#RavalResistim: Stop desnonaments Raval obre un telèfon de suport mutu (cat/cas)

Presentació – vermút del llibre “La Calle Olvidada”
6 març, 2017
Ja ha arribat el plàstic per pancartes
7 març, 2017

#RavalResistim: Stop desnonaments Raval obre un telèfon de suport mutu (cat/cas)

7 març, 2017
 

El veïnat del Raval estem vivint una situació d’extrema urgència amb desnonaments semanals i sovint diaris, assetjament i matonisme, increment exponencial de pràctiques especulatives, pujades de preus que son expulsions encobertes de població; en definitiva, una violència immobiliària organitzada, que no és nova però que des de fa al voltant de dos anys cada dia es fa més greu. Hem vist com inversors compraven edificis sencers i enviaven nois de gimnàs amb «ofertes» als inquilins perquè marxessin, hem vist buidar finques en temps record, hem vist proliferar empreses a l’estil Desokupa especialitzades en el matonisme i la intimidació, i com empreses d’alarmes, portes blindades i videovigilància també fan negoci amb l’expulsió de famílies. Hem vist com la demolició i l’assetjament al dret a l’habitatge al Raval, s’ha convertit en un profitós negoci, mentre les institucions es limiten a esmorteir el problema amb mesures d’últim recurs quan la gent ja es troba al carrer.

Però al Raval no ens conformem a viure entre expulsions i reallotjaments, ni volem naturalitzar una realitat en la que empreses i inversors individuals fan el seu paper depredador impunement i l’administració arriba al darrer moment a cosir ferides. Volem viure al lloc on hem escollit viure, volem defensar no només el nostre dret a l’habitatge sinó el dret d’arrelament a aquest barri. Per això, hem decidit començar a crear eines per defensar-nos de l’agressió permanent que està patint el barri i la seva gent. Des de demà, el veïnat del Raval disposarà d’un telèfon al qual podran recorre davant les situacions d’urgència que es donen dia a dia en els nostres carrers. Aquesta nit, desenes de veïnes i veïns sortim al carrer a donar a conèixer a través de cartels, octavilles i enganxines el 608 658 149, el telèfom del #RavalResistim, com una eina de suport mutu per fer-li front a la violència immobiliària.

 

Volem que aquesta iniciativa potenciï la feina antidesnonaments que portem fent des de ja fa temps al barri, gràcies a la qual s’han aturat desenes de desallotjaments, molts d’ells de famílies amb menors, i que sense la mobilització veïnal s’haguessin executat sense cap rellevància pública ni social. En aquest telèfon es donaran recursos per conèixer on acudir per defensar i fer valer els nostres drets, i per que qualsevol persona afectada pugui contar amb la mobilització de la gent del barri per protegir-se dels abusos, les pressions i les agressions de la violència immobiliària.

Per una altra banda, convoquem al veïnat del Raval diumenge 19 de març a les 12:00 hores a l’acte de presentació de la campanya #RavalResistim, on compartirem quina és la situació del barri i els objectius de la campanya, parlarem de les lluïtes del Raval i farem vermut i dinar.

————-

#RavalResistim: Stop desahucios Raval abre un teléfono de apoyo mutuo

El vecindario del Raval vivimos una situación de extrema urgencia con desahucios semanales y a menudo diarios, acoso y matonismo, incremento exponencial de prácticas especulativas, subidas de precios que son expulsiones encubiertas de población; en definitiva, una violencia inmobiliaria organizada, que no es nueva pero que desde hace alrededor de dos años cada día es más grave. Hemos visto cómo inversores compraban edificios enteros y enviaban tipos de gimnasio con «ofertas» a los inquilinos para que se vayan, hemos visto vaciar fincas en tiempo record, hemos visto proliferar empresas al estilo Desokupa especializadas en el matonismo y la intimidación, y cómo empresas de alarmas, puertas blindadas y videovigilancia también hacen negocio con la expulsión de familias. Hemos visto como la demolición y el acoso del derecho a la vivienda en el Raval, se ha convertido en un rentable negocio, mientras las instituciones se limitan a amortiguar el problema con medidas de último recurso cuando la gente ya se encuentra en la calle.

Pero en el Raval no nos conformamos con vivir entre expulsiones y realojos, ni queremos naturalizar una realidad en la que empresas e inversores individuales hacen su papel depredador impunemente y la administración llega en el último momento a coser heridas. Queremos vivir en el sitio donde hemos decidido vivir, queremos defender no sólo nuestro derecho a la vivienda sino el derecho de arraigo en este barrio. Por eso, hemos decidido comenzar a crear herramientas para defendernos de la agresión permanente que está sufriendo el barrio y su gente. Desde mañana, el vecindario del Raval dispondrá de un teléfono al que podrán recurrir frente a las situaciones de urgencia que se dan día a día en nuestras calles. Esta noche, decenas de vecinas y vecinos salimos a la calle a dar a conocer a través de carteles, octavillas y pegatinas el 608 658 149, el teléfono del #RavalResistim, como una herramienta de apoyo mutuo para hacerle frente a la violencia inmobiliaria.

Queremos que esta iniciativa potencie el trabajo antidesahucios que llevamos haciendo desde hace tiempo en el barrio, gracias al cual se han parado decenas de desahucios, muchos de ellos de familias con menores, y que sin la movilización vecinal se habrían ejecutado sin ninguna relevancia pública ni social. En este teléfono se darán recursos para conocer dónde acudir para defender y hacer valer nuestros derechos, y para que cualquier persona afectada pueda contar con la movilización de la gente del barrio para protegerse de los abusos, las presiones y las agresiones de la violencia inmobiliaria.

Por otro lado, convocamos al vecindario del Raval el domingo 19 de marzo a las 12:00 en el Ágora Juan Andrés, al acto de presentación de la campaña #RavalResistim, donde compartiremos cuál es la situación del barrio y los objetivos de la campaña, hablaremos de las luchas del Raval y haremos vermut y comida.

Comments are closed.