Masala


masala

El Masala neix per crear un periòdic de barri, que pugui donar veu als de baix, per denunciar i informar sobre totes aquelles realitats d’un territori molt concret de la ciutat on les desigualtats socials i els abusos de poder estan a l’ordre del dia. És ben cert que, com a moltes altres grans ciutats, a Barcelona el centre històric és un espai de conflicte palpable; i aquesta publicació ha volgut inserir-se dins aquesta realitat.
El projecte del periòdic Masala comença a gestar-se a la tardor del 2000 quan diverses persones, algunes d’elles procedents d’altres mitjans de contrainformació, i algunes de les participants a les primeres tancades d’immigrants per reclamar la seva regularització, veuen la necessitat de crear un mitjà alternatiu de comunicació lliure i independent als barris del centre de la ciutat i, des de llavors, es va configurar un grup humà que va anar canviant.

Les lluites dels sense papers, els conflictes veïnals i urbanístics i tots els conflictes socials que travessen el centre de la ciutat, van trobar un punt de trobada informatiu, i amb el contacte amb aquestes realitats el periòdic ha anat evolucionant i agafant sentit fins a tornar-se un referent i una eina. A partir del 2001 aquest grup de persones s’anirà configurant fins ha arribar a reunir un col•lectiu consolidat amb intencions d’ ampliar-se.

La publicació es finança a partir d’anunciants de barri, per poder així autogestionar el projecte comunicatiu i assegurar la gratuïtat de la publicació perquè sigui accessible a tothom.

El  creixement i l’evolució del periòdic ha estat possible gràcies als nostres col·laboradors i col·laboradores, que han aportat molt dins les seves àrees, i han fet seu també aquest projecte. Desenes d’activistes, columnistes, fotògrafs, il·lustradors i il·lustradores o veïns i veïnes… han fet possible que el periòdic reflecteixi, si no tota, una part àmplia i important del que succeeix a Ciutat Vella i, al cap i a la fi, tots aquells conflictes condemnats a la invisibilitat o a una visibilitat mediàtica feta a la mida del poder.

Des del gener del 2001 el procés de tots aquets anys de coordinació, edició, distribució i autogestió del projecte no ha estat fàcil i poder relacionar-se amb totes les entitats, iniciatives i moviments socials de Ciutat Vella, amb les seves pràctiques particulars i amb els seus punts de vistes tant diferents, tampoc no ho és. Però ens quedem amb tot allò que hem construït i estem molt orgullosos del paper que el Masala té a Ciutat Vella. Un projecte en construcció, que des de l’horitzontalitat s’ha convertit en una plataforma comunicativa de barri, creant una xarxa de persones i col·lectius socials als que esperem poder seguint donant veu.

És també per totes aquestes persones, entitats i col·lectius que el periòdic ha continuat i que ha aconseguit que la gent dels barris de Ciutat Vella ens vegi com un mitjà crític, potent, útil i a l’abast de tothom.