Un bon pas cap al CAP Raval Nord ja i en la Misericòrdia (cat/cas)

#stopdesnonamentsraval dimecres 21/11/2018, 5 el mateix día
20 novembre, 2018
Cap de setmana Raval 24-25/11/2018
23 novembre, 2018

Un bon pas cap al CAP Raval Nord ja i en la Misericòrdia (cat/cas)

23 novembre, 2018
 

Un bon pas cap al CAP Raval Nord ja i en la Misericòrdia

Avui, s’ha donato un bon pas per aconseguir que es construeixi un CAP Nou al Raval Nord a l’espai de la Capella de la Misericòrdia. Des de fa molt de temps les treballadores del CAP el venien reivindicant enfront de l’acord de l’anterior Ajuntament que va fer un conveni amb el MACBA per cedir-los l’espai de la capella per a l’ampliació del museu. Des de fa poc veïns i veïnes del barri ens sumem per crear la Plataforma i posar per davant les necessitats de la gent del Raval per sobre de les necessitats de créixer i ampliar del MACBA, sabent que no anava a ser tasca fàcil, sabent que empreses i institucions molt poderoses prioritzen el projecte d’ampliació del MACBA per sobre de les necessitats urgents de salut del Raval.

Aquesta aliança entre veïnes i treballadores del CAP Raval Nord, es dóna en un moment en què l’autoorganització veïnal del Raval està en creixement i mostra una vitalitat i una voluntat impressionant. Des de fa uns anys, la campanya Justícia Juan Andrés que va aconseguir portar a judici als mossos responsables de l’assassinat, l’ocupació del Àgora com a espai per a ús i duisfrute del vecinadario i dels col·lectius i organitzacions del Barri i de la ciutat, com a forma de lluita contra l’especulació immobiliària; les festes populars i alternatives que en els últims anys han tingut un creixement espectacular i han servit per a l’autogestió de les lluites i tenir infraestrucruras comuns; les cassolades com a reacció veïnal davant la violència dels narcopisos; la xarxa d’alertes i assemblea Stop desnonaments raval per intentra evitar-la expulsió de veïns, Les ocupacions de pisos per evitar que entrin màfies i narcopisos enfront de la lentitud i falta de decisió de les administracions, ocupacions per exigir una lloguer social per a famílies i persones necessitades . Un sens fi de pràctiques autònomes que han creat coneixements, complicitats i sabers comuns que ens permeten reaccionar, no sempre a temps ni amb la intensitat necessària per defensar-nos i construir comunitat.

Ja són uns quants anys i un continu d’experiències i lluites que han permès arribar fins aquí. Des de la independència i l’autonomia dels moviments enfront de partits polítics i institucions, des de l’autogestió i l’acció directa entesa com a lluita al carrer exigint a institucions i poders allò que ens pertany. Cadascú des de la seva forma de pensar i sobretot de fer, ens posem en comú quan es pot i quan no cadascú a la seva manera.

Ha estat un pas important, no podem conformar-nos ja que sabem que depèn la nostra mobilització i força que aconseguim el CAP a la Misericórdia, per això seguirem amb la campanya de signatures per exigir als partits polítics que es pronunciïn en un ple. Estem ja en campanya electoral i les lluites pel poder marcaran l’agenda, ja sabem des de fa temps els intents per rendibilitzar els esforços de la gent per apuntársels com èxits propis. En els partits i en les institucions molts pensen que som menors d’edat i que no tenim capacitat per organitzar-nos i per decidir sobre les qüestions importants. Ja s’ho faran, nosaltres a la nostra a exigir, a barallar i als aconseguir els nostres drets i a decidir sobre que barri, que ciutat i que vida volem.

en castellano

Un buen paso hacia el CAP Raval Nord ya y en la Misericordia

Hoy, se ha dado un buen paso para conseguir que se construya un CAP Nou al Raval Nord en el espacio de la Capilla de la Misericórdia. Desde hace mucho tiempo las trabajadoras del CAP lo venían reivindicando frente al acuerdo del anterior Ayuntaminto que hizo un convenio con el MACBA para cederles el espacio de la capilla para la ampliación del museo. Desde hace poco vecinos y vecinas del barrio nos sumamos para crear la Plataforma y poner por delante las necesidades de la gente del Raval por encima de las necesidades de crecer y ampliar del MACBA, sabiendo que no iba a ser tarea fácil, sabiendo que empresas e instituciones muy poderosas priorizan el proyecto de ampliación del MACBA por encima de las necesidades urgentes de salud del Raval.

Esta alianza entre vecinas y trabajadoras del CAP Raval Nord, se da en un momento en que la autoorganización vecinal del Raval está en crecimiento y muestra una vitalidad y una voluntad impresionante. Desde hace unos años, la campaña Justicia Juan Andrés que consiguió llevar a juicio a los mossos responsables del asesinato, la ocupación del Àgora como espacio para uso y disfrute del vecinadario y de los colectivos y organizaciones del barrio y de la ciudad, como forma de lucha contra la especulación inmobiliaria; las fiestas populares y alternativas que en los últimos años han tenido un crecimiento espectacular y han servido para la autogestión de las luchas y tener infraestrucruras comunes; las caceroladas como reacción vecinal ante la violencia de los narcopisos; la red de alertas y asamblea Stop desahucios raval para intentar evitarl a expulsión de vecinos, Las ocupaciones de pisos para evitar que entren mafias y narcopisos frente a la lentitud y falta de decisión de las administraciones, ocupaciones para exigir una alquiler social para familias y personas necesitadas. Un sinfin de prácticas autónomas que han creado conocimientos, complicidades y saberes comunes que nos permiten reaccionar, no siempre a tiempo ni con la intensidad necesaria para defendernos y construir comunidad.

Ya son unos cuantos años y un cúmulo de experiencias y luchas que han permitido llegar hasta aquí. Desde la independencia y la autonomía de los movimientos frente a partidos políticos e instituciones, desde la autogestión y la acción directa entendida como lucha en la calle exigiendo a instituciones y poderes aquello que nos pertenece. Cada cual desde su forma de pensar y sobre todo de hacer, nos ponemos en común cuando se puede y cuando no cada cual a su manera.

Ha sido un paso importante, no podemos conformarnos pues sabemos que depende nuestra movilización y fuerza que consigamos el CAP en la Misericórdia, por eso seguiremos con la campaña de firmas para exigir a los partidos políticos que se pronuncien en un pleno. Estamos ya en campaña electoral y las luchas por el poder marcarán la agenda, ya sabemos desde hace tiempo los intentos por rentabilizar los esfuerzos de la gente para apuntárselos como logros propios. En los partidos y en las instituciones muchos piensan que somos menores de edad y que no tenemos capacidad para organizarnos y para decidir sobre las cuestiones importantes. Allá ellos, nosotras a lo nuestro a exigir, a pelear y a conseguir nuestros derechos y a decidir sobre que barrio, que ciudad y que vida queremos.

Comments are closed.