#RavalVsBlackstone #RavalAgainstTheMachine (cat/cas)

Jornada final de les Festes Alternatives Raval against the machine
14 juliol, 2019
83 años del No Pasarán!!! y el inicio de la Revolución social
18 juliol, 2019

#RavalVsBlackstone #RavalAgainstTheMachine (cat/cas)

17 juliol, 2019
 

Després d’una intensa, imaginativa i àmplia lluita, el Raval va aconseguir seure a negociar i arribar a un acord al gegant Blackstone, a l’Ajuntament de Barcelona i el Sindicat d’habitatge del Raval (representant a les veïnes del bloc) per garantir un habitatge a un preu assequible a la majoria de famílies que habiten la finca del carrer Hospitat 99. l’autoorganització veïnal, el Sindicat d’habitatge més les xarxes veïnals mobilitzades tant del barri com de la ciutat i fins i tot de diverses ciutats europees. Dilluns després del final de les festes el Sindicat d’habitatge del Raval va fer una roda de premsa per fer públic l’acord i explicar els detalls.

El primer felicitar per l’aconseguit a tota la gent que l’ha fet possible. Desitjar que doni ànims a tots els espais, col·lectius, organitzacions i persones que cada dia lluiten per la defensa dels interessos de la gent davant dels interessos dels poderosos i que alhora construeixen mons nous en què hi caben molts mons. Confiar en l’autoorganització, en l’autogestió, a la no delegació, en l’acció directa per aconseguir avançar i en la generositat, la valentia i la humilitat per fer-ho bé i millor.

En aquestes festes del Raval, els espais autònoms, independents creixen i s’han visibilitzat. Sota la referència de #RavalAgaunstTheMachines vam voler fer un mapa d’aquesta realitat viva, diversa, insubmisa, desobedient, lluitadora i rebel que aprèn fent, que cadascú a la seva manera, posant-nos en comú en la defensa de la vida enfront dels diners, a la defensa del barri davant la màquina que vol expulsar-, despullar del nostre territori i lucrar-se amb la nostra desgràcia. És una baralla desigual, és una baralla eterna en la qual cada vegada som més i lluitem millor. Hospital 99 i el Sindicat d’habitatge han ajudat que sapiguem una mica més, mitjançant la pràctica han demostrat que es pot generar il·lusió i ganes. No serà gens fàcil. Sabem que en l’activitat diària, en els petits-grans gestos es creen els avenços i en ells estem. Salut i sort

#RavalVsBlackstone #RavalAgainstTheMachine

Después de una intensa, imaginativa y amplia lucha, el Raval consiguió sentar a negociar y llegar a un acuerdo al gigante Blackstone, al Ajuntament de Barcelona y al Sindicat d’habitatge del Raval (representando a las vecinas del bloque) para garantizar una vivienda a un precio asequible a la mayoría de familias que habitan la finca del carrer Hospitat 99. La autoorganización vecinal, el Sindicat d’habitatge más las redes vecinales movilizadas tanto del barrio como de la ciudad e incluso de varias ciudades europeas. El lunes después del final de les festes el Sindicat d’habitatge del Raval hacia una rueda de prensa para hacer público el acuerdo y explicar los detalles.

Lo primero felicitar por lo conseguido a toda la gente que lo ha hecho posible. Desear que de ánimos a todos los espacios, colectivos, organizaciones y personas que cada día luchan por la defensa de los intereses de la gente frente a los intereses de los poderosos y que a la vez construyen mundos nuevos en los que caben muchos mundos. Confiar en la autoorganización, en la autogestión, en la nodelegación, en la acción directa para conseguir avanzar y en la generosidad, la valentia y la humildad para hacerlo bien y mejor.

En estas festes del Raval, los espacios autónomos, independientes crecen y se han visibilizado. Bajo la referencia de #RavalAgaunstTheMachines quisimos hacer un mapa de esa realidad viva, diversa, insumisa, desobediente, luchadora y rebelde que aprende haciendo, que cada cual a su manera, poniéndonos en común en la defensa de la vida frente al dinero, en la defensa del barrio frente  a la Mäquina que quiere expulsarnos, despojarnos de nuestro territorio y lucrarse con nuestra desgracia. Es una pelea desigual, es una pelea eterna en la que cada vez somos más y luchamos mejor. Hospital 99 i el Sindicat d’habitatge han ayudado a que sepamos un poco más, mediante la práctica han demostrado que se puede generar ilusión y ganas. No será nada fácil. Sabemos que en la actividad diaria, en los pequeños-grandes gestos se crean los avances y en ellos estamos. Salut i sort

1 Comment

  1. […] tenir també un dels contes subterranis d’Arsenico Mata i alguna que altra crònica,  com la victòria del barri del Raval sobre Blackstone i sobre les Festes Alternatives d’aquest barri, a més de recomanacions de l’agenda […]