Sobre el conflicte a l’Àgora Juan Andrés (cat/cas)

Comunicado urgente sobre el Àgora Juan Andrés Benítez #RecuperemLAgora
11 març, 2020
+ Info sobre el coronavirus: La doctrina del shock. Cuidarse y cuidarnos, organizarse para resistir…
12 març, 2020

Sobre el conflicte a l’Àgora Juan Andrés (cat/cas)

11 març, 2020
 

Volem agrair a la gent de barri i especialment a la que ha treballat perquè l’Àgora hagi estat sempre en condicions per a ús i gaudi de les veïnes així com dels col·lectius i les lluites de barri i de la ciutat que han pogut disposar d’un espai lliure, autogestionat, que han demostrat que és possible funcionar bé al marge de tota autoritat i resoldre tot un munt de problemes de forma acordada. I no és fàcil i sabem de l’esforç que alguna gent ha pagat per tots i totes.

Volem anunciar que anirem a l’assemblea especial convocada per a aquest dissabte 14 de març a les 12h i animem a les persones i col·lectius de barri a què també ho facin per assumir la responsabilitat que ens toqui i puguem realitzar i així garantir que l’Àgora Juan Andrés segueixi sent el que ha estat fins ara.

Des de l’ocupació de l’Àgora l’octubre de 2014, en el primer aniversari de l’assassinat de Juan Andrés Benítez a les mans dels Mossos d’Esquadra ha acollit persones i activitats diferents, des de la llibertat i el respecte. Ha comportat sempre conflictes que s’han anat solucionant de la millor manera possible. Ha passat a la història del raval i de la ciutat com un espai lliure, recuperat de l’especulació i símbol de la lluita antirepressiva i pels drets de tots i totes, especialment dels més petits.

Que sigui un espai de tots i totes, és a dir de qualsevol, gestionat per un grup que no és propietari, no és gens fàcil. És un treball diari, difícil, cansat i amb poc reconeixement però fonamental perquè segueixi viu, sense per això haver-hi cap dret per sobre de la resta.

Cal buscar una solució, cal demostrar que som capaços de gestionar les nostres vides, els nostres espais de forma llibertària, sense dogmatismes ni fonamentalismes sense perdre per això els principis i objectius que han fet possible que segueixi viu fins avui.

Malgrat el dolor que resulta per diferents causes a molta gent, no justifica insultar, faltar al respecte o situar-se per sobre de ningú. Cal escoltar, respectar i actuar.

Associació Cultural el Raval – El Lokal

Sobre el conflicto en el Agora Juan Andrés

Queremos agradecer a la gente del barrio y especialmente a la que ha trabajado para que el Agora haya estado siempre en condiciones para uso y disfrute de las vecinas así como de los colectivos y las luchas del barrio y de la ciudad que han podido disfrutar de un espacio libre, autogestionado, que han demostrado que es posible funcionar bien al margen de toda autoridad y resolver todo un sinfin de problemas de forma acordada. Y no es fácil y sabemos del esfuerzo que alguna gente ha pagado por todxs.

Queremos anunciar que iremos a la asamblea especial convocada para este sábado 14 de marzo a las 12h y animamos a las personas y colectivos del barrio a que también lo hagan para asumir la responsabilidad que nos toque y podamos realizar y así garantizar que el Agora Juan Andrés siga siendo lo que ha sido hasta ahora.

Desde la ocupación del Agora en octubre de 2014, en el primer aniversario del asesinato de Juan Andrés Benítez a manos de los mossos d’esquadra ha acogido personas y actividades diferentes, desde la libertad y el respeto. Ha conllevado siempre conflictos que se han ido solucionando de la mejor manera posible. Ha pasado a la historia del raval y de la ciudad como une espacio libre, recuperado de la especulación y símbolo de la lucha antirepresiva y por los derechos de todxs, especialmente de los más pequeños.

Que sea un espacio de todxs, es decir de cualquiera, gestionado por un grupo que no es propietario, no es nada fácil. Es un trabajo diario, difícil, cansado y con poco reconocimiento pero fundamental para que siga vivo, sin por ello tener ningún derecho por encima del resto.

Hay que buscar una solución, hay que demostrar que somos capaces de gestionar nuestras vidas, nuestros espacios de forma libertaria, sin dogmatismos ni fundamentalismos sin perder por ello los principios y objetivos que han hecho posible que siga vivo hasta hoy.

A pesar de lo doloroso que resulta por diferentes causas a mucha gente, no justifica insultar, faltar al respeto o situarse por encima de nadie. Hay que escuchar, respetar y actuar.

Associació Cultural el Raval – El Lokal

Comments are closed.