Pastis 30 aniversari del Lokal, diumenge 28/05 a l’Àgora Juan Andrés (cat/cas)
26 maig, 2017
Gràcies pel 30 aniversari, de l’equip lokal (cat/cas)
29 maig, 2017

Solidaritat amb Errekaleor (cat/cas)

27 maig, 2017
 

Errekaleor (Vitòria), dilluns, 22 de maig de 2017
Petició d’ajuda als companys i companyes que lluiten en el món. Us escrivim des d’un petit barri rebel anomenat Errekaleor, d’un petit poble rebel, Euskal Herria.
Errekaleor és un barri rebel, un territori sota domini popular en plena Europa, un barri que a poc a poc ha anat teixint xarxes de suport mutu i autogestió davant de l’individualisme del mercat. La història del barri començà fa 50 anys, quan obrers i obreres migrades al nostre poble aixecaren els habitatges per assegurar-s’hi una vida digna. El barri mantingué la seva identitat popular durant dècades, fins que va resultar suculent per als especuladors capitalistes.
Pretengueren enderrocar-lo i construir-hi habitatges de luxe, raó per la qual van expulsar els legítims habitants i van intentar enderrocar el barri.
No obstant això, un reduït grup d’estudiants vam decidir que no permetríem que el poc que ens queda a les nostres mans passés a mans dels de dalt. De forma organitzada vam començar a habitar les cases i a articular un espai de
contrapoder popular en el mateix cor del sistema. Hem anat expropiant les cases buides i les terres de l’enemic fins a conformar una comunitat de 150 persones: joves, estudiants, famílies vingudes de fora… construint un petit món
multicolor. Hem crescut lentament, fins a aixecar un cinema, un forn de pa, un centre social… Però a poc a poc, hem aconseguit teixir un dels pocs territoris dins l’Europa del capital en el qual, com diuen les companyes zapatistes, el poble mana i el govern obeeix.
Com ja sabem, qualsevol forma de poder popular és, per definició, contrària al poder establert. Per això, aquest 18 de maig la policia armada va irrompre en el nostre barri i va detenir a tres companys, ferint-ne a desenes i tallant la llum a totes les famílies del barri –ancianes i nenes incloses. És el primer pas per expulsar-nos-en, enderrocar el barri i construir-hi els seus palaus a sobre de les ruïnes dels nostres somnis.
Però encara que sabem que la lluita no és fàcil, tenim la ferma voluntat de resistir en el nostre barri. No passaran! Cridaren a Madrid, assetjada pels feixistes, fa gairebé cent anys, amb el suport de nombrosos companys vinguts
d’arreu el món. No passaran! Cridem ara i és possible que, si ens donen suport, no passin.
Per tot això, hem fet una crida a una manifestació internacional per al pròxim 3 de juny, una manifestació en la qual càpiguen moltes manifestacions en defensa d’Errekaleor. Nosaltres posarem el lema: “Ho tenim clar, visca el poble!” i demanem a la gent que l’ompli de contingut amb les seves lluites, les seves paraules, els seus mons. Nosaltres posarem l’esquelet i us convidem a posar-hi el múscul. Per això, demanem als companys que es puguin apropar, que vinguin a manifestar-s’hi amb nosaltres amb els seus lemes i reivindicacions.A les companyes de la resta del món els hi demanem una petita aportació: una foto, un text, un vídeo o qualsevol mostra de suport…
Defensem el que hem construït; la causa ens legitima, la unió ens farà forts.
No passaran!
Per a enviar les mostres de suport i solidaritat: gukargidaukagu@gmail.com
Informació sobre el barri i el projecte (en castellà):
https://es.wikipedia.org/wiki/Errekaleor
Errekaleor (Vitoria), lunes, 22 de mayo de 2017
Petición de ayuda a los compañeros y compañeras que luchan en el mundo. Os escribimos desde un pequeño barrio rebelde llamado Errekaleor, de un pequeño pueblo rebelde, Euskal Herria. Errekaleor es un barrio rebelde, un territorio bajo dominio popular en pleno Europa, un barrio que poco a poco ha ido tejiendo redes de apoyo y autogestión frente al individualismo del mercado. La historia del barrio comienza hace 50 años, cuando obreros y obreras inmigrados a nuestro pueblo levantaron las viviendas para asegurarse una vida digna. El barrio mantuvo su identidad popular durante décadas, hasta que resulto jugoso para los especuladores capitalistas. Pretendieron derribarlo y construir viviendas de lujo, por lo que expulsaron a los legítimos habitantes e intentaron derribar el barrio.
Sin embargo, un reducido grupo de estudiantes decidimos que no íbamos a permitir que lo poco que está en nuestras manos pasase a manos de los de arriba.
De forma organizada comenzamos a habitar las casas y a articular un espacio de contrapoder popular en el corazón del sistema. Hemos ido expropiando las casas vacías y tierras del enemigo hasta conformar una comunidad de 150 personas: jóvenes, estudiantes, familias venidas desde fuera… construyendo un pequeño mundo multicolor. Hemos crecido lentamente, hasta levantar un cine, una panadería, un centro social… Poco a poco, hemos logrado tejer uno de los pocos territorios en la Europa del capital en el que, como dicen las compañeras zapatistas, el pueblo manda y el gobierno obedece.
Como ya sabemos, cualquier forma de poder popular es, por definición, contraria al poder establecido. Por eso, este 18 de Mayo la policía armada irrumpió en nuestro barrio deteniendo a tres compañeros, hiriendo a decenas y cortando la luz a todas las familias del barrio –incluido ancianos y niñas. Es el primer paso para expulsarnos, destruir el barrio y construir sus palacios sobre las ruinas de nuestros sueños.
Pero aun sabiendo que la lucha no es fácil, tenemos la firme voluntad de resistir en nuestro barrio. ¡No pasarán! Gritaron en Madrid, sitiado por los fascistas, hace casi cien años, con el apoyo de numerosos compañeros venidos de todo el mundo.
¡No pasarán! Gritamos ahora y quizá, si nos apoyan, no pasen.
Por ello, hemos hecho un llamado a una manifestación internacional para el próximo 3 de Junio, una manifestación en la que quepan muchas manifestaciones en defensa de Errekaleor. Nosotras ponemos el lema: “Lo tenemos claro, viva el pueblo!” y pedimos a la gente que lo llene de contenido con sus luchas, sus palabras, sus mundos. Nosotras ponemos el esqueleto y os invitamos a poner el músculo. Por ello, pedimos a los compañeros que se puedan acercar, que vengan a manifestarse por nosotras con sus lemas y reivindicaciones. A las compañerasdel resto del mundo les pedimos una pequeña aportación: una foto, un texto, un video o cualquier muestra de apoyo…
Defendamos lo construido; la causa nos legitima, la unión nos hará fuertes.
¡No pasarán!
Para enviar muestras de apoyo y solidaridad: gukargidaukagu@gmail.com
Información sobre el barrio y el proyecto que llevamos a cabo.
https://es.wikipedia.org/wiki/Errekaleor

 

Comments are closed.