SOR Serveis i Oficis Raval (cat/cas)

Je Suis Punch!
21 març, 2016
¡No al desalojo de la Comunidad "La Esperanza"!
22 març, 2016

SOR Serveis i Oficis Raval (cat/cas)

21 març, 2016
 

Amb el desig i la voluntat de trencar amb la ideologia de la competitivitat i la creença que el treball és la fi suprema dels humans, un grup de companyes i companys del Raval hem creat un col·lectiu que agrupa persones de diferents oficis que coincideixen amb moltes de les necessitats que sorgeixen dia a dia.
Creiem en el treball com aportació al bé col·lectiu i personal; el nostre desig no és fer propaganda -engany i desinformació- sinó informar i comunicar la nostra manera de fer i saber.

Ens considerem bons professionals dels nostres oficis i per tant idonis i capacitats per realitzar qualsevol de les especialitats que oferim.


Els coneixements adquirits deriven de l’experiència acumulada en la nostra vida laboral; i és precisament aquesta experiència la que ens ha portat a veure la necessitat d’oferir els nostres serveis. Perquè al final, tots ens necessitem, més enllà del mercantilisme del sistema
social i econòmic imperant.

Som receptius i estem oberts a cooperar amb altres col·lectius per caminar cap a la realització d’un treball més just i humà.
Estem convençuts que la unió i la solidaritat entre tots farà que les coses quotidianes siguin millors dia a dia, valors que ens allunyen de l’enemistat, de la soledat, i ens aproximen al projecte i somni, ambdós reals, d’un món més fraternal i sa.
Ens oferim per solucionar els teus problemes en la reparació d’avaries i realització de treballs de fontaneria (aigua, gas i electricitat), fusteria, de paleta (cuines, banys, reformes de pisos, escales, etc.), pladur, pintura…
Tanmateix, també podem realitzar altres serveis com neteja de pisos, escales, encàrrecs, gestions administratives, assistència a gent gran, compres al mercat…
Atentament, Serveis i Oficis del Raval Telèfon: 644473914
serveisioficis@gmail.com

Con el deseo y la voluntad de romper con la ideología de la competitividad y la creencia de que el trabajo es el fin supremo de los humanos, un grupo de compañeras y compañeros del Raval hemos creado un colectivo que agrupa a personas de diferentes oficios que coinciden con muchas de las necesidades que surgen en el día a día.
Creemos en el trabajo como aportación al bien colectivo y personal; nuestro deseo no es hacer propaganda –engaño y desinformación– sino informar y comunicar nuestra manera de hacer y saber.
Nos consideramos buenos profesionales en nuestros oficios y por lo tanto idóneos y capacitados para desempeñar cualquiera de las especialidades que os ofrecemos.
Los conocimientos adquiridos derivan de la experiencia acumulada en nuestra vida laboral; y es precisamente esta experiencia la que nos ha llevado a ver la necesidad de ofrecer nuestros servicios.
Porque al final, todos nos necesitamos, más allá del mercantilismo de
nuestro sistema social y económico imperante.
Somos receptivos y estamos abiertos a cooperar con otros colectivos para caminar hacia la realización de un trabajo más justo y más humano.
Estamos convencidos de que la unión y la solidaridad entre todos hará que las cosas cotidianas sean mejores día a día. Valores que nos alejan de la enemistad, de la soledad y nos aproximan al proyecto y sueño, ambos reales, de un mundo más fraternal y sano.
Nos ofrecemos para solucionar tus problemas en la reparación de averías y ejecución de trabajos de fontanería (agua, gas y electricidad), carpintería, albañilería (cocinas, baños, reformas de pisos, escaleras, etc.), pladur, pintura…
Asimismo podemos realizar otros servicios como limpieza de pisos,
escaleras, portes y recados, gestiones administrativas, cuidado de personas mayores, compras al mercado…
Atentamente, Serveis i Oficis del Raval Teléfono 644473914
serveisioficis@gmail.com

Comments are closed.