Sobre la compra dels blocs al carrer Lancaster. L’autoorganització veïnal s’estén al Raval i també a la ciutat i aconsegueix petits triomfs.

Article al diari Ara sobre Històries del Raval per Xavier Theros
23 juliol, 2017
Crónica de la noche Punk de las XV Festes Alternatives del Raval.
25 juliol, 2017

Sobre la compra dels blocs al carrer Lancaster. L’autoorganització veïnal s’estén al Raval i també a la ciutat i aconsegueix petits triomfs.

24 juliol, 2017
 

De moltes maneres, cadascú en el seu espai, al seu ritme amb un sentit comú. Enfortint cada dia, aconseguint alguns triomfs i amb molt d’esforç, l’autoorganització veïnal, el suport mutu i l’acció directa s’estenen al barri.

Avui s’anuncia la compra de tres blocs al carrer Lancaster, va ser petició de les veïnes organitzades i finalment va passar, sense la pressió i la lluita no s’hauria aconseguit. Abans va ser l’Hotel Drassanes, Can 60, el Gimnàs de Sant Pau, L’Espai de l’immigrant. La lluita desgasta i és difícil però funciona, amb totes les seves limitacions però no hi ha un altre camí. Queden altres bloc en el mateix Lancaster. Els desnonaments al Raval són continus, passen cada dia, la xarxa aconsegueix ajornar i es donen solucions no definitives, importants perquè eviten que les famílies es quedin al carrer però no són suficients i ho sabem.

La PAH, el sindicat de llogaters i llogateres, els grups d’habitatge, algunes associacions de veïns i grups de barri ja fa uns anys afrontem aquestes situacions i aconseguint petites victòries que han de servir no llençar coets ni despertar expectatives irreals sinó per ajuntar-nos, reforçar-nos, donar-nos suport per obligar les institucions a complir les seves obligacions i el que és primordial dotar-nos de xarxes de suport mutu que no ens deixin sols davant d’aquests enemics tan grans que pretenen expulsarmos per fer negoci.

Amb aixó estem, Acció Raval ha aconseguit plantejar el tema dels traficants en el seu lloc, els pisos propietat de Fons voltor i bancs abandonats que utilitzen per al trànsit abusant amb violència pretenent apoderar de l’espai, és a dir negoci privat amb la vida de les persones enfront de les necessitats col·lectives. Cada dia cassolades, trobantnos al carrer lluitant amb dificultats i amb por però avançant.

Les Festes Alternatives del Raval a l’Àgora Juan Andrés han demostrat la capacitat de convocatòria donant visibilitat i donant suport a les lluites del barri. Així anem a poc a poc, no és ni serà fàcil però és l’únic camí i ho sabem.

I qui vulgui acompanyar i respectar serà benvingut, qui vulgui utilitzar-lo perquè considera que els veïns per si sols no sabem i ells si saben el que cal fer, seràn rebutjats. No permetrem que es manipuli sobre la nostra vida i les nostres necessitats. Salut i sort.

Comments are closed.