Sobre la sortida del local del Raval: Manifest del Sindicat de Manters i la postura de l’espai de l’Immigrant més alguna cosa que afegim nosaltres (cat/cas)

Concentració – Roda de premsa. Prou talls de llum al Raval
20 gener, 2021
@FAGC_Anarquista….priorizar ante una avalancha de contratiempos… Nos explicamos.
26 gener, 2021

Sobre la sortida del local del Raval: Manifest del Sindicat de Manters i la postura de l’espai de l’Immigrant més alguna cosa que afegim nosaltres (cat/cas)

22 gener, 2021
 

Sindicat Manter BCN @sindicatomanter COMUNICAT sobre l’acord de sortida del local de Raval
Espai Immigrant. Pel nostre costat, hem acabat la nostra tasca en la Caracola.

Agrair a les nostres veïnes la feina feta. Treball amb moltes dificultats (totes les que imaginem i més) que han omplert de vida un espai pensat per al negoci legal de l’especulació i uilitzat per al negoci il·legal del narcotràfic. Com altres més, Riereta 3 i Riereta 13, recuperats de les màfies per a habitatges i locals socials.

Sentim profundament perdre aquests espais per a l’arribada del cooperativisme empresarial de gran alçada i molts mitjans, ara ja SOM Abacus. Des del cooperativisme de base i social, algun dia es farà la història de com van néixer i fins on han arribat.

No se’n van del tot i esperem seguir lluitant i compartint junts amb el sindicat manter i l’Espai de l’Immigrant. Hem compartit lluites, mitjans, desitjos i aspiracions des del reconeixement mutu i l’autonomia i responsabilitat de cadascú i ens ha anat molt bé.

Les diferències en les formes de fer i de pensar no han de donar lloc a la baralla entre iguals, entre els d’abaix. Cadascú ha dit i fet el que ha considerat amb la millor de les voluntats i és responsable dels seus actes i el final és el que ha donat de si.

Salut i ànims. A continuar en la lluita. Creiem que al Raval cal tenir molta paciència, molta escolta i molta cintura per no perdre el sentit i fer les coses de la millor manera possible. Reconeixent als altres, als que estan del nostre costat, amb totes les seves i les nostres contradiccions.

Visca el Sindicat de manters. Visca l’Espai de l’Immigrant. Visca la Caracola.
Amb la seva lluita han fet créixer la memòria rebel de Raval.

Sobre la salida del local del Raval: Manifiesto del Sindicato de Manteros y la postura del espacio del Inmigrante más algo que añadimos nosotras

Sindicato Mantero BCN @sindicatomanter COMUNICADO sobre el acuerdo de salida del local del Raval

Espacio Inmigrante. Por nuestro lado, hemos terminado nuestra labor en la Caracola.

Agradecer a nuestra vecinas el trabajo hecho. Trabajo con muchas dificultades, (todas las que imaginemos y más) que han llenado de vida un espacio pensado para el negocio legal de la especulación y utilizado para el negocio ilegal del narcotráfico. Como otros más, Riereta 3 y Riereta 13, recuperados de las mafias para viviendas y locales sociales.

Sentimos profundamente perder esos espacios para la llegada del cooperativismo empresarial de gran altura y muchos medios, ahora ya SOM Abacus. Desde el cooperativismo de base y social, algún dia se hará la historia de como nacieron y a donde han llegado.

No se marchan del todo y esperamos seguir luchando y compartiendo juntos con el sindicato mantero y el Espacio del Inmigrante. Hemos compartido luchas, medios, deseos y aspiraciones desde el reconocimiento mutuo y la autonomía y responsabilidad de cada cual y nos ha ido muy bien.

Las diferencias en las formas de hacer y de pensar no deben dar lugar a la pelea entre iguales, entre los más de abajo. Cada cual ha dicho y hecho lo que ha considerado con la mejor de las voluntades y es responsable de sus actos y el final es el que ha dado de si.

Saludo y ánimos. A seguir en la lucha. Siempre hemos dicho que en el Raval hay que tener mucha paciencia, mucha escucha y mucha cintura para no perder el sentido y hacer las cosas de la mejor manera posible. Reconociendo a los otr@s, a los que están de nuestro lado con todas nuestras contradicciones.

Viva el Sindicato de manteros. Viva el Espacio del Inmigrante. Viva la Caracola.
Con su lucha han hecho crecer la memoria rebelde del Raval.

Comments are closed.