Sobre l’ús i abús dels grups de washapp. Recomanacions bàsiques per facilitar la comunicació (cat/cas)

+ Info coronavirus +Guías y Manuales + Abusos policiales
25 març, 2020
Acceso libre catálogo de libros del lokal + Autogestión
26 març, 2020

Sobre l’ús i abús dels grups de washapp. Recomanacions bàsiques per facilitar la comunicació (cat/cas)

25 març, 2020
 

Sobre l’ús i abús dels grups de washapp. Recomanacions bàsiques per facilitar la comunicació

  •  1. Avisa als participants abans d’afegir-los a un grup.
  • 2. Fes servir el sentit comú i llegeix com t’agradaria ser llegit abans d’escriure.
  • 3. No abusis. No enviïs contingut molt pesat ni comparteixis massivament
  • 4. Sigues concís i resumeix els teus textos el màxim possible.
  • 5. Respecta el tema o objectiu de el grup, i respon a qui correspongui.
  • 6. No t’enganxis en discussions nècies (és un grup, no un diàleg)
  • 7. Recorda que res és secret ni s’esborra per sempre.
  • 8. També existeixen les trucades.
  • 9. Respecta els horaris.
  • 10. No als rumors (comprova notícies escandaloses)

…i ja saps el que passa, que no respecta reiteradament aquestes recomanacions, sol acabar autoexclòs d’un grup …

Sobre el uso y abuso de los grupos de washapp. Recomendaciones básicas para facilitar la comunicación

1. Avisa a los participantes antes de añadirlos a un grupo.
2. Usa el sentido común y lee como te gustaría ser leído antes de escribir.
3. No abuses. No envíes contenido muy pesado ni compartas masivamente
4. Sé conciso y resume tus textos lo máximo posible.
5. Respeta el tema u objetivo del grupo, y responde a quien corresponda.
6. No te enganches en discusiones necias (es un grupo, no un diálogo)
7. Recuerda que nada es secreto ni se borra para siempre.
8. También existen las llamadas
9. Respeta los horarios.
10. No a los bulos (comprueba noticias escandalosas).

… y ya sabes lo que pasa, quien no respeta reiteradamente estas recomendaciones, suele acabar autoexcluido de un grupo…

Comments are closed.