#VagaSectorPublic28Oct. En contra dels plans del poder, una lluita des de baix per la defensa dels drets de les treballadores (Cat/cas)

Libertad presxs27F. 8 meses encarceladxs
26 octubre, 2021
Presentació de la “Col.lecció Històries del Raval” a l’Ateneu Enciclopèdic Popular
3 novembre, 2021

#VagaSectorPublic28Oct. En contra dels plans del poder, una lluita des de baix per la defensa dels drets de les treballadores (Cat/cas)

28 octubre, 2021
 

Avui es produeix una vaga convocada pels sindicats alternatius (per una vegada tots junts) i en contra dels sindicats de l’ordre imposat (CCOO i UGT) i en contra també de les disposicions del govern. Amb tots els poders en contra, les assemblees de treballadors interins més els sindicats recolzant i convocant, ha fet que avui els carrers s’omplin de protestes. Que es paralitzi l’activitat i que no s’accepti allò que es proposa com a solució, perquè atempta contra els drets aconseguits i lluitats i cada dia retallats amb la complicitat dels sindicats del règim i la passivitat en molts casos dels mateixos treballadors.

S’ha intentat confondre i dividir. Han fet tot el possible per aïllar els que defensa la fixesa del lloc de treball. Es va presentar l’Icetazo com la solució, sempre la lletra petita revelava que no és així. Els partits polítics van intentar captar el moviment i sembla que fins ara  l’autonomia s’ha aconseguit. Les propostes estan clares i la lluita sobre la taula i al carrer. I no és poca cosa.

Tant de bo serveixi i tant de bo s’imposi el sentit comú i la justícia. En els temps que corren, és molt important capgirar els plantes del poder, defensar allò que és just i avançar en l’organització autònoma, de base, assembleària i no corporativa de les lluites.

Saben que els plans no es podran imposar com s’hi acostuma. Sobre la taula hi ha la possibilitat de guanyar allò que s’imaginava com a impossible. Costarà, no serà fàcil, però la possibilitat està oberta. Salutacions i ànims.

#VagaSectorPublic28Oct En contra de los planes del poder, una lucha desde abajo por la defensa de los derechos de lx trabajadorxs

Hoy se produce una huelga convocada por los sindicatos alternativos (por una vez todos juntos) y en contra de los sindicatos del orden impuesto (CCOO y UGT )y en contra también de las disposiciones del gobierno. Con todos los poderes en contra, las asambleas de trabajadores interinos más los sindicatos apoyando y convocando, ha hecho que hoy las calles se llenen de protestas. Que se paralice la actividad y que no se acepte lo que se propone como solución pues atenta contra los derechos conseguidos y luchados y cada día recortados con la complicidad de los sindicatos del régimen y la pasividad en muchos casos de los propios trabajadores.

Se ha intentado confundir, dividir. Han hecho todo lo posible para aislar a quienes defiende la fijeza del puesto de trabajo. Se presentó el Icetazo como la solución, siempre la letra pequeña desvelaba que no es así. Los partidos políticos intentaron coptar el movimiento y por lo visto hasta ahora parece ser que la autonomía se ha conseguido. Las propuestas están claras y la lucha sobre la mesa y en la calle. Y no es poca cosa.

Ojalá sirva y ojalá se imponga el sentido común y la justicia. En los tiempos que corren, es muy importante darle la vuelta a los plantes del poder, defender lo que es justo y avanzar en la organización autónoma, de base, asamblearia y no corporativa de las luchas.

Saben que los planes no se podrán imponer como se acostumbra. Sobre la mesa está la posibilidad de ganar lo que se imaginaba como imposible. Costará, no será fácil pero la posibilidad está abierta. Saludos y ánimos.

Comments are closed.