Temps de resistències. Gràcies per ser-hi sempre (cat/cas)

Concentración/velatón en repudio al asesinato del weichafe Pablo Marchán
10 juliol, 2021
Desnonament d’Elisa i els seus dos fills. Déjà vu del fenómeno narcopiso @RavalRebel @AccioRaval
17 juliol, 2021

Temps de resistències. Gràcies per ser-hi sempre (cat/cas)

16 juliol, 2021
 

A punt que arribi l’agost, obrirem com sempre, de dilluns a divendres de 17 a 21 h. Doncs segueix venint gent a visitar-nos, gent d’altres llocs que vol comprar materials i saber com van les coses. I per mantenir-nos, cal seguir a un altre ritme. Necessitem descansar, recuperar, respirar, i mantenir l’ànim.

Temps de resistència, gràcies a les amigues i companys podem seguir. Gràcies a la memòria, a tot el que hem fet, a ser com som, amb els nostres encerts i els nostres errors. Massa conflictes, els que més fan mal entre nosaltres, aquells que no esperes i que et posen sobre la terra per veure com està el pati. Aquells que de vegades no saps o no pots afrontar i cal fer-se a un costat i que altres ho intentin, sempre recolzant perquè la gent no se senti sola i es trenqui.

Un any duríssim, personal i col·lectivament. Un any en què molta gent ha mort, en què la majoria hem patit, perdent drets i llibertats. I el que ve no anuncia res de bo. Ens toca lluitar malgrat tot. Només ens queda la confiança en els iguals i en nosaltres mateixos. Fer el que es pugui i intentar fer-ho bé.

Mantenir-i ajudar a mantenir les resistències. Des del pensament i des de l’acció. Potenciant les xarxes autònomes, de persones, col·lectius i comunitats. De la gent que lluita, cadascú a la seva manera. Amb generositat, amb determinació alhora que de forma incloent.

Cada vegada serà més difícil: veiem en tots els espais com les actituds autoritàries, reaccionàries, egoistes, classistes i despectives amb els que no encaixen en l’ordre de poder (de qualsevol poder) es manifesten amb més duresa. Les que ja estàvem acostumats, les esperades, sumades ara a tots els espais ideològics siguin quines siguin en què la violència, l’exclusió s’imposen al diàleg, a l’acord.

Lluites i resistir en pitjors condicions sabent que som milions, que estem a tot arreu, invisibles però actius. Capaços de construir, de resistir. Ànims i gràcies per ser-hi sempre

Tiempos de resistencias. Gracias por estar siempre ahí

A punto de que llegue agosto, abriremos como siempre, de lunes a viernes de 17 a 21h. pues sigue viniendo gente a visitarnos, gente de otros lugares que quiere comprar materiales y saber como van las cosas. Y para mantenernos, hay que seguir a otro ritmo. Necesitamos descansar, recuperar, respirar, airearnos y mantener ela ánimo.

Tiempos de resistencia, gracias a lxs amigxs y compañerxs podemos seguir. Gracias a la memoria, a todo lo hecho, a ser como somos, con nuestros aciertos y nuestros errores. Demasiados conflictos, los que más duelen entre nostrxs, aquellos que no esperas y que te ponen sobre la tierra para ver como está el patio. Aquellos que a veces no sabes o no puedes afrontar y hay que hacerse a un lado y que otrxs lo intenten, siempre apoyando para que la gente no se sienta sola y se quiebre

Un año durísimo, personal y colectivamente. Un año en el que mucha gente ha muerto, en el que la mayoría hemos sufrido, perdiendo derechos y libertades. Y lo que viene no anuncia nada bueno. Nos toca luchar a pesar de todo. Solo nos queda la confianza en los iguales y en nosotros mismos. Hacer lo que se pueda e intentar hacerlo bien.

Mantenerse y ayudar a manetener las resistencias. Desde el pensamiento y desde la acción. Potenciando las redes autónomas, de personas, colectivos y comunidades. De la gente que lucha, cada cual a su manera. Con generosidad, con determinación a la vez que de forma incluyente.

Cada vez será más difícíl, vemos en todos los espacios como las actitudes autoritarias, reaccionarias, egoístas, clasistas y despectivas con quienes no encajan en el orden del poder (de cualquier poder) se manifiestan con más dureza. Las que ya estábamos acostumbrados, las esperadas, sumadas ahora a todos los espacios ideológicos sean cuales sean en los que la violencia, la exclusión se imponen al diáologo, al acuerdo.

Luchas y resistir en peores condiciones sabiendo que somos millones, que estamos en todos lados, invisibles pero activos. Capaces de construir, de resistir. Ánimos y gracias por estar siempre ahí

Comments are closed.