Sobre l’anunci de la construcció de 5 nous hospitals. Més atenció primària, menys publicitat (cat/cas)

Blackstone manté narcopisos mentre desnona la Mennana i l’Oussama. Roda de premsa (cat/cas)
28 agost, 2020
Velatón ante el Consulado +trae vela +trae cartel ¡En Colombia #NosEstanMasacrando y no nos vamos a callar!
1 setembre, 2020

Sobre l’anunci de la construcció de 5 nous hospitals. Més atenció primària, menys publicitat (cat/cas)

31 agost, 2020
 

Sobre l’anunci de la construcció de 5 nous hospitals. Més atenció primària, menys publicitat

El Departament de Salut anuncia la construcció de 5 nous hospitals de forma urgent, amb una despesa aproximada de 50 milions d’euros (ja se sap que sempre acaben costant molt més) adjudicats sense concurs per raó de l’emergència (ja se sap que sol ser una raó que afavoreix amiguismes). Cal recordar el contracte amb Ferrovial per fer els seguiments, 18 milions amb l’opinió en contra de la major part del sector. És a dir un munt de diners públics usat de forma arbitrària que prioritza la publicitat i la idea que es fan coses útils que beneficien abans al privat que la necessitat pública.

Des del principi de la pandèmia, i ja anteriorment, s’ha produït un debat social sobre la necessitat de reforçar amb mitjans, personal l’Atenció primària afavorint la salut comunitària enfront de l’hospitalització i a les grans infraestructures. Fruit d’aquest debat semblava haver-se avançat en reconèixer la prioritat de reforçar l’Atenció primària, fins i tot des de les altures però la pràctica després desmenteix la publicitat i tornem al de sempre, estigui qui estigui de responsable: afavorir a les grans empreses i retallar per baix.

Cada dia es manifesten a les xarxes i on poden treballadores dels CAP’s explicant la sobrecàrrega diària que pateixen, l’ansietat que els produeix no poder atendre de manera convenient per excés de treball i falta de mitjans. Més responsabilitats amb menys mitjans.

En els dos casos, seguiment i construcció de nous hospitals, preval la publicitat i satisfer a les grans empreses de tenir en compte usos millors, més reconeguts i que possiblement donaran millor resultat.

Ho vam saber en la lluita per un CAP Nou a la Misericòrdia, el vam tornar a ratificar en la lluita per millorar les instal·lacions del CAP Gòtic i d’altres barris de Barcelona.

El Departament ha de saber que tindrà davant a les treballadores del sector i a les veïnes dels barris defensant una sanitat pública i de qualitat. És molt greu anar fent passos en sentit contrari, causa molt malestar i dolor innecessari. Són decisions ja preses sense consultar, de manera prepotent que no admetrem i que lluitarem per donar-li la volta en el sentit que marquen els consensos cada vegada majoritaris. La millor manera d’afrontar la pandèmia és millorar i reforçar l’atenció primària.

Sobre el anuncio de la construcción de 5 nuevos hospitales. Más atención primaria, menos publicidad

El Departament de Salut anuncia la construcción de 5 nuevos hospitales de forma urgente, con un gasto aproximado de 50 millones de euros (ya se sabe que siempre acaban costando mucho más) adjudicados sin concurso por razón de la emergencia (ya se sabe que suele ser una razón que favorece amiguismos). Hay que recordar el contrato con Ferrovial para hacer los seguimientos, 18 millones con la opinión en contra de la mayor parte del sector. Es decir un montón de dinero público usado de forma arbitraria que prioriza la publicidad y la idea de que se hacen cosas útiles que benefician antes a lo privado que la necesidad pública.

Desde el principio de la pandemia, y ya anteriormente, se ha producido un debate social sobre la necesidad de reforzar con medios, personal la Atención primaria favoreciendo la salud comunitaria frente a la hospitalización y a las grandes infraestructuras. Fruto de este debate parecia haberse avanzado en reconocer la prioridad de reforzar la Atención primaria, incluso desde las alturas però la práctica después desmiente la publicidad y volvemos a lo de siempre, esté quien esté de responsable: favorecer a las grandes empresas y recortar por abajo.

Cada día se manifiestan en las redes y donde pueden trabajadoras de l os CAPs explicando la sobrecarga diaria que padecen, la ansiedad que les produce no poder atender de forma conveniente por exceso de trabajo y falta de medios. Más responsabilidades con menos medios.

En los dos casos, seguimiento y construcción de nuevos hospitales, prima la publicidad y satisfacer a las grandes empresas que tener en cuenta usos mejores, más reconocidos y que posiblemente darán mejor resultado.

Lo supimos en la lucha por un CAP Nou a la Misericordia, lo volvimos a ratificar en la lucha por mejorar las instalaciones del CAP Gòtic y de otros barrios de Barcelona.

El Departament ha de saber que tendrá enfrente a las trabajadores del sector y a la vecinas de los barrios defendiendo una sanidad pública y de calidad. Es muy grave ir dando pasos en sentido contrario, causa mucho malestar y dolor inncecesario. Son decisiones ya tomadas sin consultar, de manera prepotente que no admitiremos y que lucharemos por darle la vuelta en el sentido que marcan los consensos cada vez mayorirtarios. La mejor manera de afrontar la pandemia es mejorar y reforzar la atención primaria.

Comments are closed.