El Lokal abrirá durante el mes de agosto (cas/cat)
23 juliol, 2018
Quieren desalojar a Ia Mari y no lo vamos a permitir
24 juliol, 2018

Valoració i resultats econòmics de les XVI Festes Alternatives Raval Rebel (cat/cas)

24 juliol, 2018
 

Valoració i resultats econòmics de les XVI Festes Alternatives Raval Rebel

Ja vam poder fer els números i valorar en comú com van ser les festes amb l’ànim de millorar les properes. Les valorem com les millors fetes fins ara per l’actitud de la gent que va assistir, vam ser més persones col·laborant i tots els actes es van desenvolupar bé, es van sumar diversos carrers fent atcos propis en el marc de les festes i esperem que es sumin més.

Van suposar un recolzament a la Campanya l’Àgora és queda al barri davant l’amenaça de desallotjament per la demanda contra l’Àgora mitjançant el judici que se celebrarà el 17 d’octubre i esperem que serveixin per donar més força i visibilitat a les lluites que es desenvolupen de manera autoorganitzada i en xarxa al Raval.

Volem agrair novament a tota la gent que col·labora; persones, col·lectius, artistes i el públic en general per les seves ganes, el seu treball i el seu art que ens va permetre celebrar aquestes festes.

I com sempre per donar credibilitat i transparència ahi van les primeres dades. Tornar a insistir que tots els treballs es desenvolupen de forma solidària, cap col·lectiu guanya diners amb les festes i dels resultats o beneficis es donen aportacions a lluites, a activitats antirepresivas i per comprar infraestructures que serveixin per a tothom. Aquest any els beneficis es donaran especialment als col·lectius del Raval Rebel.

Els ingressos de les festes van ser 18.825 €; les despeses 12.340,75 € i el benefici 6.484,75 €.

D’aquest benefici es donaran aportacions de 100 € als següents col·lectius: Casa de la Solidaritat, Acció Raval, Acció Reina Amàlia, Ràdio Contrabanda, Revista Masala, La Directa, La moscaTV, Acció Lancaster, Associació de Dones marroquines, Raval No Resignat, Ateneu del Raval, Ateneu Enciclopèdic Popular, sindicat de Venedors Ambulants, Putes Llibertàries, Espai per l’immigrant, Gimnàs social Sant Pau, Taller de titelles Pepe Otal, La Bartola, Acció Espalter 6, Carme 106, sindicat de Llogaters i llogateres, PAH Barcelona, ​​Habitatge Sants, El Lokal, Sindicat de Barri, Metzineres, La REA, GUIFI.net, La Llama, Zig Action, Salvem les Drassanes, Resistim al Gòtic i una aportació especial de 500 € per l’Agora Juan Andrés Benítez.

La resta quedarà per a una caixa de resistència per a la compra d’infraestructura o el suport a altres lluites i col·lectius, així com fons per preparar les properes.

Agora Juan Andrés 23 de juliol de 2018

—————————
Valoración y resultados económicos de las XVI Festes Alternativas Raval Rebel

Ya pudimos hacer los números y valorar en común como fueron las fiestas con el ánimo de mejorar las próximas. Las valoramos como las mejores hechas hasta ahora por la actitud de la gente que asistió, fuimos más personas colaborando y todos los actos se desarrollaron bien, se sumaron varias calles haciendo atcos propios en el marco de les fiestas y esperamos que se sumen más.

Supusieron un apoyo en la Campanya l’Àgora es queda al barri ante la amenaza de desalojo por la demanda contra el Agora mediante el juicio que se celebrará el 17 de octubre y esperamos que sirvan para dar más fuerza y visibilidad a las luchas que se desarrollan de forma autoorganizada y en red en el Raval.

Queremos agradecer nuevamente a toda la gente que colaboro;personas, colectivos, artistas y el público en general por sus ganas, su trabajo y su arte que nos permitió celebrar estas fiestas.

Y como siempre para dar credibilidad y transparencia ahi van los primeros datos. Volver a insistir en que todos los trabajos se desarrollan de forma solidaria, ningún colectivo gana dinero con las fiestas y de los resultados o beneficios se dan aportaciones a luchas, a actividades abtirepresivas y para comprar infraestructuras que sirvan para todxs. Este año los beneficios se darán especialmente a los colectivos del Raval Rebel.

Los ingresos de las fiestas fueron 18.825€; los gastos 12.340,75€ y el beneficio 6.484,75€.

De este beneficio se darán aportaciones de 100€ a los siguientes colectivos: Casa de la Solidaritat, Acció Raval, Acció Reina Amàlia, Radio Contrabanda, Revista Masala, La Directa, La moscaTV, Acció Lancaster, Associació de Dones Marroquines, Raval No Resignat, Ateneu del Raval, Ateneu Enciclopèdic Popular, SIndicato de Vendedores Ambulantes, Putas Libertarias, Espai per l’inmigrant, Gimnàs social Sant Pau, Taller de marionetas Pepe Otal, La Bartola, Acció Espalter 6, Carme 106, Sindicat de Llogaters i llogateres, PAH Barcelona, Habitatge Sants, El Lokal, Sindicat de Barri, Metzineres, La REA, GUIFI.net, La llama, Zig Action, Salvem les Drassanes, Resistim al Gòtic y una aportación especial de 500€ para eopl Agora Juan Andrés Benítez.

El resto quedará para una caja de resistencia para la compra de infraestructura o el apoyo a otras luchas y colectivos, así como fondo para preparar las próximas.

Agora Juan Andrés a 23 de julio de 2018

Comments are closed.