Salut i bon any als que lluiten i resisteixen a tot el món (más abajo en castellano)

Xiringo Lokal a la III Fira de Consum responsable a la Plaça Catalunya
20 desembre, 2017
Acte en record del maquis llibertari a Catalunya 12/01/2018
30 desembre, 2017

Salut i bon any als que lluiten i resisteixen a tot el món (más abajo en castellano)

24 desembre, 2017
 

Salut i bon any als que lluiten i resisteixen a tot el món, a la gent que intenta fer les coses bé per a benefici comú i no per diners o benefici propi. Als que escolten i aprenen abans de donar lliçons, als que editen llibres, fanzines i tot tipus de materials per a dir el seu pensament o la seva art contra el mercat. Als que creen i mantenen centres socials, ateneus llibertaris o populars o qualsevol tipus d’espai per a organitzar-se en comú i lluitar contra alhora que crear mons nous que portem en els nostres cors. Als artistes punks, rapers, hiphopers, tradicionals o de qualsevol tipus que mantenen i recreen la cultura popular, dissident, irreverent i paguen per això amb la seva llibertat i el seu sosteniment. A precaris, manters, putes indignades i feministes que s’organitzen per dignitat per lluitar pels seus drets juntament amb els sindicalistes de sempre, no els buròcrates sinó els de baix, els que es juguen el seu lloc de treball per defensar els de tots. Als extranys, bojos, i altres que pateixen repressió, empresonament, medicació, menyspreu i estigmatización per ser com són.

Als que sent de qualsevol lloc no es consideren totalment fets, amb una identitat definida i tancada superior a altres i intenten reconèixer a qualsevol com igual alhora que diferent lluitant per un món on càpiguen molts mons.

A les persones que reaccionen davant la injustícia tot i tenir por i tenen la llibertat de les persones, pobles i comunitats per bandera.

A la gent del nostre barri que lluita cada dia per viure dignament tot i patir totes les màfies, legals i il·legals que volen fer-nos mercaderia en mans de polítics i banquers. La del nostre barri i la de tots els barris i pobles del món que té dret i cal lluitar doncs res ens és regalat.

Estem en temps durs, els que ens toquen i poden ser pitjors, només amb intel·ligència, amb generositat, amb força i organització pròpia i autònoma i juntament amb totes aquelles que estant on estiguin així ho entenguin podrem resistir-i qui sap si canviar-los.

I finalment a totes aquelles persones, col·lectius i organitzacions que en aquests 30 anys ens hem conegut, hem fet coses junts, ens hem donat suport i ens hem fets millors. Soles no podem i de qualsevol manera no val.

———————————————————

Salud y buen año a los que luchan y resisten en todo el mundo, a la gente que intenta hacer las cosas bien para beneficio común y no por dinero o beneficio propio. A los que escuchan y aprenden antes de dar lecciones, a los que editan libros, fanzines y todo tipo de materiales para decir su pensamiento o su arte contra el mercado. A quienes crean y mantienen centros sociales, ateneos libertarios o populares o cualquier tipo de espacio para organizarse en común y luchar contra a la vez que crear mundos nuevos que llevamos en nuestros corazones. A los artistas punks, raperos, hiphoperos, tradicionales o de cualquier tipo que mantienen y recrean la cultura popular, disidente, irreverente y pagan por ello con su libertad y su sustento. A precarios, manteros, putas indignadas y feministas que se organizan por dignidad para luchar por sus derechos junto con los sindicalistas de siempre, no los burócratas sino los de abajo, los que se juegan su puesto de trabajo por defender los de todos. A los raros, locos, y otros que sufren represión, encarcelamiento, medicación, desprecio y estigmatización por ser como son.

A los que siendo de cualquier lugar no se consideran totalmente hechos, con una identidad definida y cerrada superior a otras e intentan reconocer a cualquiera como igual a la vez que diferente luchando por un mundo donde quepan muchos mundos.

A las personas que reaccionan ante la injusticia a pesar de tener miedo y tienen la libertad de las personas, pueblos y comunidades por bandera.

A la gente de nuestro barrio que lucha cada dia por vivir dignamente a pesar de sufrir todas las mafias, legales e ilegales que quieren hacernos mercancía en manos de políticos y banqueros. La de nuestro barrio y la de todos los barrios y pueblos del mundo que tiene derecho y hay que pelearlo pues nada nos es regalado.

Estamos en tiempos duros, los que nos tocan y pueden ser peores, solo con inteligencia, con generosidad, con fuerza y organización propia y autónoma y junto con todas aquellas que estando donde estén así lo entiendan podremos resistirlos y quien sabe si cambiarlos.

Y finalmente a todas aquellas personas, colectivos y organizaciones que en estos 30 años nos hemos conocido, hemos hecho cosas juntos, nos hemos apoyado y nos hemos hechos mejores. Solas no podemos y de cualquier manera no vale.

Comments are closed.