonaments. Hauran de fer ús i abús de la força davant la resistència pacífica. Estaran els ulls de la ciutat i dels mitjans pendents del que passi. Serà visible i transparent.

És possible que ho aconsegueixin, si és així, pagaran un cost molt gran. També és possible que els parem i serà una victòria de totes, del raval, de la ciutat i de la gent comú que sortirà reforçada per aturar també els seus.

1 d’octubre 2020. Stop desnonaments Raval/Ciutat Vella. La lucha por Barcelona

Cada día se juegan muchas luchas en la calle. Siempre lo mismo los grandes propietarios contra la gente. En el Raval y en Ciutat Vella, y en toda la ciudad la ofensiva desde los juzgados por desahuciar a la brava, es decir por la violencia, a cuantas más gente mejor, frente a la mentira de una moratoria de desahucios que deja fuera más familias que dentro.

Mucho simbolismo, muchas luchas y resistencias que vienen de lejos se enfrentan a los desahucios. Riereta 3, ejemplo de pacificación de una zona conseguida por las vecinas, con su propio esfuerzo y valor más el apoyo de la gente. El desahucio abierto del Espacio del Inmigrante, del Sindicato de Manteros, de la Caracola, lugar de mujeres mayores migrantes. Maite la vecina que resiste en las Ramblas, las familias del C/ Códols en el gòtic. Todas en un mismo dia. Elogio de l ocupación como foma de resistencia y de solucionar problemas de forma justa frente a la incapacidad de la ley y de las instituciones para conseguirlo.

Organizaciones migrantes que ocupan un espacio que era también un narcopiso y consiguen darle vida, darle vida al raval y defender a los más desfavorecidos. Hecho con su propio esfuerzo, de forma autónoma, con todas las dificultades que podamos imaginar.

Luchas legitimadas, generosas, reconocidas, visibles y dignas frente a quienes han dejado a la deriva esos edificios, responsables de mucho dolor y que solo esperan el beneficio económico.

No lo tendrán fácil para hacerlo. Mañana nos jugamos mucho, hay mucha gente dispuesta a luchar para que no se ejecuten los desahucios. Tendrán que hacer uso y abuso de la fuerza frente a la resistencia pacífica. Estarán los ojos de la ciudad y de los medios pendientes de lo que ocurra. Será visible y transparente.

Es posible que lo consigan, si es así, pagarán un costo muy grande. También es posible que los paremos y serḉa una victoria de todas, del raval, de la ciudad y de la gente común que saldrá reforzada para parar también los suyos

Comments are closed.