Sobre la polèmica amb el MACBA. Al Raval i a tot arreu el primer són les necessitats de les veïnes

Crónica de la bicipropaganda y difusión de las XVI Festes Alternatives
18 juliol, 2018
Bailando al ritmo de Raval Rebel detrás de la barra
20 juliol, 2018

Sobre la polèmica amb el MACBA. Al Raval i a tot arreu el primer són les necessitats de les veïnes

19 juliol, 2018
 

Al Raval i a tot arreu el primer són les necessitats de les veïnes + Info

Nova i vella polèmica, com és la prioritat, en aquest cas les necessitats d’ampliació del MACBA o la construcció d’un nou Cap per a les veïnes i no tenim cap dubte. A l’antiga capella de la Misicordia es planteja un fals debat, les necessitats de grans infraestruturas culturals en una zona ja saturada, necessitats d’un model de ciutat basat en el turisme front a les necessitats d’atenció sanitària al Raval Nord.

Ja sabem per experiència que es presenta per part dels mitjans, indústria cultural i turística un consens sobre la prioritat en l’ampliació del museu però si es pregunta als veïns del Raval no hi ha dubte, les necessitats de salut estan per sobre d’altres que han tingut prioritat. Les dades no enganyen, al Raval l’índex de vida és 6 anys menor que a Pedralbes perquè ho diuen les lleis del mercat.

Estem en una situació d’emergència, ens volen fer fora del barri, ens volen tenir en pitjors condicions i lluitarem perquè les necessitats de les persones estiguin per sobre de les lleis del negoci

—————————————–
Nueva y vieja polémica, cual es la prioridad, en este caso las necesidades de ampliación del MACBA o la construcción de un nuevo Cap para las vecinas y no tenemos ninguna duda. En la antigua capilla de la Misicordia se plantea un falso debate, las necesidades de grandes infraestruturas culturales en una zona ya saturada, necesidades de un modelo de ciudad basado en el turismo frente a las necesidades de atención sanitaria en el Raval Nord.

Ya sabemos por experiencia que se presenta por parte de los medios, industria cultural y turística un consenso sobre la prioridad en la ampliación del museo pero si se pregunta a los vecinos del Raval no hay duda, las necesidades de salud están por encima de otras que han tenido prioridad. Los datos no engañan, en el Raval el indice de vida es 6 años menor que en Pedralbes porque lo dicen las leyes del mercado.

Estamos en una situación de emergencia, nos quieren echar del barrio, nos quieren tener en peores condiciones y lucharemos porque las necesidades de las personas estén por encima de las leyes del negocio

Comments are closed.